< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи розрахунку ВВП та інших макроекономічних показників

Існують три методи розрахунку валового внутрішнього продукту країни:

  • 1) за доданою вартістю (виробничий метод);
  • 2) за витратами (метод кінцевого використання);
  • 3) за доходами (розподільчий метод).

Виробничий метод розрахунку ВВП

При розрахунку валового внутрішнього продукту виробничим методом підсумовується вартість, яка добавлена на кожній стадії виробництва кінцевого товару чи послуги. Додана вартість - це ринкова ціна обсягу продукції, виробленої фірмою, за винятком вартості використаних у процесі виробництва матеріалів та сировини (табл. 12.2).

Отже, згідно з даними табл. 12.2, загальний обсяг ВВП за виробничим методом становив 300 дол.

Таблиця 12.2

ДОДАНА ВАРТІСТЬ ПРИ 5-Й СТАДІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ*

Стадії виробництва

Ціна продажу матеріалів та продукції (дол.)

Додана вартість (дол.)

Перша стадія: Фірма А -" Виробництво бавовни

  • 0
  • 100

100 (100-0)

Друга стадія: Фірма В -" Ткацько-прядильна фірма

150

50 (150-100)

Третя стадія: Фірма С -" Виробництво одягу

180

30 (180-150)

Четверта стадія: Фірма В -> Оптовий продаж одягу

205

25 (205-180)

П'ята стадія: Фірма Е -> Роздрібний продаж одягу

300

95 (300-205)

Загальна вартість продажу:

935

Додана вартість (ВВП):

300

Метод розрахунку ВВП за витратами

Згідно з методом розрахунку за витратами обсяг ВВП підраховується як сума: особистих витрат населення на кінцеве споживання товарів та послуг, державних витрат на купівлю товарів та послуг, валових інвестицій та чистого експорту. Отже, формула ВВП за витратами має такий вигляд:

ВВП = С + I + G + Xn,

де С - особисті споживчі витрати, які складаються з витрат домогосподарств на купівлю товарів та послуг як поточного споживання (продукти харчування, комунальні послуги і т. д.), так і тривалого (побутова техніка, автомобілі і т. д.). Але, показник С не враховує витрат на купівлю житла;

I - валові інвестиції, які складаються з витрат фірм на придбання нового устаткування, нових підприємств, нових приміщень і т. д.;

G - державні витрати на купівлю товарів та послуг, які складаються з витрат на школи, вищі навчальні заклади, армію, дороги, державний апарат управління державою і т. д. Але в показник в не включаються трансфертні виплати, а саме витрати держави на виплати пенсій, соціального страхування, різні виплати населенню;

Хп - чистий експорт товарів та послуг, який розраховується як різниця між експортом та імпортом.

Примітно, що від'ємним може бути тільки показник Х", тому що в деяких країнах імпорт перевищує експорт.

Наведену формулу розрахунку ВВП за витратами ще називають основною макроекономічною тотожністю.

Метод розрахунку ВВП за доходами

Під час розрахунку валового внутрішнього продукту за доходами підсумовуються різні доходи тих, хто вклав свої людські та грошові ресурси у виробництво певного товару. До основних видів доходів відносять: оплату праці найманим працівникам (заробітна плата), прибуток фірм, рента (орендна плата за користування землею, приміщенням і т. д.), відсоток (плата за користування капіталу). До інших видів доходів можна віднести непрямі податки, а саме: податок на додану вартість, а також податок на прибуток фірм. Таким чином, формула розрахунку ВВП за доходами має такий вигляд:

Інші макроекономічні показники

Як уже було сказано, ВВП - це результат виробництва різних фірм, організацій за один рік. Усі названі суб'єкти господарчої діяльності перебувають на території даної країни, тобто є її резидентами. Однак не всі працівники фірм є резидентами. Дуже багато іноземців працюють на фірмах даної країни, тобто є нерезидентами, і вони висилають частку своїх доходів у свою рідну країну. Так само громадяни даної країни можуть одержувати частину доходів за свою виробничу діяльність із-за кордону у вигляді заробітної плати. Тому для того, щоб уникнути подвійного включення означених доходів та витрат у ВВП, потрібен такий показник, як валовий національний продукт (ВНП). Формула розрахунку ВНП має такий вигляд:

ВНП = ВВП - сальдо доходів, які одержані з-за кордону, де ВВП - валовий внутрішній продукт;

Сальдо доходів, які одержані з-за кордону - це різниця між доходами резидентів даної країни, які отримані з-за кордону, і доходів нерезидентів, які передані за кордон даної країни.

До інших макроекономічних показників, які характеризують економічне становище країни, відносять чистий національний продукт (ЧНП), національний доход (НД), особистий доход, особистий доход після сплати податків (табл. 12.3).

Таблиця 12.3

ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ІНШИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Макроекономічний показник

Формула розрахунку макроекономічного показника

Чистий національний продукт (ЧНП)

ЧНП = ВНП - обсяг спожитого капіталу (амортизація)

Національний доход

(нд)

НД = ЧНП - непрямі податки

Особистий доход

Особистий доход = НД - виплати на соціальне страхування - податки на прибуток фірм - прибуток фірм + трансфертні виплати

Особистий доход після сплати податків

Особистий доход після сплати податків = = Особистий доход - податки на оплату праці

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >