< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кодекс цінностей сучасного українського виховання і розвитку

Виховання

Абсолютні, вічні цінності

 • • Віра.
 • • Надія.
 • • Любов.
 • • Гідність.
 • • Сумлінність.
 • • Правдивість.
 • • Досконалість,
 • • Доброта.
 • • Чесність.
 • • Щирість.
 • • Співчутливість.
 • • Милосердність.
 • • Прощення.
 • • Благородство.
 • • Краса.
 • • Свобода.
 • • Нетерпимість до зла.
 • • Служіння.
 • • Оберігання життя.
 • • Мудрість.
 • • Справедливість.

Основні національні цінності

 • • Українська ідея.
 • • Державна незалежність України.
 • • Самопожертва в боротьбі за свободу нації.
 • • Патріотизм, готовність до захисту Батьківщини.
 • • Єдність поколінь на основі віри в національну ідею.
 • • Почуття національної гідності.
 • • Історична пам'ять.
 • • Громадянська національно-патріотична активність.
 • • Повага до державних та національних символів.
 • • Любов до рідної культури, мови, традицій.
 • • Повага до Конституції України.
 • • Підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності.
 • • Орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного господарства.
 • • Прагнення побудувати справедливий державний устрій.
 • • Протидія антиукраїнській ідеології.
 • • Готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу.
 • • Сприяння розвиткові духовного життя українського народу.

Основні громадянські цінності

 • • Свобода.
 • • Прагнення до соціальної гармонії.
 • • Відстоювання соціальної та міжетнічної справедливості.
 • • Культура соціальних і політичних стосунків.
 • • Пошана до Закону.
 • • Рівність можливостей.
 • • Свобода слова.
 • • Пріоритет ідеї громадянськості над ідеєю влади.
 • • Рівність громадян перед Законом.
 • • Самовідповідальність людини.
 • • Права людини — на життя, власну гідність, безпеку, приватну власність тощо.
 • • Суверенітет особи.
 • • Право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, участі у політичному житті, проведення зборів, самовираження тощо.
 • • Готовність до захисту індивідуальних прав і свобод.
 • • Обов'язки, що випливають з прав і свобод інших народів.
 • • Повага до національно-культурних вартостей інших народів.
 • • Повага до демократичних виборів і демократично обраної влади.
 • • Толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і національним вартостям.
 • • Пошана праці як головного джерела суспільного добробуту.

Цінності сімейного життя

 • • Подружня вірність.
 • • Піклування про дітей.
 • • Піклування про батьків і старших у сім'ї.
 • • Пошана предків, догляд за їхніми могилами.
 • • Взаємна любов батьків.
 • • Злагода та довір'я між членами сім'ї.
 • • Гармонія стосунків поколінь у сім'ї.
 • • Демократизм стосунків, повага до прав дитини і старших.
 • • Відповідальність за інших членів сім'ї.
 • • Здоровий спосіб життя.
 • • Дотримання народних звичаїв, оберігання традицій.
 • • Гостинність.
 • • Сімейна відкритість щодо суспільного життя.
 • • Багатодітність.

Валео-екологічні цінності

 • • Увага до власного здоров'я.
 • • Прихильність до спорту і фізичної праці.
 • • Гарт організму в процесі сімейного і громадянського виховання.
 • • Здоровий спосіб життя і протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню тощо).
 • • Дотримування правил гігієни в особистому, родинному, громадському житті, на виробництві тощо.
 • • Прихильне ставлення до профілактики захворювань.
 • • Увага до умов безпеки праці та охорони здоров'я громадян на виробництві.
 • • Самоусвідомлення і переживання своєї єдності з Природою.
 • • Любов і дбайливе ставлення до всього живого на Землі.
 • • Відчуття краси природи як Божого творіння.
 • • Обмеження власних споживацьких потреб і контроль за своєю практичною поведінкою в довкіллі.
 • • Дбайливе і економне ставлення до природних ресурсів і національних багатств.
 • • Збалансованість раціоналістично-наукового (утилітарного) І духовного начал у господарському ставленні до природи.
 • • Оволодіння знаннями про основні екосистеми Землі.
 • • Участь у природоохоронній діяльності, прихильність до руху "зелених".
 • • Охорона краси довкілля, відраза до господарського і побутового нехлюйства.

Розвиток

Цінності життеспрямованості й мотивації життєдіяльності

 • • Домінуюча життєва мета.
 • • Визначеність життєвих пріоритетів.
 • • Підпорядкованість повсякденних цілей головній меті (цілеспрямованість).
 • • Гармонія головної мети і виду діяльності.
 • • Духовні сили, спрямовані на діяльність.
 • • Прагнення до реалізації життєвої мети.
 • • Стійкість намірів осягнути головну мету.
 • • Зосередженість на обраних пріоритетах і цілях.
 • • Духовне ставлення до мети і життєвих пріоритетів.

Цінності сфери усвідомлення змісту, мети і процесу діяльності

 • • Розум.
 • • Уява, фантазія.
 • • Мудрість.
 • • Пам'ять.
 • • Здібності, талант.
 • • Спостережливість.
 • • Евристичне мислення.
 • • Світогляд.
 • • Творча активність,
 • • Стійкість поглядів винахідливість. і переконань.
 • • Самостійність мислення.
 • • Навички і звички.
 • • Увага.
 • • Здоровий глузд.

Цінності реалізації процесу діяльності

 • • Воля.
 • • Самодисципліна і самоконтроль.
 • • Рішучість.
 • • Самостійність у діяльності.
 • • Мужність.
 • • Самовпевненість.
 • • Наполегливість.
 • • Витривалість.

Цінності, репрезентовані індивідуальними якостями суб'єкта діяльності

 • • Внутрішня свобода.
 • • Амбітність.
 • • Ідеалізм.
 • • Самоповага.
 • • Оптимізм, бадьорість, життєрадісність.
 • • Твердість слова.
 • • Почуття гумору.
 • • Ощадливість.
 • • Енергійність.
 • • Послідовність.
 • • Урівноваженість.
 • • Комунікабельність.
 • • Точність.
 • • Культ доброго імені.
 • • Самокритичність.
 • • Надійність у партнерстві.
 • • Правдивість.
 • • Принциповість.
 • • Добре здоров'я.
 • • Працьовитість.
 • • Підприємливість.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >