< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Коротка характеристика страхових виплат за видами.

У разі настання страхового випадку ФСС НВВ зобов'язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:

 • 1) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. Розмір її становить 100% втраченої середньої заробітної плати за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності. При цьому 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує працедавець за рахунок власних коштів;
 • 2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого. Визначається із розрахунку середньої зарплати (доходу) постраждалого за кожний відсоток втрати професійної працездатності, але не вище за 4-кратний розмір граничної суми зарплати (доходу), з якої сплачують внески до фонду, на момент настання права на виплату. Розмір може бути знижено, але не більше, ніж на 50%, якщо доведено вину потерпілого;
 • 3) щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.;

 • 4) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому. Встановлюється в судовому порядку. Відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку припинено з 1 січня 2008 року;
 • 5) виплату потерпілому в розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу роботу. Заробітна плата зберігається на рівні середньомісячної, що виплачувалася до настання страхового випадку;
 • 6) виплату потерпілому під час його професійної реабілітації. У розмірі середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного програмою реабілітації;
 • 7) одноразову допомогу в разі смерті застрахованої особи (потерпілого). Розмір допомоги сім'ї має бути не менше за п'ятирічну зарплату потерпілого і, крім того, не менше за річний заробіток постраждалого на кожну особу, яка знаходилася на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася не пізніше десяти місяців після смерті застрахованої особи;
 • 8) оплата витрат на поховання застрахованої особи (потерпілого). Наприклад, Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань від 03.10.2008 року № 45 визначено граничні розміри витрат на поховання застрахованої особи та пов'язаних з цим ритуальних послуг у разі її смерті від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання залежно від місця поховання у сумі від 5589 до 8622 грн.
 • 9) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення). Розмір залежить від стажу роботи до настання інвалідності та групи інвалідності;
 • 10) пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. У разі смерті потерпілого право на страхові виплати мають непрацездатні особи, які перебували на його утриманні. Визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати
 • 11) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

Неповнолітній особі, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання матері під час її вагітності, або особам, які стали інвалідами під час відповідних занять або робіт, Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 18 років - у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на день виплати.

12) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу. Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.

Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:

 • 1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);
 • 2) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на постійний сторонній догляд;
 • 3) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >