< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види матеріальних запасів

Поняття запасу пронизує всі сфери матеріального виробництва, тому що матеріальний потік на шляху переміщення від первинного джерела сировини до кінцевого споживача може накопичуватися у вигляді запасу на будь-якій ділянці. Управління запасами на кожній з ділянок має свою специфіку. У теорії управління запасами виділяють такі їх види:

 • 1. За місцем продукції у матеріальному потоці:
  • - запаси матеріальних ресурсів;
  • - запаси незавершеного виробництва;
  • - запаси готової продукції;
  • - запаси тари;
  • - запаси зворотних відходів.
 • 2. По відношенню до міст формування:
  • - запаси в закупівельній сфері - матеріальні ресурси, які знаходяться в матеріальному потоці від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції;
  • - виробничі запаси, запаси матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, які надійшли до споживачів і не були перероблені, знаходяться на підприємствах усіх галузей сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання і дають змогу забезпечити безперервність виробничого процесу;
  • - товарні (збутові) запаси, запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми-виробника та у дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу);
  • - сукупні матеріальні запаси є об'єктом оптимізації управління з позиції загальних витрат. Містять у собі всі названі види запасів: запаси в постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.
 • 3. По відношенню до місця знаходження:
  • - складські запаси, запаси продукції, які знаходяться на складах різного типу як внутрішньофірмових, так і посередників;
  • - транспортні запаси (запаси в дорозі, транзитні запаси), запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування від однієї ланки системи до іншої або в межах однієї ланки системи;
  • - запаси вантажоперероблення, специфічний складський запас, який формується для зберігання (наприклад, перевантаження в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і т.д.).
 • 4. За функціональним призначенням (стосуються виробничих і товарних запасів):
  • - поточні (регулярні) запаси - це основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення безперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими поставками. Утворюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання;
  • - страхові (гарантійні) запаси призначені для безперервного постачання споживача за непередбачених обставин: відхилення в періодичності та величині партій постачань від зміни інтенсивності споживання, затримки постачань у дорозі, збої у виробничо-технологічних циклах і т.д.;
  • - підготовчі (буферні) запаси - це частина виробничого (товарного) запасу, призначена для підготовки матеріальних ресурсів і готової продукції до виробничого або особистого споживання. Їхня наявність зумовлена необхідністю виконання певних операцій з приймання, оформлення, завантаження-розвантаження, додаткової підготовки до споживання;
  • - сезонні запаси - це запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, які створюються для вирівнювання сезонних коливань попиту в поза сезонний термін виробництва чи транспортування.
  • - запаси просування готової продукції формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на здійснювану фірмою маркетингову політику просування товару на ринок, що може зумовити різке збільшення попиту на готову продукцію фірми;
  • - спекулятивні запаси зазвичай створюються фірмами для матеріальних ресурсів з метою захисту від можливого підвищення цін на них або введення протекційних квот і тарифів;
  • - застарілі (неліквідні) запаси утворюються внаслідок розбіжності циклів у виробництві і дистриб'юції з життєвим циклом товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.
 • 5. По відношенню до розподільчої ланки:
  • - запаси в постачальників;
  • - запаси в споживачів;
  • - запаси в торгових посередників;
  • - запаси в посередників у фізичному розподілу.

Запаси готової продукції на складах підприємств-виробників засобів виробництва утворюються внаслідок розбіжності терміну виготовлення і відвантаження продукції споживачам.

Основні фактори утворення запасів готової продукції на складах підприємств:

 • - необхідність безперебійного процесу задоволення потреб клієнтів;
 • - необхідність накопичення готової продукції до розмірів необхідної партії відвантаження;
 • - термін для упакування та відвантаження продукції;
 • - термін для проведення лабораторних аналізів у постачальника;
 • - термін для завантаження транспортного засобу;
 • - укомплектування партії поставки, якщо відвантажують декілька видів матеріальних ресурсів одночасно;
 • - термін на оформлення транспортної документації і очікування передачі завантаженого транспорту транспортній організації;
 • - необхідність створення резервних запасів для позачергових термінових замовлень споживачів, або при збільшенні кількості спочатку заказаних матеріалів і т. ін.

Класифікація запасів за названими ознаками досить умовна і призначена в основному для їхнього контролю та управління ними.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >