< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Несуттєві атрибути векселів

Як зазначалося, на відміну від реквізитів ці елементи вексельного тексту не є обов'язковими. Без них боргове зобов'язання може зберігати силу вексельного права. До несуттєвих атрибутів векселя, які часто ще називають додатковими реквізитами, належать такі.

 • 1. Термін платежу. Якщо він не вказаний у тексті векселя, то такий вексель оплачується за пред'явленням.
 • 2. Обмеження у строках предявлення до платежу у не-визначено-строкових векселях.
 • 3. Застереження про пред'явлення тратти у вказаний строк до акцепту. Якщо векселетримач проігнорував його, він позбавляється своїх прав, які виникають унаслідок неакцепту векселя до всіх векселезобов'язаних осіб за винятком векселедавця.
 • 4. Зазначення особи, в якої знаходиться акцептований примірник тратти.
 • 5. Вказівка на особливе місце платежу, що не збігається з місцем знаходження трасата чи місцем складання простого векселя.
 • 6. Зазначення особливого пункту в місці платежу, що є відмінним від місця проживання платника, для отримання платежу.
 • 7. Зазначення особи, крім платника, в якої потрібно отримати платіж (доміциліата).
 • 8. Зазначення посередника в акцепті чи платежі. Посередник є особою, до котрої можна звернутися для отримання акцепту чи після опротестування — платежу. Але він не виступає векселе зобов'язаною стороною, тому відносини між посередником і особою, яка його призначила, регулюються нормами цивільного права.
 • 9. Застереження про ефективний платіж. Ефективність платежу означає збереження еквівалентності вексельної суми від виписування до дати виконання.
 • 10. Застереження "Без протесту". Воно означає, що векселетримач, діставши відмову після пред'явлення векселя до акцепту чи платежу, може, не здійснюючи протесту, звернутися за платежем до будь-кого із векселе зобов'язаних осіб, хто написав цю формулу. Цей атрибут захищає вексель від підриву його репутації. У разі ігнорування такого застереження витрати, пов'язані з опротестуванням, покладаються на векселетримача.
 • 11. Процентне застереження.

Завдяки своїй зручності для використання у вексельному обігу несуттєві атрибути набувають дедалі ширшого застосування. Тому нині їх часто називають несуттєвими реквізитами. Частина цих складових уже передбачена Положенням про переказний і простий вексель, інші за необхідності розглядаються нормами цивільного права. Зокрема, на основі цивільного права тлумачаться такі атрибути:

 • • позначка про повідомлювальний лист (авізо) чи "без нашого авізо";
 • • позначка про отримання валюти. Вона важлива як посвідчення про отримання грошової суми у позику боржником; .
 • • зазначення особи, від якої трасат отримує належне покриття у вигляді формули: "...і поставте її (суму) на наш рахунок № ...";
 • • позначка про мету, заради якої видано вексель. Наприклад, якийсь фінансовий документ є депо-векселем (забезпечувальним векселем), котрий видано як забезпечення, але не для продажу чи оплати. Тоді такий вексель можна передати, але відносини між векселедавцем і першонабу-вачем будуть розглядатися за нормами цивільного права;
 • • позначка про здійснення платежу лише першому набувачеві, але не його наказу. Доцільність її написання для векселедавця пояснюється його небажанням упустити певні заперечення, які можна пред'явити векселетримачеві, в тому числі пропозиції взаємозаліку, а також його метою обмеження можливої регресної суми. Цей атрибут означає, що вексель може передаватися лише у порядку цесії. Він іменується ректа-векселем.

Несуттєві вексельні складові мають таке важливе значення для позавексельних стосунків сторін, що можуть закріплюватися законодавчо (наприклад індосамент). Скажімо, депозиційна позначка вказує, у кого зберігається примірник, що спеціально надісланий для акцепту. Практика вексельного обігу виробила потребу вказувати адресу посередника, зумовила застосування форми "не наказу", касаційного застереження про оплату бланків та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >