< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Судоустрій Російської Федерації

Судоустрій Російської Федерації

Військові суди

Арбітражні суди Російської Федерації

Арбітражні суди Російської Федерації

Окружні федеральні арбітражні суди

У Російській Федерації діють федеральні суди: Конституційний Суд Російської Федерації; Верховний Суд Російської Федерації, верховні суди республік, крайові та обласні суди, суди міст федерального значення, суди автономних областей та округів, районні суди, військові суди; суди суб'єктів Російської Федерації: конституційні (статутні) суди, мирові судді.

Конституційний Суд Російської Федерації заснований у 1991р. Є судовим органом конституційного контролю, самостійно та незалежно здійснює судову владу шляхом конституційного судочинства й займає особливе місце в судовій системі.

Верховний Суд Російської Федерації реалізує 4 судові функції: суду першої, касаційної та наглядової інстанції, а також розгляд справи за нововиявленими обставинами. Як суд першої інстанції розглядає справи особливої складності або громадського значення. Справи можуть бути прийняті судом за власною ініціативою чи за ініціативою Генерального прокурора РФ за клопотанням обвинуваченого. Рішення та вироки ВС РФ набирають законної сили з моменту їх проголошення і можуть бути переглянуті як у касаційному, так і в порядку нагляду Касаційною колегією і Президією ВС РФ.

Як касаційна (друга) інстанція, розглядає справи за скаргами і протестами на вироки та рішення судів другої ланки, які не набрали законної сили. У порядку нагляду розглядає справи за протестами на судові рішення, які набрали законної сили, всіх судів РФ. Протести порядком нагляду до ВС РФ мають право вносити його Голова, Генеральний прокурор РФ та їх заступники. Правомочний розглядати справи за нововиявленими обставинами з метою перевірки законності та обґрунтованості судових рішень, які набрали законно ї сили у зв'язку з виявленням нових обставин, невідомих суду у разі винесення рішення, з яких випливає незаконність такого судового рішення.

Верховний Суд Російської Федерації наділений правом законодавчої ініціативи; є вищим судовим органом щодо всіх судів загальної юрисдикції; дає роз'яснення з питань судової практики; рішення, винесені цим судом у касаційному порядку, оскарженню і опротестуванню не підлягають.

Суди другої (середньої) ланки - верховні суди республік, крайові, обласні, міст федерального значення автономних областей, автономних округів виконують всі 4 судові функції. Структура: президія, колегія з цивільних справ, колегія з кримінальних справ. Судові колегії у першій інстанції розглядають найскладніші справи. У касаційному порядку переглядають рішення судів першої ланки, які не набрали законної сили. Президія переглядає справи порядком нагляду і за нововиявленими обставинами.

Районні (міські) суди та мирові судді - перша та основна ланка судової системи Російської Федерації. Районні (міські) суди в межах своєї компетенції розглядають переважну більшість кримінальних, цивільних та адміністративних справ як суди першої інстанції. Є судами вищого рівня для мирових судів. Мирові судді - відновлені у 1998р. (існували з 1864 до 19 17). Мировий суддя розглядає у першій інстанції: кримінальні справи щодо злочинів, за здійснення яких може бути призначено покарання до двох років позбавлення волі; справи щодо видачі судового наказу; справи щодо розлучення, якщо між подружжям відсутній спір стосовно дітей; справи щодо поділу майна між подружжям; справи з майнових спорів з ціною позову не більше 500 мінімальних розмірів оплати праці; справи щодо визначення порядку користування земельними ділянками тощо.

Військові суди. До 1992р. називалися військовими трибуналами. Здійснюють правосуддя у Збройних Силах Російської Федерації. Військовим судам підсудні справи щодо злочинів та адміністративних право-по рушень, вчинених військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними військових зборів. Військовим судам, що дислокуються за межами території Російської Федерації, підсудні всі цивільні, кримінальні та адміністративні справи, які підлягають розгляду у федеральних судах загальної юрисдикції.

Арбітражним судам підвідомчі спори з цивільних та адміністративних правовідносин між юридичними особами та громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність і мають статус індивідуального підприємця, а також між суб'єктами Російської Федерації. Розглядають справи щодо установлення фактів у сфері підприємницької та іншої економічно ї діяльності, щодо банкрутства організацій і громадян тощо. Систему цих судів складають: Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації, федеральні арбітражні суди республік, країв, областей, автономних областей та автономних округів.

Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації здійснює судовий нагляд за діяльністю всіх арбітражних судів і дає роз'яснення з питань судової практики. У першій інстанції розглядає справи щодо визнання не дійсними актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи, Уряду Російської Федерації, що не відповідають законам і порушують права організації та громадян, економічні суперечки між суб'єктами Російської Федерації.

Арбітражні суди округів перевіряють у касаційному порядку законність судових рішень, винесених арбітражними судами суб'єктів Російської Федерації у першій та апеляційній інстанціях, розглядають за нововиявленими обставинами прийняті ними рішення, що набрали законної сили.

Арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації розглядають у першій інстанції всі справи, підвідомчі цим судам, за винятком справ, підсудних ВАС РФ. Розглядають в апеляційній інстанції повторно справи, які розглянуті в цьому самому суді у першій інстанції. Переглядають за нововиявленими обставинами прийняті ним судові рішення. Арбітражні суди як округу, так і суб'єктів Російської Федерації вивчають і узагальнюють судову практику та статистику, готують пропозиції з удосконалення нормативних актів у сфері підприємницької діяльності.

До розгляду справ у судах першої інстанції можуть бути залучені арбітражні засідателі, які не молодші 25 років, мають вищу освіту, спеціальні знання та досвід роботи у сфері підприємницької діяльності та мають бути занесеними до списків народних засідателів арбітражних су дів (Положення про експеримент з розгляду справ із залученням арбітражних засідателів 1995р.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >