< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ситуація

Корпорація Као - це відома японська компанія, якій вже 110 років. Вона була заснована у 1887 році як виробник мила. Сьогодні Консолідована Група Као налічує майже 20.000 чоловік, обсяг її продажів у 2002 році склав 7,2 млрд доларів.

Основні види діяльності Као - це виробництво, маркетинг та продаж (1) споживчих товарів (мила, прального порошку, шампуню), (2) престижної косметики та (3) хімікатів. Назва компанії "Као" - це ім'я першого продукту, мила Као, виробництво якого розпочали у 1890 році. Японські ієрогліфи, які використовуються у назві "Као" означають "король квітів", але вимовляються як японське слово "обличчя". Такий логотип для Као було підібрано тому, що він символізує красу та чистоту.

Колишній президент Као доктор Йошіро Марута керував компанією 20 років і вважав себе, в першу чергу, учнем буддизму, а потім вже президентом Као. Його кредо було "Чистота - це основа процвітаючого суспільства". Сьогодні веб-сайт Као проголошує: "Мета Као - це сприяння розвиткові суспільства через просування чистоти, краси та здоров'я" ( kao.com ). Принципами корпоративного ведення бізнесу в Као є наступні:

 • 1. Застосування інновацій в діяльності.
 • 2. Прибуткове зростання.
 • 3. Керівництво за принципом "обирай мету та фокусуйся на ній".
 • 4. Скоординовані корпоративні зусилля.
 • 5. Відповідальність перед суспільством. Деякі визначні події з історії Kao:
 • 1971: Засновано Nivea-Kao Co., Ltd. як спільне підприємство компанії з Beiersdorf AG
 • 1995: Сформульовано принципи керівництва Kao 1997: Сформульовано корпоративну етику корпорації Kao 1999: Впроваджено концепцію EVA® (Economic Value Added) 2001: 8 виробничих підприємств в Японії отримали сертифікацію ISO 14001 2003: Сформульовано "Основні принципи ділової поведінки корпорації Kao"

Основні принципи ділової поведінки корпорації Kao

У нашій офіційній місії ми проголошуємо, що Kao має на меті сприяти задоволенню потреб та збагаченню життя наших клієнтів і працівників у всьому світі. Ми намагаємось досягнути цього через залучення наших творчих здібностей та інноваційного потенціалу, щоб виробляти продукцію, яка матиме цінність для споживачів і здатна задовольнити їхні потреби. Цілком посвячені цій місії, усі працівники корпорації Kao тісно співпрацюють, об'єднуючи свої зусилля для того, щоб завоювати лояльність та довіру клієнтів в основних сферах діяльності компанії - краса, здоров'я, чистота, які пов'язані з виробництвом побутової хімії, косметики, медикаментів, інших хімічних препаратів.

Щоб виконати нашу місію, ми проголосили програму "Основні принципи ділової поведінки корпорації Kao", в якій відображено нашу мету - бути чесною, взірцевою компанією, яка керується розсудливими і справедливими діями та основними загальноприйнятими етичними принципами, які не суперечать системі законодавства, щоб завоювати щиру повагу суспільства. Ми не прагнемо отримати прибутків коштом наших етичних принципів. Кожний керівник і працівник діє згідно з програмою "Основні принципи ділової поведінки корпорації Kao".

Принципи корпоративної етики

 • o Корпорація Као, щоб завоювати щиру повагу суспільства, прагне бути чесною, зразковою компанією, яка керується розсудливими і справедливими діями та основними загальноприйнятими етичними принципами, що не суперечать системі законодавства.
 • o Ми не намагаємося отримати прибутки коштом наших етичних принципів, зазначених в "Основних принципах ділової поведінки корпорації Као".
 • o Навіть у межах законних можливостей ми обираємо лише ті ініціативи, що можуть слугувати взірцем для інших.
 • o Незаконні та неетичні дії, навіть якщо вони спрямовані на досягнення мети: приносити користь компанії чи виконувати інструкції керівництва - заборонені.
 • o Ми не ігноруємо незаконної, неетичної чи іншої сумнівної поведінки. На таку поведінку належно реагує керівництво, Відділ законності та порядку, відповідний комітет, запрошені незалежні консультанти з етики.
 • 1. Виконувати обов'язки перед клієнтами
 • - Ми завжди намагаємося виробляти високоякісну продукцію та забезпечувати нею наших клієнтів, наголошуючи на здоров'ї та безпеці.
 • - Ми надаємо споживачам відповідну інформацію про належне використання продукції.
 • - Ми швидко реагуємо на запити та скарги споживачів, даючи їм чесні відповіді.
 • - Ми прагнемо рекламувати себе правдиво та якісно.
 • 2. Приділяти належну увагу збереженню довкілля та безпеці життєдіяльності
 • - Ми підтримуємо розвиток життєздатного суспільства, серйозно ставлячись до збереження довкілля та суспільної безпеки на кожному етапі нашої діяльності, зокрема під час розробки продукції, виробництва, розповсюдження, споживання та належного захоронення (переробки) відходів.
 • - Ми вдосконалюємо процес виробництва продукції з мінімальним впливом на довкілля й намагаємося якомога ефективніше використовувати та переробляти природні ресурси, енергію.
 • 3. Підтримувати справедливе та чесне ведення справ
 • - Ми точно дотримуємося духу і букви Закону, розпоряджень і директив, зокрема антимонопольних законів.
 • - Ми застосовуємо суворий внутрішній контроль, щоб запобігти незаконним і неетичним операціям.
 • - Ми підтримуємо традицію ділових подарунків та прийомів у межах прийнятої ділової практики, щоб уникнути надмірного впливу на ділові угоди чи навіть можливості його виникнення.
 • 4. Поважати особистість, індивідуальні здібності і максимізувати їхній потенціал
 • - Ми поважаємо гідність осіб і їхні здібності незалежно від статі, раси, релігії та національності, щоб створити сильний колектив компанії.
 • - Ми справедливо оцінюємо осіб відповідно до їхніх посадових обов'язків та роботи, яку вони виконують, щоб виховувати активних працівників, які вміють долати труднощі.
 • - Ми намагаємося утримувати робоче місце в належному, чистому і безпечному для здоров'я стані, щоб забезпечувати зручне для праці середовище.
 • 5. Ставити за мету зростання прибутку і виправдовувати сподівання акціонерів
 • - Ми намагаємося виплачувати дивіденди акціонерам відповідно до зростання прибутку, що базується на законних та етичних ділових діях.
 • - Ми надаємо потрібну корпоративну інформацію нашим акціонерам та інвесторам точно та своєчасно.
 • 6. Підтримувати чесну, відкриту та взірцеву позицію корпорації
 • - Ми підтримуємо прозорі зв'язки з громадськістю, відверто ділимося необхідною інформацією й забезпечуємо нею громадськість. Ми намагаємося підтримувати відкритість й обіцяємо прислухатися до громадської думки, приймаючи та аналізуючи відверто висловлені думки, критику та застереження.
 • - Ми не беремо участі в будь-яких діях, які шкодять суспільству. Що більше, ми рішуче протистоїмо тискові будь-яких осіб, груп чи організацій щодо прийняття чи підтримання таких дій.
 • - Ми підтримуємо легітимні та законні зв'язки з політичними та урядовими організаціями.
 • - Ми не робимо ніяких внесків, які незаконні чи не відповідають прийнятим соціальним стандартами.
 • 7. Уважно розпоряджатися інформацією та керувати активами
 • - Ми здійснюємо належний облік ділових, зокрема й бухгалтерських записів.
 • - Ми ретельно здійснюємо внутрішній контроль операцій.
 • - Ми уважно розпоряджаємося конфіденційною інформацією корпорації, інтелектуальною власністю та матеріальними й нематеріальними активами. Ми поважаємо конфіденційну, таємну інформацію чи інтелектуальну власність інших і не використовуємо їх незаконно й неналежно.
 • 8. Сприяти збагаченню суспільства через організацію культурних і громадських заходів
 • - Ми проводимо та підтримуємо заходи, які сприяють розвиткові науки та мистецтва.
 • - Ми, як відповідальні члени суспільства, прагнемо заслужити доброзичливість і довіру, допомагаючи місцевому населенню.
 • - Ми поважаємо волонтерський дух кожного, хто виявляє ініціативу й відчуває відповідальність, що сприяє розвиткові суспільства.
 • 9. Поважати культуру країн та дотримуватись законів і міжнародних правил ведення бізнесу
 • - Ми точно дотримуємося духу і букви законів тих країн, з якими маємо ділові стосунки, і поважаємо їхню культуру.
 • - Ми сприяємо зростанню економіки, культури, підвищенню рівня життя цих країн, розвиваючи наші ділові стосунки.
 • - У країнах, де запроваджуємо свій бізнес, намагаємося наймати, підготовлювати та просувати здібних людей.
 • - Імпортуючи чи експортуючи продукцію, ми дотримуємося законів Японії та інших країн.
 • 10. Чітко відокремлювати бізнес і приватні справи
 • - Ми не займаємося незаконними операціями з цінними паперами на основі внутрішньої інформації про діяльність ком-панії-емітента.
 • - Політична діяльність здійснюється тільки на індивідуальному рівні.
 • - Участь в ідеологічних та релігійних заходах можлива тільки на рівні особи.
 • - Ми намагаємося уникати конфліктів інтересів.
 • 11. Обов'язки керівників і менеджерів
 • - Керівники та менеджери повинні чітко усвідомлювати свою відповідальність та обов'язки, згідно із запропонованою програмою "Основні принципи ділової поведінки корпорації Као". Вони беруть на себе відповідальність донести основні цінності програми "Основні принципи ділової поведінки корпорації Као" до співробітників.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >