< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Менеджмент - система управління, що складається з сукупності принципів, методів, засобів і форм, розроблених і застосовуваних з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку.

У Британській енциклопедії наведено такі визначення цього терміна:

 • - спосіб (манера) поведінки з людьми;
 • - мистецтво управління;
 • - адміністративні навички, специфічні здібності;
 • - адміністративна одиниця, орган управління.

Основною метою менеджменту є прагнення досягти високих кінцевих результатів при відносному зниженні витрат.

Поняття менеджменту має професійно орієнтовану інтерпретацію. Наприклад, для:

 • - економіста - чинники виробництва, що враховують характеристики праці та капіталу;
 • - адміністратора - система влади й організації, що регулює взаємодію ступенів ієрархії керівництва й виконавців;
 • - соціолога - елементи структури суспільства і соціальних статусів;
 • - з урахуванням технічних і математичних складових - методи теорії управління, тобто процес вироблення та здійснення керівних впливів на підставі збору, передавання, обробки інформації та ухвалення рішення загалом.

Менеджмент як науку характеризують принципи, загальні для всіх видів діяльності:

 • - спрямованість дій суб'єкта управління на досягнення конкретних цілей;
 • - єдність цілей, результатів і засобів їх досягнення;
 • - комплексність процесу управління, що передбачає планування, аналіз, регулювання й контроль;
 • - єдність перспективного й поточного планування, що забезпечує його безперервність;
 • - контроль за прийнятими управлінськими рішеннями як найважливіший чинник їх реалізації;
 • - матеріальне і моральне стимулювання творчої активності, успіхів і досягнень усього колективу і кожного його члена;
 • - індивідуальний підхід до кожного члена колективу, що дає змогу максимально використовувати його потенціал;
 • - зацікавленість кожного працівника в підвищенні своєї кваліфікації, постійному навчанні та оволодінні новими знаннями й сферами діяльності;
 • - орієнтація на здоровий психологічний клімат у колективі;
 • - гнучкість організаційної структури управління, що дає змогу вирішувати функціональні й управлінські завдання.

Бюджетний менеджмент має особливості, зумовлені метою функціонування бюджетної сфери, а саме: пріоритетами в бюджетній сфері є задоволення потреб суспільства, а не отримання прибутку.

Визначена мета ускладнює і процес реалізації за допомогою всіх методів та засобів, оскільки визначається насамперед добробутом (у грошовому еквіваленті) суспільства. Під добробутом треба розглядати якість надання державою послуг через відповідні державні інститути, окремі галузі, які, в свою чергу, повинні бути фінансово забезпечені. А це, відповідно, процес формування бюджету як основного інструменту перерозподілу. Такий ланцюжок причинно-наслідкових процесів можна продовжувати, оскільки це досить актуально для бюджетної сфери" У цьому процесі є важливим забезпечення ефективного управління фінансовими потоками держави. Бюджетний менеджмент як наукова дисципліна призначений об'єднати комплекс методів, засобів, принципів і форм, що використовуватимуться у бюджетному процесі. Ще одним, не менш важливим етапом, є вивчення відповідальних державних органів та фінансових інститутів держави, які наділені повноваженнями і володіють відповідними управлінськими методами. Функціонування бюджетного процесу неможливо забезпечити без володіння оперативною та достовірною фінансовою інформацією. Управління фінансово-інформаційними потоками - це також елемент дослідження дисципліни "Бюджетний менеджмент".

У посібнику поєднані нормативні документи, які регламентують бюджетний процес та найкращі наукові праці авторів Федосова В., Сафанової Л., Пасічника Ю., ПетрашкаП., Юрія С, Стояна В., Даневича О., Чечуліної О., Булгакової С. та інших з питань бюджетного менеджменту та казначейської справи.

Саме завдяки такому комплексному поєднанні, стислому викладі і доступній формі цей посібник, на нашу думку може застосовуватись у практичній роботі фахівцями-бюджетниками.

Також цей посібник може слугувати для вивчення дисципліни "Бюджетний менеджмент", що дозволить студентам оволодіти ґрунтовними знаннями про бюджетну системи та функціонування бюджетного процесу. Загалом, аналогічні посібники включають принципи функціонування бюджетної сфери, процесу управління бюджету, усувають табу щодо процесу формування і використання бюджету.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >