< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ділова гра "Цех"

У цій грі розігруються дві теми: оперативно-календарне планування та оперативне регулювання виробничого процесу в цеху.

Кожна команда складається з начальника цеху, майстра, плановика, двох членів розрахункової групи. Крім того один гравець з розрахункової групи генерує перешкоди для всіх команд (киданням гральних кубиків генеруються випадкові величини виходу робітників у командах під час поломки обладнання). Кількість команд необмежена.

У грі імітується робота виробничого цеху протягом тижня. Час гри скорочено: 1-ша робоча зміна триває 45 хв; підготовка до гри (40 хв) + "5 робочих днів - це тиждень" - 6 навчальних год.

Завдання кожної команди - ефективне управління роботою цеху.

План гри

  • 1. Нарада в заводоуправлінні, повідомлення плану роботи цеху (на тиждень).
  • 2. Обрахування плану в цеху.
  • 3. Нарада цеху, оцінка плану - план не прийнято.
  • 4. План прийнято.

б. Складання плану-графіка, заповнення документів, виписування на- . рядів.

  • 6. Виробництво - розрахунки в облікових групах, подолання перешкод.
  • 7. Облік результатів виробництва за день, заповнення документів.
  • 8. Нарада за результатами роботи за день (тиждень), оцінка прийняття рішень на майбутнє.

Начальник цеху вивчає його характеристику, планову й облікову документацію, виробляє стратегію на весь період гри, вирішує складні екстремальні проблеми.

Плановик веде облік, складає звітну документацію, надає начальнику цеху і майстру необхідну інформацію.

Основний обсяг роботи з оперативного управління виконує майстер, який розподіляє наряди і робітників за верстатами (залежно від розряду робітника і складності технічної операції), регулює процес виробництва у разі зміни кількості робочих і верстатів.

Розрахункові групи визначають кількість виробленої продукції з урахуванням початкових даних та перешкод, що з'явилися протягом робочого дня (тижня).

У цеху виробляють чотири види деталей, матеріал надходить зі складу. Обладнання цеху поділено на п'ять груп за операціями з деталями.

У цеху працюють вісім робітників різних розрядів, для кожної операції на верстаті потрібен певний розряд, кількість браку тощо.

На останньому занятті проводиться заключна дискусія, на якій гравці доповідають про результати виробничої діяльності. Адміністратор гри аналізує й оцінює роботу кожної команди.

Для гри необхідна одна велика або декілька невеликих аудиторій. Розрахункові групи мають бути оснащені калькуляторами (ПЕОМ), бланками ігрових документів, канцелярським приладдям, розрахунками імовірних "поломок верстатів", "хвороб працівників", для створення перешкод у роботі цеху, які імітують реальні.

Інший варіант гри: складання плану, графіка, штатного розкладу на квартал (місяць), вибір ефективних технологій, розподіл ресурсів та роботи між виконавцями, розподіл резервів, реєстрація раціоналізаторських пропозицій, розігрування випадкових ситуацій, прийняття оперативних рішень, проведення мозкових штурмів для вирішення нестандартних екстремальних ситуацій (аварія, стихійне лихо, форс-мажорні обставини в економіці), складання звітів за квартал (місяць).

У сучасних концепціях освіти (Національна державна програма "Освіта (Україна XXI століття)") зазначено про необхідність гуманізації освіти. Встановлення суб'єкт-суб'єктних стосунків між викладачем і студентами в навчальному процесі потребує ґрунтування на принципі рольової участі, реалізація якого можлива за допомогою використання імітаційно-моделюючих ігор під час практичних занять.

Підготовка до рольових і ділових ігор надає студентам можливість самостійно приймати рішення в ході вибору рівня складності завдання (залежно від рівня домагань), методів оволодіння матеріалом, особистісного й практично значущого змісту; а також неодмінно передбачає необхідність висловлювати та захищати власний погляд, виявляти самостійність у діях і поведінці під час гри.

Для самостійної роботи студентів можуть бути запропоновані такі ігри і завдання, що потребують різного рівня інтелектуальної активності:

Гра "Бій ораторів"

Завдання. Репродуктивний рівень - підготувати коротку (до 5 хв) захоплюючу розповідь за своєю спеціальністю.

Евристичний рівень - підготувати і виступити з невеликим повідомленням на оригінальну тему (за спеціальністю).

Пошуковий рівень - підготувати, виголосити та захистити проблемну промову (за спеціальністю)

Гра "Конкурс ситуацій"

Завдання. Репродуктивний рівень - обіграти в ролях конфліктну ситуацію з виробничого життя (за спеціальністю).

Евристичний рівень - обіграти в ролях конфліктну ситуацію та варіант виходу з цієї ситуації (за спеціальністю).

Пошуковий рівень - оперативно знайти варіанти розв'язання запропонованих конфліктних ситуацій (за спеціальністю).

Гра "Прес-конференція"

Завдання. Репродуктивний рівень - підготувати запитання за темою "Прес-конференції" та зіграти роль кореспондента газети.

Евристичний рівень - підготувати проблемні запитання, зіграти роль кореспондента наукового журналу.

Пошуковий рівень - підготуватися до відповідей на можливі запитання та зіграти роль відомого вченого, який дає прес-конференцію, присвячену новим відкриттям у науці.

Гра "Презентація нових технологій"

Завдання. Репродуктивний рівень - ознайомитися з однією з нових технологій (навчання, виробництва) і розповісти про неї.

Евристичний рівень - вивчити декілька нових технологій, на їх підставі скласти комплексну методику та представити аудиторії.

Пошуковий рівень - розробити і подати власну (авторську) методику (технологію).

Гра "Вибори директора" ("Конкурс менеджерів")

Завдання. Репродуктивний рівень - зіграти роль робітників, які вибирають нового керівника.

Евристичний рівень - ознайомитися з сучасними методами управління (школою, виробництвом) і на підставі цього скласти і запропонувати аудиторії програму майбутньої діяльності.

Пошуковий рівень - захистити власну програму діяльності майбутнього керівника.

Отже, ділові ігри моделюють реальні виробничі (бізнесові) ситуації, коли вибір кожного не піддається точному прогнозуванню, завдяки чому розвиваються професійні вміння та якості майбутніх фахівців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >