< Попер   ЗМІСТ   Наст >

План виробництва фермерського господарства

Цей розділ бізнес-плану містить опис всього виробничого процесу. Він готується тільки тими підприємцями, які збираються займатися виробництвом якої-небудь продукції або послуги.

Головна задача розділу - підтвердити розрахунками, що фермерське господарство в змозі реально виробляти необхідну кількість продукції (послуг) в потрібні строки і з потрібною якістю.

Тут перш за все необхідно відповісти на такі питання:

  • o Де будуть вироблятися товари - діючою або заново створеною фірмою?
  • o Які для цього потрібні потужності сьогодні і в подальшому?
  • o Де, у кого, на яких умовах будуть закуповуватися сировина, матеріали, комплектуючі тощо?
  • o Чи передбачається виробнича кооперація і з ким?
  • o Яке обладнання потрібне і де передбачається його придбавати? Одночасно вирішується питання про контроль за якістю випущеної продукції.

Якщо збираєтесь створювати не виробниче фермерське господарство, а торговельну точку, то даний розділ можна назвати "торговельний план" і описати в ньому процедуру закупок товарів, систему контролю за рівнем товарних запасів і план складських приміщень. В даному випадку слід відповісти на такі питання:

  • o У кого передбачається закупка товару?
  • o Чи є належне приміщення для магазину і для складу? Завершити даний розділ бізнес-плану необхідно оцінкою можливих витрат виробництва та їх змін на перспективу.

Організаційний план

У шостому розділі бізнес-плану мова йде про те, з ким ви збираєтесь організовувати свою справу і як плануєте налагодити її безперебійне і успішне функціонування. В цьому розділі необхідно вирішити такі питання:

  • o Які спеціалісти вам знадобляться для успішного ведення справи?
  • o На яких умовах ви будете залучати спеціалістів - на постійну роботу, за контрактом, у якості сумісників?
  • o Як буде оплачуватися праця кожного робітника фермерського господарства, на яких принципах і умовах буде здійснюватися стимулювання?

Слід відмітити, що до найму додаткових працівників потрібно прибігати тільки тоді, якщо це підвищить доходність фермерського господарства. Тому, перш ніж приймати на роботу нових людей, поміркуйте, наскільки це виправдано. Тільки детальний відбір кандидатури на місце може дати бажаний результат. Заробітна плата службовців відноситься до розряду постійних витрат, тому необхідна тверда впевненість у їх доцільності.

Другою важливою проблемою підприємництва є питання про те, з ким мати справу, кого взяти компаньйоном. Досвід показує, що вступати у бізнес, організовувати свою справу необхідно тільки з добре відомими людьми, однодумцями, ініціативними, які прагнуть до успіху, на яких ви можете цілком покластися і довірити будь-яке питання спільного підприємництва. Краще, якщо компаньйони у різних галузях своєї діяльності будуть доповнювати один одного. Це добра запорука успіху вашого фермерського господарства.

З метою чіткості і узгодженості роботи необхідно визначити організаційну схему фермерського господарства, вказати, хто і чим буде займатися, хто і як буде здійснювати координацію, контроль і взаємодію всіх працівників фермерського господарства.

Нерідко цьому розділу бізнес-плану не приділяється належної уваги, і організаційна плутанина слугує однією із причин невдач у бізнесі.

Фінансовий план фермерського господарства

Сьомий розділ бізнес-плану узагальнює у вартісному виразі можливі результати прийнятих рішень по попередніх розділах бізнес-плану.

Фінансовий план включає: розрахунок величини і визначення джерел надходження засобів, необхідних для організації справи, прогноз обсягів реалізації, баланс грошових витрат і надходжень, таблицю доходів і витрат, зведений баланс активів і пасивів фірм, графік досягнення беззбитковості.

У цьому випадку, якщо власних засобів для організації справи не хватає, приходиться прибігати до кредитів. Проте, перш ніж його взяти, необхідно підрахувати свої потреби у залучених засобах і зіставити їх з можливостями своєчасного погашення позики, тим більше, що кредит тепер видається в основному на короткий строк і під високі відсотки.

Прибігаючи до позик або вкладаючи власні засоби, необхідно знати, як "спрацюють" ці гроші, який доход принесуть. Важливо переконатися, що прибуток від використання кредиту виявиться вище витрат по його залученню.

Другий спосіб залучення необхідних засобів - знайти партнера, бажаючого вкласти свої гроші і той чи інший капітал (будівлі, обладнання тощо) у справу. Правда, в цьому випадку виникає так звана "партнерська власність" і доход від бізнесу ділиться або порівну, або в залежності від величини вкладеного капіталу, в тому числі і акціонерного. Прогноз обсягу реалізації дасть уяву про частку ринку, яка буде охоплена випуском продукції.

Баланс доходів і витрат - документ, який визначає суми грошей, вкладених у проект з розбивкою в часі від моменту початку організації фермерського господарства. Головна задача балансу - провірити синхронність надходження грошових засобів від реалізації продукції і їх витрачанням, тобто визначити достатність цих засобів на кожний момент часу.

Таблиця доходів і витрат показує доходи від продаж товарів, витрати на їх виробництво, валовий прибуток від продаж, загально виробничі витрати (по видах), чистий прибуток.

Зведений баланс активів і пасивів фермерського господарства складається на початок і кінець першого року існування проекту. Він служить основою для оцінки спеціалістами комерційних банків добротності джерел фінансування і доцільності вкладення капіталу.

Розділ рекомендується закінчувати графіком беззбитковості. Графік дає можливість визначити обсяг виробництва (критичну програму), за яким фермерське господарство розпочне одержувати прибуток.

Кваліфіковане вирішення фінансових питань - одна із самих відповідальних проблем для підприємництва. Від цього в значній мірі залежить прибутковість діяльності підприємця, успіх справи.

Проте нерідко прагнення фермера-підприємця все зробити самому, небажання передоручити що-небудь комусь призводить не до самого кращого результату. А оскільки мова йде про такий важливий і специфічний розділ як фінанси, де необхідні спеціальні знання, то невдалі рішення в цій галузі можуть призвести до жалібних результатів або до втрати частини прибутку.

Щоб уникнути такого небажаного варіанту, доцільно у випадку необхідності звертатися до послуг тямущого фінансиста. Звичайно, це додаткові витрати, але вони з високою ймовірністю окупляться в результаті розрахунку з допомогою спеціаліста більш вигідного варіанту дій.

Таким чином, в результаті проведеної роботи ви склали план дій по досягненню поставлених цілей. Розробка бізнес-плану дає можливість тверезо оцінити своє фермерське господарство, виявити слабкі і сильні сторони, визначити, що потрібно для нормального функціонування фермерського господарства, оцінити перспективи, передбачити можливі труднощі, не дати їм перерости у серйозну проблему.

Дійсний підприємець тим і відрізняється, що не пасує перед труднощами, зберігає віру в себе і свою справу при невдачах, не боїться в черговий раз розпочати все спочатку. Невтомність, наявність і використання своєрідного під заведення дозволяють йому справитися із власною невизначеністю і спадом у настрою і роботі, і в кінцевому підсумку досягти бажаного результату, випробовуючи на своєму шляху не тільки гіркоту поразок, але нерідко і велике задоволення, адже гроші не єдиний мотивуючий фактор для підприємця.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >