< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Послаблення обмежень на відділення

Важливою рисою банківської галузі є те, що конкуренцію можна значно заглушити за допомогою регулювання, але не можна ліквідувати повністю. В розділі 13 проаналізуємо, як гонитва банків за прибутками веде до фінансових нововведень, які обходять обмежувальне регулювання.

В цьому розділі з'ясуємо два свіжих приклади конкурентних сил, які ослабили впливи обмежувального регулювання відділень: появу банківських холдингових компаній та розвиток електронних банківських операцій.

Банківські холдингові компанії

Холдингова компанія - це корпорація, що володіє декількома різними компаніями. Ця форма корпоративної власності має для банків важливі переваги. По-перше, вона дозволяє банкам обійти обмежувальне регулювання відділень, бо холдингова компанія може володіти контрольним пакетом в декількох банках, навіть якщо існує заборона на відкриття відділень. По-друге, банківська холдингова компанія може здійснювати й інші види діяльності, що стосуються банківської справи, такі, як надання консультацій в інвестиційному процесі, послуги щодо обробки і передачі даних, лізинг, кредитні картки, обслуговування позик в інших штатах тощо. По-третє, холдингова компанія може випускати комерційні папери, які дозволяють банкам використовувати не депозитні джерела коштів.

Банківські холдингові компанії обмежені у власності на фірми, "тісно пов'язані з банківництвом". Дозволена діяльність визначається регулюванням "Y" Федеральної резервної системи і містить перелік видів діяльності, які уже згадувались, а також інші - від надання послуг кур'єра до оцінки нерухомого майна. В минулому ФРС та законодавство просто забороняли банківським холдинговим компаніям участь у такій діяльності, як брокерські операції з нерухомим майном, розміщення цінних паперів, виконання ролі бюро подорожей та консультацій загального менеджменту. Однак в гонитві за прибутками банківські холдингові компанії знаходять спосіб обійти це регулювання і займатися забороненими для них видами діяльності Щоправда, міністерство фінансів США запропонувало дозволити банкам займатися страхуванням, взаємними фондами і цінними паперами, встановлюючи зв'язки з фірмами, зайнятими такою діяльністю в структурі холдингової компанії (див. розділ 11).

Важливо, що більшість штатів нині дозволяють банківським холдинговим компаніям, які мають штаб-квартири в інших штатах, купувати банки у своєму штаті. Крім того, з 1982 р. банкам було дозволено купувати банки-банкрути, які містяться поза межами штату. Саме так вчинили "Citicorp" і "Chase Manhattan". Внаслідок цього обмеження на відділення, що випливають із закону Макфадена, більше не забороняють цим компаніям надання банківських послуг в інших штатах. Водночас банківські холдингові компанії відкрили банки з обмеженим набором послуг, які або не надають комерційні позики, або, навпаки, не приймають вклади. Ці так звані небанківські банки часто не підпадають під обмеження відділень і, отже, дозволяють банківським холдинговим компаніям ефективно відкривати відділення поза межами штатів.

Проте законодавство про банки, що прийняте у 1987 p., запровадило мораторій на нові небанківські банки. У відповідь на ослаблення обмежень щодо відділень в інших штатах більшість штатів тепер дозволяє певні між штатові відділення.

За останні двадцять п'ять років спостерігалося швидке зростання банківських холдингових компаній. Зараз вони володіють майже всіма великими банками (такими, як " Citicorp ", "Chase Manhattan", "Ваnк of America", "First National Bank of Chicago" і "Mellon Ваnк"), і понад 90 % всіх комерційних банківських депозитів зберігають банки, що перебувають у власності холдингових компаній.

Електронні банківські операції

Завдяки досягненням сучасної комп'ютерної техніки клієнти банків нині можуть отримувати банківські послуги за допомогою комп'ютерних терміналів, які розміщені поза межами банку та його відділень. В більшості штатів установи з регулювання банківської діяльності і суди визнали, що коли електронне устаткування є власністю банку, то воно розглядається як відділення банку і є об'єктом регулювання відділень з боку штату. Проте штати, як правило, мають спеціальні статті, що дозволяють ширше проведення електронних банківських операцій, аніж це дозволено для відділень з "вапна та цегли", що їх називають "традиційними відділеннями".

Подальший розвиток електронного банківництва пов'язаний із власністю на електронне устаткування, навіть якщо його дія поширюється за межами штату. Поки банк не володіє або не орендує устаткування, а виплачує за ділові операції у вигляді плати за послуги, то воно не розглядається як відділення банку і, отже, не підпадає під регулювання відділень. Через те що банкам дозволяють розширювати їхні ринки, було встановлено ряд одиниць такого устаткування, окреме навіть в межах всієї країни. Оскільки електронне банківництво стане переважаючим у майбутньому, то закон Макфадена і регулювання відділень штатами становитимуть менші бар'єри для конкуренції в банківській галузі Справді, закон Макфадена незабаром може стати непотрібним. Міністерство фінансів США запропонувало, щоб Конгрес повністю скасував обмеження на створення відділень поза межами штатів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >