< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закономірності поширення і господарська оцінка надр України

Україна багата на різноманітні корисні копалини. В ній розвідано близько 90 їх видів, а добування відбувається на 8000 родовищ.

В Україні вдало поєднуються поширені тут основні групи корисних копалин. Це передовсім горючі корисні копалини, до яких належать вугілля, нафта, газ, горючі сланці, торф. Другою групою корисних копалин є рудні; до неї входять родовища заліза, марганцю, нікелю, титану, уранових руд, хрому, золота. До третьої групи — нерудних корисних копалин відносять кам'яні солі, каолін, вогнетривкі глини, цементну сировину, флюсові вапняки та ін.

Паливні корисні копалини

На території України знаходяться Донецький і Львівсько-Волинський ком'яновугільні та Дніпровський буровугільний басейни. Донецький басейн у межах України (Великий Донбас) має площу понад 50 тис. км2. Тут діяли до 300 шахт, а щорічно видобувалося майже 200 млнт вугілля: коксівного, газового, антрациту. Донецький басейн залишається одним з основних у вугільній промисловості.

Львівсько-Волинський басейн має площу близько 10000 км2. Максимальна товща кам'яновугільних шарів 2,8 м, вугілля сірчане. За рік видобувається в середньому 15 млн.т вугілля, воно використовується як енергетична сировина і для коксування.

Дніпровський басейн має площу майже 150 тис. км2. Його родовища знаходяться в Кіровоградській, Дніпропетровській і Житомирській областях. Загальні розвідані запаси бурого вугілля оцінюються в 6,0 млрд. т.

Родовища горючих сланців наявні в Українських Карпатах, на Поділлі, в Кіровоградській області, де запаси Бовтиського родовища перевищують 3,5 мл рдт. Торфовища знаходяться переважно на Поліській низовині, в річкових долинах.

Родовища нафти й газу зосереджені втрьох геологічних областях: Карпатській, Дніпровсько-Донецькій, Кримсько-Причорноморській.

Карпатська нафтова область охоплює родовища Передкарпаття, Українські Карпати й Закарпаття. Більшість нафтових і газових родовищ знаходяться у Львівській та Івано-Франківській областях і тяжіють до Передкарпатського прогину. Найбільшими нафтовими родовищами є Долинське, Бориславське.

Понад 80 % видобутих нафти і газу припадає на Дніпровсько-Донецьку нафтогазоносну область. Переважна кількість газу зосереджена в газоконденсатних родовищах, найбільшими з них є Шебелинське, Західно-Христишенське, Єфремівське, Яблунівське (з сумарними початковими запасами газу більше 1200 млрд. м3). Найбільшими нафтовими родовищами є Леляківське, нафтогазовими — Гнідинцівське, Пінсько-Розбишівське, Качанівське, Рибальське, Анастасіївське.

Кримсько-Причорноморська нафтогазоносна область охоплює Причорноморську западину з Кримським півостровом, Азовське й Чорне моря. В ній розвідано більш як 60 родовищ нафти і газу. Вчені-геологи Й розвідники вважають перспективними на газ і нафту глибинні ділянки земної кори та підводні надра Чорного і Азовського морів. Увагу привертають і райони Дніпровсько-Донецької западини з глибинними розломами. Саме тугу 1989—1991 pp. виявлено 12 промислових родовищ нафти і газу в Сумській, Харківській та Луганській областях; нафта й газ знаходяться на глибині 3,0— 3,5 км.

Рудні корисні копалини

Україна має поклади залізних і марганцевих руд, на основі яких розвивається її чорна металургія. Рудні концентрати вивозять і до інших країн. Розвідані запаси залізних руд становлять 1/3 від запасів колишнього СPCР, а видобуток — близько половини. В Україні освоєно 35 родовищ залізних руд осадового та метаморфічного походження. Багаті, промислового значення залізні руди поширені в Криворізькому басейні, Кременчуцькому та Білозірському залізорудних районах.

Криворізький залізорудний басейн — один із найбільших залізорудних басейнів світу, за сумарними запасами він є другим після КМА. У Кривбасі діяло 17 шахт, 10 кар'єрів і 5 гірничо-збагачувальних комбінатів. Криворізький басейн тяжіє до центральної частини Українського щита і має площу близько 300 км2. Основне промислове значення мають магнетитові й залізисті кварцити, завдяки збагаченню яких отримується концентрат із вмістом заліза 65 %. Руди з умістом заліза 40—70 % розпросторені на Саксаганському (Головному) рудному полі, де зосереджено до 90% запасів залізних руд басейну. А взагалі в Кривбасі відомо до 300 родовищ багатих залізних руд, розвідані запаси сягають 18 млрд. т. Зараз видобування залізних руд ведеться вже на глибині 1000 м. На початку XXI ст. глибина їх видобування досягне 1500 м.

Кременчуцький залізорудний район прилягає до північно-східного схилу Українського шита. Вміст заліза в рудах становить 27—40 %. Розвідані запаси магнетитових кварцитів Кременчуцької магнітної аномалії оцінюються в 4 млрд. т.

Білозірський залізорудний район тягнеться смугою завширшки 20 км і завдовжки 65 км уздовж південного схилу Українського щита. Залізні руди представлені залізистими і магнетитовими кварцитами. В багатих рудах уміст заліза 58-61 %. За запасами багатих залізних руд цей район є одним із найбільших після Кривбасу.

Керченський залізорудний басейн об'єднує родовища еолітових бурих залізняків із вмістом заліза до 40 %. Геологи вважають, що перспективним на залізну руду є Азовське море, яке знаходиться в центрі Азово-Чорноморської залізорудної провінції.

Нікопольський марганцеворудний басейн — основна база чорної металургії; охоплює Зеленодільське, Орджонікідзевське, Марганцівське й Токмацьке родовища. Вміст марганцю в окисних рудах становить 25—30 %, а загальні запаси руди перевищують 2 млрд т.

Унікальні родовища титанових руд розробляються в Житомирській області. В нашій державі є родовища кольорових металів, а також хрому, кобальту, нікелю, ванадію, молібдену, міді, свинцю, цинку, алюмінію, ртуті, олова та ін. У межах Кіровоградського металогенічного регіону наявні рудопрояви вольфраму, апатиту, урану, вісмуту, танталу, ніобію, рідкоземельних елементів, золота. У Поліському міднорудному е мідь з домішками срібла, платини, золота.

Упродовж тривалого часу в Україні золота не видобували. Тепер геологи відкрили його родовища на Українському щиті, де закладено розвідувально-експлуатаційні шахти. Промислове видобування золота можливе на великих родовищах у таких золоторудних районах, як Придніпровський, Земнокам'яний, Кіровоградський, Донецький, Закарпатський. Одним із відомих є Мужіївське родовище, де золото вже видобувається.

В Україні є декілька уранорудних районів (Кіровоградський, Центральноукраїнський з Ватутінським рудним полем, Побузький).

Нерудні корисні копалини

За їх запасами Україна є однією з перших держав світу. Так, родовища самородної сірки (озокериту) в Прикарпатті — найбільші у світі. Озокерит використовується в парфумерії, легкій промисловості, медицині.

Родовища кам'яної солі розробляються в Донбасі (Артемівське, Слов'янське) і в Закарпатті — Солотвинське. Багаті на солі водойми Азово-Чорноморського узбережжя, з-поміж яких вирізняється затока Сиваш. Хлоридно-сульфатні родовища калійних солей є в Передкарпатті — Калуш-Голинське, Стебницьке.

Родовища нерудної сировини для металургійної промисловості розвідано в різних районах: магнезит у Запорізькій і Дніпропетровській областях, флюсові вапняки в Донецькій і Кримській областях, вогнетривкі глини (Часів'ярське родовище), кварцити (Овруч). Як технічна сировина можуть використовуватись азбест (Побужжя, Приазов'я), тальк, пірофілітові сланці (Житомирська область), слюда, бентонітові глини (Черкаська область), барит (Закарпатська область), графіт (Завалівське родовище). Сировиною для керамічної та скляної промисловості є польові шпати, скляні піски. Україна багата на запаси цементної сировини та різноманітних будівельних матеріалів, серед яких важливими є родовища гранітів, лабрадоритів (Житомирська область). За запасами гранітів, лабрадоритів, габро Україна веде перед у Європі. Розвідано родовища дорогоцінного каміння (берилу, аметисту, бурштину, яшми, кришталю, моріону, мармурів). Перспективними для видобутку бурштину є Житомирська, Рівненська та Волинська області. З напівдорогоцінного каміння Україна має перспективи відкриття й видобутку родовищ опалу, топазу, фанату, родоніту, оніксу.

В Україні є родовища фосфоритів — сировини для сільського господарства. Новий вид корисних копалин являє розвідане родовище сапоніту — комплексної сировини, придатної для використання в агрохімії, для годування тварин.

Для водопостачання населення місті сіл, господарських потреб використовуються запаси підземних вод. Ними забезпечується 50 % потреб у питній воді багатьох областей України. Половина великих міст використовує підземні води. Україна відома своїми лікувальними мінеральними водами (Миргород, Свалява, Трускавець, Феодосія), лікувальними грязями (Саки, Євпаторія).

До державного фонду корисних нині копалин включаються техногенні родовища. Ними є відходи видобування, збагачення й переробки мінеральної сировини, що їх після геологічного вивчення й поцінування визнано перспективними для промислового розроблення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >