< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Агресія

Агресія — дії, спрямовані на те, щоб образити інших.

Незалежні змінні концептуальні:

стан людини (фрустрація, алкогольне сп'яніння);

наявність агресивних (загрозливих) чи неагресивних (незагрозливих) ознак в оточенні.

Незалежні змінні операційні:

маніпулювання температурою кімнати з метою спричинення фізичного дискомфорту;

фіксований ступінь алкогольного сп'яніння;

наявність у кімнаті зброї (загрозлива ознака) або спортивного інвентарю (незагрозлива).

Залежна змінна концептуальна: агресія.

Залежні змінні операційні: кількість та інтенсивність актів агресивної поведінки, наприклад електрошоків, які досліджувані спричинюють іншим як помічники експериментатора за умов, зазначених вище.

Альтруїзм

Альтруїзм — дії, спрямовані на надання допомоги іншим.

Незалежні змінні концептуальні:

кількість спостерігачів;

інформація про об'єкт допомоги;

оцінка витрат і користі, пов'язаних з альтруїстичною поведінкою;

дифузія відповідальності;

вплив співпереживання на надання допомоги.

Незалежні змінні операційні:

виникнення ситуації, що потребує втручання досліджуваного і надання допомоги іншій людині, коли досліджуваний перебуває наодинці чи в оточенні інших людей (помічників експериментатора) і займається певною діяльністю;

наявність чи відсутність додаткової інформації про об'єкт допомоги (пояснення "потерпілого" про необхідність звернутися по допомогу);

маніпулювання ступенем серйозності допомоги (залежно від витрат часу тощо);

кількість присутніх у ситуації, коли комусь потрібна допомога;

наявність (або відсутність) у попередньому досвіді досліджуваних подібних ситуацій (як у "потерпілого").

Залежна змінна концептуальна: надання допомоги.

Залежні змінні операційні: частота випадків надання допомоги; латентність.

Примітка: Б. Латане і Дж. Родін [94], вивчаючи різні ситуативні та контекстуальні чинники, що впливають на надання допомоги, дійшли такого висновку: людина тим менше схильна надавати допомогу, чим дорожче вона їй обходиться (докладніше про ці експерименти див. [24]).

Когнітивний дисонанс

Когнітивний дисонанс спричинюють розбіжності між видами досвіду або поглядами, які викликають напруження.

Незалежні змінні концептуальні:

о когнітивний дисонанс;

о взаємодія (або очікування взаємодії) з групою, погляди якої і погляди індивіда не збігаються.

Незалежна змінна операційна: одержання слабкої або сильної установки щодо ступеня цікавості групової дискусії (яка потім виявляється зовсім нецікавою).

Залежні змінні концептуальні: зменшення дисонансу, зміни у схильності до ризику.

Залежні змінні операційні: оцінка ступеня цікавості групової дискусії, післятестові зміни у схильності до ризику.

Соціальний вплив

Поведінка або ставлення індивіда змінюються під впливом поведінки інших або прохання (вимог) з їхнього боку, тобто внаслідок соціального впливу.

Незалежні змінні концептуальні:

наявність або відсутність авторитетної особи;

групова єдність (в оцінюванні подій);

протиставлення групового та індивідуального оцінювання подій.

Незалежні змінні операційні:

маніпулювання дистанцією між досліджуваним та авторитетною особою;

кількість помічників експериментатора, які навмисно давали неправильні відповіді в умовах експерименту (для створення "групового тиску" на досліджуваного);

характер оцінювання феноменів, що спостерігались наодинці і після ознайомлення з оцінюванням тих самих феноменів іншими людьми.

Залежні змінні концептуальні: підпорядкування, конформізм.

Залежна змінна операційна', кількість випадків, коли досліджуваний виконував помилкові дії в експерименті під впливом навмисно помилкової діяльності помічників експериментатора.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >