< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повноваження МТСБУ (ст. 40)

 • 1. Гарантування відшкодування міжнародною системою страхування "Зелена карта":
  • o на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта" шкоди, заподіяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена карта", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ;
  • o на території України - шкоди, заподіяної водіями-не-резидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта"" за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільно-правову відповідальність.

Якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував закордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена карта" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі у порядку, визначеному для міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта".

МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин, що зумовили настання страхового випадку та розміру збитків у випадку надходження до МТСБУ скарг від страхувальника щодо оскаржень рішень страховика.

 • 2. Здійснення регламентних виплат з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ (ст. 41) у випадках, коли шкода заподіяна:
  • а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;
  • б) невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому природному середовищу;
  • в) транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вини, а в результаті протиправних дій іншої особи;
  • г) учасникам бойових дій та інвалідам війни, що визначені законом, інвалідам І групи, що самі керують автотранспортом, а також особам, що керують автотранспортним засобом, що належить інваліду І групи, у його присутності;
  • д) у разі недостатності коштів та майна страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • е) за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів;

є) уразі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам міліції та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством;

ж) за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів.

Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а" - "е" цього пункту, розподіляються рівними частками між повними або асоційованими членами МТСБУ.

 • 3. Здійснення виплат за рахунок коштів фонду страхових гарантій:
  • а) у разі недостатності коштів та майна страховика - повного члена МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • б) власниками застрахованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники надали відповідним уповноваженим органам інших країн страховий сертифікат "Зелена карта", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ, та за умови, що такий страховик не відшкодував шкоду;
  • в) на території України водіями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта";
  • г) за інших обставин, визначених законом про цивільно-правову відповідальність та міжнародними договорами стосовно обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >