< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічне зростання

Мета усталеного економічного зростання тісно пов'язана із метою високого рівня зайнятості, бо підприємства більше інвестують у капітальне устаткування задля підвищення продуктивності: економічне зростання має місце тоді, коли безробіття низьке. Навпаки, якщо рівень безробіття високий і фабрики бездіяльні, то фірма не відшкодовує коштів, вкладених у додаткове устаткування та машини. Хоча ці дві цілі тісно пов'язані, політика може конкретно орієнтуватися на стимулювання економічного зростання через пряме заохочення фірм інвестувати або заохочення людей заощаджувати, що забезпечує фірмам більші кошти для вкладень. По суті, мету політики Р. Рейгана було сформульовано з позиції концепції економіки пропозиції, яка б сприяла прискоренню економічного зростання шляхом створення сприятливого податкового клімату для підприємств, які інвестують у машини та устаткування, і для середнього платника податків, щоб він міг більше заощаджувати

Стабільність цін

Протягом двох минулих десятиліть американська громадськість і професійні економісти більше дізналися про соціальні та економічні втрати від інфляції. Вони почали більше цікавитися стабільним рівнем цін як метою економічної політики. Цінова стабільність бажана, бо зростаючий рівень цін (інфляція) створює стан невизначеності в економіці Наприклад, інформацію, що вміщена у цінах товарів і послуг, важче тлумачити, коли загальний рівень цін змінюється, і тоді прийняття рішень споживачами, фірмами та урядом може стати складною справою. Крайнім випадком нестабільних цін є гіперінфляція, зокрема та, що мала місце в Німеччині в 1921-1923 рр. В останні два роки гіперінфляції ділова активність у Німеччині (виміряна за допомогою ВНП) різко впала внаслідок втрат, викликаних зростаючим рівнем цін. Інфляція також утруднює планування на майбутнє. Значно важче вирішити, скільки коштів слід відкласти, щоб оплатити навчання ваших дітей у коледжі, в інфляційному середовищі Насамкінець, інфляція може загострювати соціальну напруженість у суспільстві: може виникати конфлікт, бо кожна група в суспільстві конкуруватиме з іншою групою, щоб упевнитися, що її заробітна плата підтримується в межах зростаючого рівня цін.

Стабільність процентних ставок

Стабільність процентних ставок є бажаною, бо коливання процентних ставок може створювати стан невизначеності в економіці, що зробить планування майбутнього дуже складною справою. Коливання процентних ставок, що впливає на готовність споживачів купувати житлові будинки, наприклад, може не лише зробити складнішим прийняття рішення, коли купити будинок, але й зробити складнішим для будівельних фірм планування, скільки будинків варто збудувати. ФРС може також захотіти загальмувати тенденцію підвищення процентних ставок з ряду причин, що обговорювалися у розділі 17. Така тенденція в динаміці процентних ставок викликає велику ворожість до ФРС і веде до вимог урізання влади ФРС

Стабільність фінансових ринків

Певною причиною для створення Федеральної резервної системи було те, що вона мала забезпечити стабільнішу фінансову систему. Одним із шляхів, за допомогою яких ФРС забезпечує стабільність, є запобігання фінансовій паніці (зокрема банківській паніці) через роль кредитора останньої надії. Знайомлячись із змістом підручника, ми бачили, що ФРС виконувала цю роль неодноразово протягом минулих двадцяти років.

Стабільність фінансових ринків також забезпечується через стабільність процентних ставок, бо коливання цих ставок створює велику невизначеність для фінансових інституцій. Збільшення процентних ставок викликає великі втрати капіталу по довгострокових облігаціях і заставних - втрати, що можуть спричинити банкрутство фінансових закладів, які володіють такими цінними паперами. В останні роки коливання процентних ставок стали особливо складною проблемою для ощадних і позичкових асоціацій і взаємних ощадних банків, багато з яких, як ми бачили, потрапили в скрутне фінансове становище.

Стабільність на валютних ринках

Зі зростанням значення зовнішньої "торгівлі в економіці США вартість долара стосовно інших валют стала основним об'єктом уваги для ФРС. Як побачимо в розділах 21 і 22, зростання вартості долара робить американську промисловість менш конкурентоспроможною порівняно із зарубіжною, в той час як падіння вартості долара стимулює інфляцію в США. Крім того, запобігання значним коливанням вартості долара полегшує фірмам та індивідам планувати наперед купівлю або продаж товарів за кордоном. Отже, стабілізація динаміки курсу долара на валютних ринках розглядається як поважна мета монетарної політики.

Конфлікт цілей

Незважаючи на те, що багато із зазначених цілей відповідають одна одній,- висока зайнятість поєднується з економічним зростанням або стабільність процентних ставок зі стабільністю фінансових ринків,- проте не завжди таке поєднання має місце. Мета досягнення стабільності цін часто суперечить таким цілям, як стабільність процентних ставок і висока зайнятість у короткостроковому періоді. Коли, наприклад, економіка перебуває у фазі піднесення і безробіття зменшується, то і інфляція, і процентні ставки можуть почати зростати. Якщо ФРС намагатиметься запобігти зростанню процентних ставок шляхом купівлі облігацій, пропонуючи вищі ціни на них і, отже, примушуючи процентні ставки падати, то наслідком купівлі на відкритому ринку стане зростання грошової маси і пропозиції грошей, що стимулюватиме інфляцію. З іншого боку, якщо ФРС уповільнить зростання пропозиції грошей, щоб відвернути інфляцію, то в короткостроковому періоді і процентні ставки, і безробіття можуть зрости. Конфлікт цілей, отже, ставить ФРС перед рядом важливих рішень. Ми повернемося до питання про те, як ФРС повинна вибирати між протилежними цілями, в подальших розділах, де досліджуватиметься вплив монетарної політики на економіку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >