< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття про настільні видавничі системи.

Створення комп'ютерних публікацій. Програмні продукти для підготовки текстових документів значно відрізняються один від одного характеристиками, можливостями вводу і редагування тексту, його форматування і виводу на друк, складністю в освоєнні й користуванні.

Серед програмних продуктів, призначених для підготовки текстів, можна виділити три великі класи:

 • - редактори текстів, текстовий редактор;
 • - редактори документів або текстові процесори;
 • - настільні видавництва.
 • - Редактор текстів (англ. text editor) - це система підготовки текстів, яка не використовує для внутрішнього представлення тексту ніяких додаткових кодів, крім стандартних: кінець рядка, перевід каретки, кінець сторінки.

Програма

Рис. 38. Програма "Agrar-Office AgroWin" - графічний огляд та основні відомості про ділянку

Програма

Рис. 39. Програма "Agrar-Office AgroWin" - історія полей.

Карти точного землеробства

Рис. 40. Карти точного землеробства

Текстовий редактор - комп'ютерна програма, яка призначена для створення та редагування (зміни) текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виведення на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Типовий редактор текстів з мінімальним набором функцій забезпечує ввід, зміну і збереження будь-якого символьного тексту. Переважно такі редактори використовуються для підготовки текстів програм.

Вони підтримують виконання таких функцій:

 • - набір тексту з клавіатури;
 • - редагування тексту;
 • - видалення, розмноження або перенесення частини тексту;
 • - вставка фрагмента тексту з іншого файлу;
 • - пошук усіх уходжень групи символів (контексту);
 • - заміна однієї групи символів (контексту) на іншу;
 • - збереження набраного тексту у файлі;
 • - роздрук тексту на принтерах різного типу.

До цього класу систем підготовки документів належать Norton Editor (фірма Peter Norton Computing Inc.), SideKick (фірма Borland), Brief (фірма Solution Systems), багатофункціональній редактор Multi-Edit, розроблений фірмою American Cybernetic Іnс, редактор Блокнот (Notepade), що входить до операційних систем Windows 9х. До цього класу відносяться також редактори Турбо середовищ - інтегрованих інструментальних засобів для створення, компіляції, відлагодження і виконання програм на таких популярних мовах програмування, як Бейсік, Паскаль, Сі, Асемблер. Обов'язковою складовою цих програмних продуктів є редактор з перерахованими вище можливостями для роботи з текстами програм.

Нові системи підготовки текстових документів - текстові процесори - звузили сферу застосування редакторів текстів, але не витіснили їх цілковито.

Редактори текстів застосовуються для підготовки документів у ситуаціях, коли:

 • - документ містить текст суто інформативного характеру і не потребує особливих засобів для оформлення його вигляду (форматування);
 • - документ містить довідкову інформацію, яка повинна займати якомога менше місця на носії з обмеженою ємністю (наприклад, файли, що знаходяться на інсталяційних лазерних дисках і містять інструкції по встановленню на комп'ютері програмного забезпечення);
 • - документ містить текст дуже великого обсягу.

Редактори текстів у цьому випадку забезпечують мінімальний обсяг файлу такого документа.

Сучасні системи підготовки текстових документів забезпечують користувача персонального комп'ютера засобами створення, обробки, оформлення і зберігання документів різної складності. Крім тексту, документ може містити графіку, звукові файли, відеокліпи, малюнки, діаграми, таблиці, формули і багато іншого. Сам текст може бути оформлений за допомогою засобів форматування.

Текстовий процесор - тип текстових редакторів, який має розширені функції форматування тексту, у впровадженням у нього графіків, формул, таблиць та об'єктів. Класичний приклад - Microsoft Word.

Настільні видавничі системи використовуються для підготовки книг, альбомів, журналів, газет. Як правило, попередня підготовка таких документів проводиться з використанням текстових процесорів.

Настільні видавничі системи (англ. desktop publishing) - комп'ютерне обладнання і програми для набору і верстки текстів (також ілюстрованих, наприклад, журналів) поза друкарнею.

Настільні видавничі системи призначені для реалізації різних поліграфічних ефектів, дозволяють легко маніпулювати текстом, змінювати формати сторінок, розміри відступів, дають можливість комбінувати різні шрифти, формувати вигляд як окремих сторінок, так і всього документа. За функціональними характеристиками та можливостями настільні видавничі системи аналогічні кращим текстовим процесорам. Так, обидва типи програмних продуктів дозволяють розміщувати на одній сторінці текст і ілюстрації, формувати текст в декілька колонок, редагувати текст, маніпулювати блоками тексту. Але настільні видавничі системи відрізняються принаймні за двома ознаками: по-перше, ширшими можливостями управління підготовкою тексту; по-друге, підготовлені ними матеріали мають значно вищий рівень якості.

Програмні продукти класу desktop publishing умовно можна розділити на дві підгрупи: настільні видавництва професійного рівня і настільні видавництва початкового рівня. Продукти першої підгрупи призначені для роботи над виданням документів зі складною структурою або типу ілюстрованих журналів. До систем професійного рівня можна віднести QuarkXPress for Windows, Frame Maker for Windows, Page Maker for Windows. Однак освоєння дорогих і складних в експлуатації "настільних типографій" вимагає значного часу. Тому їх недоцільно використовувати тим спеціалістам, яким потрібно тільки інколи швидко і красиво підготувати документацію, лист або оголошення. Продукти другої підгрупи переважно не призначені для підготовки поліграфічної продукції. Всі пакети даної категорії орієнтовані на початківця і користувача, який лише зрідка займається підготовкою документів. Найпоширенішими в цій підгрупі є пакети Microsoft Publisher, Pageplus for Windows.

Створення комп'ютерних публікацій

Публікація - в перекладі - набуття гласності якої-небудь інформації. Цим же словом називають єдину за формою й змістом роботу, підготовлену до публікації (опубліковану). У свою чергу комп'ютерна публікація - в перекладі набуття гласності якої-небудь інформації в Інтернеті або комп'ютерних виданнях.

Електронні видання (англ. Electronic publication) - електронний документ (кінцевий продукт), що пройшов редакторсько-видавничу обробку, призначений для розповсюдження.

Є багато середовищ для створення комп'ютерних публікацій, а також багато мов програмування для створення та редагування публікацій.

WEB- публікації - це важливий інструмент зв'язку для забезпечення співпраці підприємства. Це означає, що член команди може створювати проектне повідомлення безпосередньо на Інтранеті ( електронний WEB сервер).

Послуги Amdane WEB - універсальний розробник IT консультативних послуг загальним інтранетом з електронним банком повідомлень. Ці системи засновані на правилах, які управляють потоком завдань та інформацією, яка знаходиться в ділових формах і інших 50 документах. Інтранет залежить від усіх інформаційних технологій, які роблять його можливими - компанії повинні мати WEB - браузери і сервери, мережі клієнтів, системи управління базою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >