< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕЛЕКТРОННІ МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ

 • 5.1. Загальні вимоги щодо функціонування систем міжбанківських розрахунків
 • 5.2. Система електронних міжбанківських платежів НБУ
 • 5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ
 • 5.2.2. Структура СЕП НБУ
 • 5.2.3. Організація роботи ВПС
 • 5.2.4. Обмін платіжними документами в СЕП
 • 5.2.5. Організація роботи в системі термінових переказів
 • 5.2.6. Характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕМП
 • 5.3. Захист електронних банківських документів в системі електронних міжбанківських платежів НБУ

Загальні вимоги щодо функціонування систем між банківських розрахунків

В Україні відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" можуть створюватися системи міжбанківських розрахунків, які призначені для переказу грошей у межах України між банківськими установами для виконання зобов'язань їх клієнтів, а також власних зобов'язань цих банківських установ. Порядок діяльності системи міжбанківських розрахунків визначається її правилами, встановленими платіжною організацією цієї системи та узгодженими з Національним банком. Для їх узгодження платіжна організація подає до Національного банку (на Ім'я заступника Голови, до функціональних обов'язків якого належить загальне керівництво з питань функціонування платіжних систем в Україні) викладені державною мовою три прошиті та засвідчені на звороті відбитком печатки копії Правил діяльності системи міжбанківських розрахунків.

Правила мають встановлювати: - правову базу, на підставі якої платіжна організація має забезпечувати діяльність платіжної системи;

 • - організаційну структуру системи міжбанківських розрахунків;
 • - умови членства, порядок вступу та виходу із системи;
 • - порядок урегулювання неплатоспроможності та інших випадків нездатності виконання членами системи своїх зобов'язань та порядок вирішення спорів;
 • - управління ризиками в системі та систему страхування;
 • - перелік платіжних інструментів, що використовуються в системі для ініціювання переказу грошей, їх форми та порядок застосування;
 • - принцип виконання документів на переказ грошей та їх відкликання;
 • - порядок завершення міжбанківського переказу, технологію та регламент проведення розрахунків, порядок проведення реконсиляції;
 • - порядок використання програмно-технічних засобів, систем захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв'язку;
 • - технологію формування, порядок та строки зберігання архівів електронних банківських документів і баз даних, а також процедуру знищення інформації щодо проведення переказу грошей, терміни зберігання якої закінчилися;
 • - порядок резервування та відновлення функціонування системи в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • - інші положення, визначені платіжною організацією. Визначений платіжною організацією порядок функціонування

системи міжбанківських розрахунків, засоби формування і оброблення документів на переказ, що використовуються у системі, мають забезпечувати цілісність та конфіденційність інформації, своєчасне завершення щоденної обробки платежів, високий рівень безпеки й операційної надійності системи, відновлення роботи системи в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій. Взаємовідносини в системі міжбанківських розрахунків регулюються договорами, укладеними відповідно до законодавства України.

Форми міжбанківських розрахункових документів, їх реквізити та порядок оформлення мають відповідати вимогам до розрахункових документів, які визначені нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Банківські установи здійснюють міжбанківський переказ за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, що формуються ними на підставі:

 • - паперових розрахункових документів клієнтів та банківської установи;
 • - електронних розрахункових документів, отриманих засобами автоматизованих систем від клієнта - ініціатора переказу та отриманих засобами внутрішньобанківської платіжної системи (ВПС) від філії банку;

електронних розрахункових документів, автоматично сформованих системою автоматизації банку (САБ) за умовами договорів або згідно з потребою банківської установи;

- електронних розрахункових документів, отриманих засобами інших платіжних систем, телекомунікаційних систем, інших засобів зв'язку за умови забезпечення цілісності та конфіденційності інформації тощо.

Міжбанківський електронний розрахунковий документ має містити такі обов'язкові реквізити: назву та номер; дату складання (число, місяць, рік); ознаку дебет/кредит; суму, код платника, назву платника, рахунок платника; код банку платника; код отримувача, назву отримувача, рахунок отримувача; код банку отримувача; призначення платежу, електронний цифровий підпис (ЕЦП); ідентифікатор ключа, що використовується для накладення ЕЦП; технологічні реквізити (відмітку про час обробки документа тощо).

Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися:

 • - засобами системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ);
 • - засобами власної внутрішньобанківської платіжної системи (ВПС);
 • - через встановлення прямих кореспондентських відносин між банками.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >