< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості виробництва капітального будівництва та його організація

Що являє собою організована система капітального будівництва?

Організація будівельного виробництва — взаємопов'язана система підготовки до виконання окремих видів робіт, встановлення та забезпечення загального порядку, черговості і термінів виконання, постачання всіх видів ресурсів для забезпечення ефективності і якості виконання окремих видів робіт і будівництва об'єктів.

Організація будівельного виробництва повинна забезпечувати цілеспрямованість всіх організаційних, технічних і технологічних рішень на досягнення кінцевого результату — введення в дію об'єкта з необхідною якістю та в установлені строки.

Будівництво кожного об'єкта допускається здійснювати тільки на основі організаційно-технологічної документації, що включає попередньо розроблене рішення по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути прийняті в проекті організації будівництва (ПОБ) і проекті виконання робіт (ППР).

Що являє собою проект організації будівництва?

ПОБ розробляється на повний обсяг будівництва, передбачений проектом (робочим проектом). До складу ПОБ включаються:

 • • календарний план будівництва, в якому визначаються терміни і черговість будівництва основних і допоміжних будівель і споруд, технологічних вузлів та етапів робіт, пускових і містобудівних комплексів з розподілом капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт за будівлями та спорудами та періодах будівництва;
 • • будівельні генеральні плани для підготовчого і основного періодів будівництва з розташуванням постійних будівель і споруд, місць розміщення тимчасових, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель і споруд, постійних і тимчасових залізних і автомобільних доріг та інших шляхів для транспортування устаткування, конструкцій, матеріалів і виробів; шляхів для переміщення кранів великої вантажопідйомності; інженерних мереж, місць підключення тимчасових інженерних комунікацій (мереж) до діючих мереж із зазначенням джерел забезпечення будівельного майданчика електроенергією, водою, теплом; складських майданчиків; основних монтажних кранів та інших будівельних машин, механізованих установок тощо;
 • • організаційно-технологічні схеми, що визначають оптимальну послідовність зведення будівель і споруд із зазначенням технологічної послідовності робіт;
 • • відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт;
 • • відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні;
 • • графік потреби в основних будівельних машинах і транспортних засобах;
 • • графік потреби в кадрах будівельників по основних категоріях;
 • • пояснювальна записка.

Склад і зміст ПОС можуть змінюватися з урахуванням складності і специфіки об'єктів.

Яким є склад проекту виконання робіт?

До складу проекту виконання робіт (ППР) на зведення будівлі, споруди або його частини (вузла) включаються:

 • • календарний план виконання робіт по об'єкту або комплексний сітьовий графік, у яких встановлюються послідовність і терміни виконання робіт з максимально можливим їх суміщенням;
 • • будівельний генеральний план із зазначенням меж будівельного майданчика і видів її огорож; діючих і тимчасових підземних, надземних та повітряних мереж і комунікацій; постійних і тимчасових шляхів; схем руху засобів транспорту і механізмів; місць установки будівельних і вантажопідйомних машин, шляхів їх переміщення і зон дії; розміщення постійних, споруджуваних і тимчасових будівель і споруд, місць розташування знаків геодезичної основи, небезпечних зон, шляхів і засобів підйому, працюючих на робочі яруси (поверхи); а також із зазначенням проходів у будівлі і споруди, розміщення джерел і засобів енергозабезпечення та освітлення будівельного майданчика, розміщення заземлюючих контурів; місць розташування пристроїв для видалення будівельного сміття, майданчиків і приміщень для складування матеріалів і конструкцій, майданчиків укрупнювального складання конструкцій, розташування приміщень для санітарно-побутового обслуговування будівельників, пристроїв для пиття установок і місць відпочинку, а також зон виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • • технологічні карти (схеми) на виконання окремих видів робіт з включенням схем операційного контролю якості, описом методів виконання робіт, зазначенням трудовитрат і потреби в матеріалах, машинах, оснастити устаткуванні, пристосуваннях і засобах захисту працюючих, а також послідовності демонтажних робіт при реконструкції підприємств, будівель і споруд;
 • • рішення по виконанню геодезичних робіт, включаючи схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов і вимірів, а також вказівки технічні засоби геодезичного контролю виконання будівельно-монтажних робіт;
 • • рішення щодо техніки безпеки;
 • • рішення по прокладці тимчасових мереж водо-, тепло- та енергопостачання і освітлення (у тому числі аварійного) будівельних майданчиків і робочих місць з розробкою, при необхідності, робочих креслень підведення мереж від джерел живлення;
 • • переліки технологічного інвентарю і монтажного устаткування, а також схеми стропування вантажів;
 • • пояснювальна записка.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >