< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адреса

Адреса - це точна вказівка на місце проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою.

Правила, встановлені Міністерством зв'язку, забезпечують якнайшвидше пересилання, зберігання і доставку поштових відправлень. Основні з цих правил має знати кожний громадянин, адже від правильного написання адреси залежить оперативність працівників підприємств зв'язку при доставці відправлення адресату.

На всіх адресах зазначається:

 • 1) прізвище, ім'я та по батькові адресата або назва організації (у давальному відмінку);
 • 2) назва вулиці, номер будинку і квартири;
 • 3) назва населеного пункту (села, селища міського типу, міста);
 • 4) назва району;
 • 5) назва області;
 • 6) поштовий індекс, присвоєний кожному відділенню зв'язку. Цей індекс призначений для машинного сортування кореспонденції.

Над адресою зазначається вид і спосіб пересилання:

 • 1) рекомендована бандероль;
 • 2) з повідомленням про вручення;
 • 3) з доставкою додому;
 • 4) цінний на... грн;
 • 5) вручити особисто;
 • 6) до запитання.

Зворотна адреса також пишеться повністю. Прізвище відправника кореспонденції пишеться в називному відмінку.

Зразки адрес:

Адреса відправника

Коваленко Василь Федорович вул. Малишка, 104, кв. 29, м. Харків, 61003

Адреса одержувача

Петриненкові Миколі Івановичу вул. Пушкіна, 34, кв. 8, м. Івано-Франківськ, 76005

До запитання Адреса відправника Масловська К. Г

вул. Велика Житомирська, 40, кв. 19, м. Київ,

02053 __

Адреса одержувача Іваненко Галині Семенівні вул. Київська, 22, кв. 78 м. Полтава, 36021

Телеграма

Телеграма - це вид кореспонденції з гранично стислим текстом, призначений для термінового інформування когось про щось. Текст телеграми містить лише словесну інформацію.

Телеграма пишеться суцільним текстом, без абзаців і переносів. Складаючи текст телеграми, слід вибирати короткі слова, службові слова пропускати. Розділові знаки ставлять лише тоді, коли їх відсутність може змінити зміст; їх пишуть скорочено, малими літерами "крп", "км", "лпк" (крапка, кома, лапки). Числа у тексті пишуться літерами. Заперечну частку не не вилучають. Окрім цього, добираючи слова, треба бути особливо уважним не лише через економію мовних засобів, а й з метою дотримання норм літературної мови.

Службові телеграми пишуться у двох примірниках. Перший примірник надсилають до відділення зв'язку, другий (копію) підшивають до справи.

Переважна більшість телеграм пишеться на спеціальних бланках і лише з лицьового боку.

Телеграми бувають звичайні, термінові, урядові.

Зразки телеграм:

Державний комітет статистики Пепелача

УкРаїІї го год хв

Телеграма АвтБйдповІда _

Передав

Київ № _

_сл._го_год_хв

Категорія і відмітки особливого виду

Куди, кому Короленка 5 квартира 7 Полтава 36012 Коваленкові Олегу Івановичу

Зустрічайте вісімнадцятого поїзд десять вагон сім Мирослава

Прізвище відправника та його адреса (в рахунок слів не входять, не оплачу- Гяльченко Мирослава ються і телеграфом не передаються) Павлівна, б-р Лесі

Українки, буд. 7, кв. 36, м. Київ, 03158

Володимирська 64 Київ 03056 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Проректорові з наукової роботи

Просимо взяти участь конференціїп'ятого-сьомого травня професора Черепашук

Оргкомітет

Проректор_Іванов

Університетська, 43, м. Донецьк, 83042 Донецький національний університет Оргкомітет конференції

Телефонограма. Радіограма

Телефонограма - це термінове повідомлення, що передається адресату по телефону (текст записується під диктовку). Це найпростіша і найшвидша форма передачі службових документів.

Телефонограми мають такі реквізити:

 • 1) назва документа - заголовок;
 • 2) номер і дата (слово "Телефонограма", її номер і дата надходження пишуть у першому рядку. Дата телефонограми - дата її передачі);
 • 3) назва організації і службової особи - відправника телефонограми;
 • 4) назва організації і службової особи - одержувача;
 • 5) текст телефонограми (як і текст телеграми, він має бути стислим, не більше ніж 50 слів);
 • 6) підпис посадової особи - керівника організації або його заступника.
 • 7) посади, ініціали, прізвища тих, хто передає і хто приймає, які зазначають у графах "Передано" і "Прийнято".

У багатьох установах для запису телефонограм використовують спеціальні бланки.

Зразок бланка телефонограми:

Телефонограма №_від "_"_200_р.

Від кого . _ Телефон_Передав_

Кому__Прийняв___

год хв

 • (текст)
 • (підпис)

Радіограма це повідомлення, передане по радіо.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >