< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система управління капітальним будівництвом в сучасних умовах

У чому сутність комплексного управління капітальним будівництвом?

Враховуючи сучасні тенденції, формулюється враження, що зі зміною загальноекономічних умов функціонування будівництва як галузі матеріального виробництва поняття будівельного комплексу зникає. Не може бути будівельного комплексу і на рівні регіону, тим більше інвестиційного.

Безумовно, з цим твердженням можна погодитися лише в тому випадку, якщо розглядати будівельний комплекс з точки зору "національного управління капітальним будівництвом", адже демонтаж адміністративно-командної системи, розукрупнення і приватизація будівельних об'єднань дійсно призвели до вакууму на середньому рівні управління, функції якого виконували міністерства та їх підрозділи: головні і територіальні управління. Поняття "будівельний комплекс", як об'єкт державного управління в даний час не тільки не відображає сутність реальних економічних відносин, але навіть стає певною мірою економічною абстракцією, якщо мова йде про загальнодержавний рівень (так само як і "загальнодержавний ринок будівництва"), і тому з'являється термін "будівельна сфера".

Але ж з тим, що феномен будівельного комплексу в сучасних умовах зникає, погодитися не можна, оскільки він зараз володіє іншим сутнісним економічним і організаційним наповненням.

Ми вже визначали будівельний комплекс як сукупність галузей, виробництва і організацій, що характеризується тісними стійкими економічними, організаційними, технічними і технологічними зв'язками в отриманні кінцевого результату. Саме кінцевий результат організаційно пов'язує будівельні організації та виробництва, а також організації інших галузей в єдине ціле. Саме з точки зору кінцевої продукції необхідно розглядати комплексне управління в будівництві.

Виходячи з логіки розвитку підприємництва в капітальному будівництві, тобто створення кінцевої продукції, її продажу і сервісного обслуговування (адже кінцевим результатом будівництва є будівельна продукція, яка створюється і експлуатується), можна стверджувати, що організація процесів регулювання та розвитку інвестиційно-будівельної діяльності вирішується на рівні регіонів з урахуванням загальнодержавних інтересів, а також особливостей і потреб регіонів.

Які завдання вирішує управління капітальним будівництвом на рівні окремого регіону?

Основне завдання регіонального органу управління при розробці стратегії і тактики розвитку регіону в сучасних умовах — це створення режиму найбільшого сприяння процесу формування, розвитку та функціонування регіональних товарних ринків, у тому числі і ринку нерухомості, заснованих на обліку як господарського права, так і всієї сукупності регіональних особливостей (демографічних, соціальних, економічних та екологічних).

Стосовно системи капітального будівництва регіону це може означати:

  • — активний вплив на процес формування виробничої і соціальної інфраструктури регіону;
  • — формування і проведення активної містобудівної політики в регіоні;
  • — створення сприятливих умов для формування регіонального будівельного комплексу, його складу і структури як технологічної, так і за формами власності на засоби виробництва;
  • — активне формування інвестиційної політики на території регіону. Безумовно, низка перерахованих заходів має загальноекономічний

характер, однак стосовно до будівництва їх розробка і використання мають першочергову значимість для регіону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >