< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОНТРАКТНЕ ПРАВО

6. Контракти

Рекламодавці, їхні рекламні агенти або їхні численні постачальники дуже часто вступають у контрактні відносини. Щоб контракт мав юридичну силу, він має складатися з чотирьох елементів, а саме: пропозиції, безумовного прийняття пропозиції, міркування у формі певних взаємних або односторонніх поступок та чіткої згоди, отриманої чесним способом. Якщо первісна пропозиція коректується особою, якій цю пропозицію було зроблено, тоді має місце обумовлене прийняття пропозиції, яке насправді є новою пропозицією. Цю нову пропозицію повинні прийняти обидві сторони. Наприклад, спочатку одна сторона пропонує іншій поставити їй брунатні сумки по 5 фунтів стерлінгів кожна. Якщо пропозиція приймається, то 5 фунтів сплачуються, сумка постачається, ніякого обману немає, контракт виконано. Але якщо покупець каже, що він заплатить 5 фунтів лише в тому разі, якщо сумка буде блакитною, то це означає нову пропозицію, і контракт буде виконано лише тоді, коли постачальник погодиться здійснити поставку блакитної сумки, 5 фунтів будуть сплачені, а сумку належним чином доставлять покупцеві.

Контракт не обов'язково має укладатися письмово, якщо події розгортаються згідно з вищезазначеними елементами. Часто має місце усний контракт, коли замовлення робляться по телефону. Якщо замовник довіряє партнеру, він може вважати контракт законним, хоча у разі суперечки письмові докази виглядають у суді більш переконливо, ніж слова, навіть якщо роботу було виконано або послугу надано. Отже, домовленість на словах краще підтверджувати письмово, щоб обидві сторони точно знали свої обов'язки і права. Рекламні площі часто продаються по телефону, насамперед площі на тематичних сторінках, де замовлення приймають спеціальні працівники — "телефонний штат". Письмове підтвердження ніколи не завадить.

Визначення

Вважаємо за доцільне дати визначення таким термінам:

Простий контракт. Простим контрактом називається контракт без печатки, що його, як вже зазначалося вище, можна укладати на словах, на письмі або просто мати на увазі.

Чіткий контракт. Це контракт з чітко визначеними умовами (на письмі або усно).

Контракт, що мається на увазі. У цьому разі контракт створюється обставинами, наприклад, коли ви їсте в ресторані або займаєте номер в готелі — забезпечення вас їжею або житлом є предметом контракту, хоча на письмі нічого ви не укладаєте.

Контракт, що виконується. Контракт, що його виконує одна сторона або виконують обидві сторони. Пан Сміт може погодитися збудувати паркан, якщо пан Джоне погодиться заплатити. Якщо паркан було побудовано, а рахунок було сплачено, контракт вважається виконаним. Як правило, терміни виконання роботи і платежу узгоджуються заздалегідь.

Контракти в рекламі

Правильне розуміння контрактного права має велике значення для тих, хто так чи інакше пов'язаний з рекламною діяльністю. Контракти виникають у таких аспектах рекламної справи:

  • а) придбання рекламних площ і часу;
  • б) оренда рекламних щитів та подібних конструкцій і площ на виставках;
  • в) угоди про обслуговування з рекламними агентствами, агентствами зі зв'язків з громадськістю та іншими спеціалізованими агентствами.
  • г) послуги друкарень, підприємств, що виробляють рекламні мате* ріали, фотографів та художників.

Контрактне право також стосується численних аспектів відносин з покупцями. Купони і література, що пропонують товари і спонукають людей витрачати гроші, повинні містити абсолютно чітко сформульовані контрактні зобов'язання. Ось чому замовлення в галузі контактного маркетингу вимагають підпису, наприклад, коли який-небудь член клубу замовляє певну кількість книг або компакт-дисків.

Запрошений

Якщо в рекламному матеріалі (зокрема в оформленні вітрини) повідомляється про продаж якого-небудь товару, то це не означає, що продавець бере на себе зобов'язання негайно поставити товар на вимогу покупця. З погляду закону, це є тільки запрошення, а не пропозиція. Запрошення можна скасувати і воно не має нічого спільного з пропозицією, яка є конкурентною дією, спрямованою на конкретну особу. У протилежному разі постачальник мав би виконувати вимоги всіх, хто прийняв його запрошення, незалежно від фактичної наявності товару.

Яскравим прикладом захисту прав споживача є справа "пані Карліл проти компанії Carbolic Smoke Ball ("Керболік Смоук Бол")". Пані Карліл прочитала рекламне оголошення, що його читач може побачити на рис. 18.2, купила продукт, використала його згідно з інструкцією, але все ж таки захворіла на грип протягом визначеного двотижневого строку. Вона порушила позов проти рекламодавця і виграла справу.

Анулювання контракту та контракти, які можна анулювати

Існують певні ситуації та умови, за яких контракт можна анулювати. До таких умов належать і правові можливості сторін.

Помилка. її нелегко довести, але якщо дійсно мала місце справжня помилка, можна ставити питання про анулювання контракту. Помилка може полягати у використанні неправильного слова або навіть у неправильному розташуванні слова. Як правило, рекламодавець

Рекламне оголошення компанії "Керболік Смоук Бол"

сам відповідає за власну помилку, але якщо помилки припустилися обидві сторони, контракт найімовірніше буде анулювано, так само, як у разі, коли дві сторони виявляють, що вони дотримувалися тієї ж самої хибної точки зору.

Помилкове уявлення. Уявлення є точкою зору, яка, хоча не є умовою контракту, все ж таки суттєво впливає на прийняття пропозиції. Якщо виявиться, що даний факт не відповідає дійсності, то це буде помилкове уявлення і контракт підлягає анулюванню. Навмисне поширення помилкового уявлення є шахрайством.

Втаємниченість. Тільки втаємничені сторони, тобто такі, що знають про контракт і свідомо беруть у ньому участь, мають визначені контрактом права і обов'язки.

Повнолітні особи. Згідно із законом "Про реформу сімейного законодавства" від 1969 р., повнолітніми вважаються особи, яким виповнилося 18 років (згідно зі старим законодавством, такими вважалися особи, яким виповнився 21 рік). Будь-яка особа, якій ще не виповнилося 1В років, за законом є неповнолітньою і не має права укладати контракт.

Психічно хворі особи та особи в стані сп'яніння. Контракти, укладені такими особами, анулюються за їхнім бажанням, якщо можна довести, що під час укладення контракту вони не були свідомими того, що роблять, а інша сторона знала про їхній стан.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >