< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформація для аналізу

Вперше оцінено рівень прозорості найбільших ІТ-компаній України

Київ, 08.02.2012 - Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" представляє Індекс прозорості в ІТ - сектор і. Індекс Прозорості - це оцінка веб-сайтів компаній на предмет розкриття інформації та активностей в сфері корпоративної соціальної відповідальності.

З 2012 року Центр "Розвиток КСВ" започаткував Програму Індексу прозорості для різних секторів. Кожного місяця Центр оцінюватиме 10 найбільших компаній певного сектору за методологією Індексу прозорості. Першим для оцінки було обрано сектор Інформаційних технологій (И"), обсяг ринку якого у 2010 році, за даними "Інвестгазети", виріс більш, ніж на 50 %.

Протягом січня аналітики Центру оцінювали веб-сайти 10 найбільших IT-компаній відповідно до галузевого рейтингу Топ-100 (Рейтинг кращих компаній України, червень - серпень 2011). Веб-сайти компаній було оцінено за основними 4 критеріями: наявність нефінансового звіту (звіту про екологічну та соціальну діяльність, 40 % від загального результату), рівень розкриття інформації з ключових сфер КСВ (35 % від загального результату), легкість навігації до будь-якої інформації (10 % від загального результату), потенційна доступність веб-сайту (мова, контакти і т.д., 15 % від загального результату).

Загалом, компанії показали досить низький результат з розкриття інформації та активності в сфері корпоративної соціальної відповідальності - середній показник склав 10,4 %, що не може вважатись прийнятним для провідних компаній будь-якого сектору. Загалом, результати оцінювання такі:

Компанія МТІ - єдина, яка має на сайті сторінку, присвячену опису діяльності в сфері КСВ. Проте, інформація подана досить в незначному обсязі і не є систематизованою. Розділ, присвячений благодійності, має також компанія БМС Консалтинг.

"Враховуючи той факт, що ІТ-сфера України є надзвичайно динамічною і достатньо сильно інтегрованою на міжнародні ринки, сподіваємось, що такий низький рівень розкриття інформації стане сигналом для компаній цього сектору більш активно включатись до питань корпоративної соціальної відповідальності, і детальніше висвітлювати свою активність на власних веб-сторінках", - відмічає Марина Саприкіна, голова Правління Центру "Розвиток КСВ".

Основні тенденції з КСВ серед компаній ІТ сфери, відповідно до результаті в оцінки Індексу Прозорості:

  • 1. ІТ-компанії не готують нефінансові звіти.
  • 2. Серед основних сфер корпоративної соціальної відповідальності, найбільшу увагу компанії приділяють інформації про свої послуги та корпоративних клієнтів. Сфера Корпоративної соціальної відповідальності, якій приділяється значна увага на веб-сторінках компаній, - це висвітлення інформації щодо розвитку і підтримки персоналу. Проте, багато важливих аспектів КСВ взагалі не розкриваються, наприклад: захист довкілля, етичні підходи до ведення бізнесу, права людини, боротьба з корупцією, діалог зі стейкхолдерами.
  • 3. Навігація на сайтах компаній є досить зручною, проте ця перевага нівелюється відсутністю достатньої інформації про соціальні та екологічні ініціативи компаній - відвідувачу важко оцінити внесок ІТкомпаній у вирішення соціальних таекологічних питань розвитку України.
  • 4. В цілому, ІТ - компанії України не надають своїм заінтересованим сторонам достатньо інформації про свою діяльність в сфері корпоративної соціальної відповідальності.
  • 5. Прослідковується певне нерозуміння компаніями ІТ сектору корпоративної соціальної відповідальності, різні аспекти КСВ можуть висвітлюватись на різних сторінках сайту. Отже, необхідна певна систематизація та впорядкованість.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >