< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Загальна оцінка фінансового стану підприємства відображає підсумки аналітичної фінансової роботи та надається на основі порівняння результатів вертикального (аналіз структури фінансових звітів та структури складових елементів їхніх частин) і горизонтального (дослідження тенденцій змін у часі статей фінансових звітів і розрахованих на їхній підставі фінансових показників) аналізів. Тільки на їхній порівняльній оцінці формуються висновки аналізу. Робиться також порівняння з показниками середньогалузевими, спорідненими передовими підприємствами та з конкурентами.

На основі результатів аналізу в залежності від можливостей підприємства та економічної ситуації розробляється комплекс заходів із поліпшення його фінансового стану. Як показує практика, в управлінні поточними активами доцільно використання двох видів політики в управлінні фінансовими ресурсами: агресивної та консервативної [47]. Ознаками агресивної політики є:

  • - відсутність обмежень при нарощуванні поточних активів;
  • - наявність значної маси грошових коштів;
  • - наявність великих запасів сировини та готової продукції;
  • - стимулювання покупців, збільшення дебіторської заборгованості. У результаті цієї політики досягається висока частка оборотних активів у загальній сумі всіх активів і відносно тривалий період їхнього обігу.

Ознаками консервативної політики в управлінні фінансовими ресурсами є: стримування росту оборотних активів, їхня мінімізація. У результаті цього досягається низька частка поточних активів, що забезпечує їхній швидкий оберт. Вибір політики в управлінні фінансовими ресурсами здійснюється в залежності від конкретних умов підприємства.

Основні терміни та поняття

Фінансовий аналіз; класифікація видів фінансового аналізу; зовнішній та внутрішній фінансовий аналіз; мета фінансового аналізу; трендовий аналіз; коефіцієнт дисконтування; методи фінансового аналізу. Особливості методики зовнішнього фінансового аналізу; джерела інформації; завдання аналізу фінансових результатів; класифікація фінансових результатів за видами діяльності; призначення аналізу майнового стану; завдання аналізу майнового стану; діагностика майнового стану; показники оцінки майнового стану; аналіз співвідношень у структурі майнового стану; аналіз грошових потоків; аналіз фінансового стану; фінансові показники-коефіцієнти (ліквідності та платоспроможності, фінансової стабільності, ділової активності, ефективності); ліквідність балансу; ліквідність активів; ліквідність підприємства; фінансова стійкість; типи фінансової стійкості; система показників оборотності активів; оцінка ефективності діяльності; система показників рентабельності; експрес-аналіз; коефіцієнт Вівера; модель Альтмана; діагностика ймовірності банкрутства. Особливості методики внутрішнього фінансового аналізу; мета внутрішнього фінансового аналізу; послідовність внутрішнього фінансового аналізу; аналіз динаміки та структури фінансових результатів;

чинники фінансових результатів; факторний аналіз фінансових результатів; оцінка стану оборотних активів; джерела фінансування оборотних активів; спонтанне фінансування; оцінка ефективності використання оборотних активів; аналіз динаміки та структури дебіторської заборгованості (за складом, об'єктами та термінами); аналіз кредиторської заборгованості; порівняльний аналіз дебіторської заборгованості та поточних зобов'язань; загальна оцінка фінансового стану; ознаки агресивної та консервативної політики в управлінні фінансовими ресурсами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >