< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

"Соціальне страхування" як навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні вміння з розрахунку страхових виплат та надання соціальних послуг, управління рухом грошових коштів у системі страхових фондів і здійснення фінансового контролю за їх цільовим використанням. Курс "Соціальне страхування" посідає важливе місце серед навчальних предметів, що готують фахівця фінансового профілю.

Однією з умов повноцінної інтеграції України в сучасну європейську систему соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення.

Таким чином, необхідною є система заходів для вирішення важливих питань у сфері соціального розвитку суспільства України: збільшення витрат на соціальне забезпечення; зниження рівня безробіття; збільшення розміру мінімальної заробітної плати й неоподатковуваного мінімуму; врахування циклічності розвитку даної сфери; розроблення державних програм, що регулюють зайнятість і соціальні гарантії.

Метою дисципліни є досягнення спеціалістами такого рівня професійних знань, вмінь та навичок у галузі управління фінансами й аналізом соціальних послуг, який забезпечуватиме конкурентні переваги на ринку праці.

Даний курс є необхідним для підготовки фахівців у галузі фінансів. До переліку взаємопов'язаних дисциплін віднесені: мікроекономіка; макроекономіка; фінанси; страхування; страхові послуги; податкова система; бюджетна система; міжнародна економіка; державне регулювання економіки.

Вивчення курсу передбачає освоєння студентами знань, які висвітлюють питання, що стосуються структури та суб'єктів ринку соціального страхування, функцій його складових, основних завдань державного регулювання у сфері соціального страхування. Студент повинен вміти виконувати відповідні економічні розрахунки за кожним видом соціального страхування.

Об'єктом вивчення є процес організації соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання соціальних послуг.

Предметом є види загальнообов'язкового державного та окремих видів недержавного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

Завдання вивчення дисципліни:

 • - сформувати системне розуміння взаємозв'язків суб'єктів у системі надання соціальних послуг та окремих спеціалізованих фінансових фондів;
 • - навчити визначати економічні передумови та потреби у споживанні соціальних послуг конкретними учасниками ринку та можливості задоволення різними видами соціальних послуг;
 • - забезпечити комплексне розуміння фінансового механізму надання соціальних послуг різними страховими державними фондами цільового призначення;
 • - розвинути навички фінансового та порівняльного аналізу в галузі соціального страхування та забезпечення;
 • - надати можливість економічно обґрунтовано порівнювати соціальні послуги з метою вибору найбільш прийнятних конкретному споживачеві;
 • - показати роль держави та напрями державного регулювання в системі соціального страхування.

На основі отриманих знань студент повинен вміти:

 • - виконувати необхідні розрахунки з визначенням внесків у державні цільові (соціальні) фонди відповідно до встановлених соціальних нормативів;
 • - розраховувати соціальні внески та рівень соціального забезпечення згідно із розміром середньої заробітної плати в Україні;
 • - знаходити резерви додаткових надходжень до соціальних фондів;
 • - складати проекти кошторисів витрат фондів соціального страхування;
 • - складати проекти кошторисів на медичне обслуговування за кошти фондів соціального страхування;
 • - використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання для вирішення проблем фінансового управління соціальними фондами;
 • - аналізувати наукові та статистичні джерела, бухгалтерську та фінансову звітність;
 • - проводити порівняльний аналіз розвитку систем соціального страхування.

У процесі вивчення курсу будуть використані різноманітні форми організації навчання. Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій та практичних занять. Певна частина програмного матеріалу має бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та розрахунково-аналітичних завдань, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки, загального та індивідуального характеру.

Навчальний посібник охоплює 9 тем відповідно до навчальної програми (з урахуванням Законів України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про соціальні послуги", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" та ін.).

Посібник підготовлено на кафедрі фінансів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" кандидатом економічних наук, доцентом Кропельницькою С.О. та викладачем Солоджук Т.В.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >