< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміни грошової маси

Ми розглянули структуру Федеральної резервної системи і в цьому та двох наступних розділах дослідимо, як ФРС фактично проводить монетарну політику. Наш аналіз процесу формування пропозиції грошей показує, що зміни грошової маси (її також називають "гроші підвищеної потужності") є головною рушійною силою, що лежить в основі змін пропозиції грошей. ФРС впливає на грошову масу через знаряддя проведення операцій на відкритому ринку (купівля і продаж державних цінних паперів) або зміни облікової ставки. Хоча ці два інструменти проведення політики є основними визначниками грошової маси, інші чинники також впливають на неї. У цьому розділі з'ясуємо ці інші чинники, бо ФРС повинна брати їх до уваги для здійснення точного контролю над грошовою масою.

Баланс фрс і грошова маса

Спершу проаналізуємо баланс Федеральної резервної системи, адже його можна використати для виявлення чинників, що впливають на грошову масу.

Активи

1. Цінні папери.

Це означає власність ФРС на цінні папери - головним чином державні цінні папери, а в минулому також банківські акцепти. Загальна сума цінних паперів контролюється операціями на відкритому ринку (купівля і продаж ФРС цих паперів). Як випливає з таблиці 18.1, це найважливіша група активів у балансі ФРС.

2. Дисконтні позички.

Це позички, які ФРС надає банкам. На суму цих позичок впливає встановлений на них ФРС рівень процентної ставки (дисконтна, або облікова ставка).

3. Золото та рахунок сертифікатів СДР.

Спеціальні права запозичення (СДР) емітуються Міжнародним валютним фондом для урядів, щоб оплачувати зовнішню економічну заборгованість держав і замінити золото у розрахунково-платіжному механізмі міжнародних фінансових операцій. Коли Державна скарбниця набуває золото або СДР, то вона випускає сертифікати для ФРС, які є вимогою на золото або СДР і, в свою чергу, кредитуються депозитними залишками у ФРС. Золото та рахунки СДР заміщуються цими сертифікатами, що випущені Скарбницею.

4. Монети.

Це найменша стаття у балансі, і вона містить гроші Державної скарбниці (головним чином монети), якими володіє ФРС.

ТАБЛИЦЯ 18.1. Об'єднаний баланс Федеральної резервної системи (кінець 1990 рр млрд дол.)

Активи

Пасиви

Цінні папери: уряду, урядових органів і банківські акцепти

252,1

Федеральні резервні банкноти, що перебувають в обігу

267,7

Дисконтні позички

0,2

Банківські депозити

38,7

Золото і рахунок сертифікатів спеціальних прав запозичення

21,1

Депозити Державної скарбниці США

9,0

Монети

0,5

Іноземні та інші депозити

0,6

Грошові документи в процесі обігу

Відстрочене врахування грошових документів

3,5

Інші федеральні резервні активи

47,6

Інші зобов'язання ФРС і рахунки руху капітальних засобів

8,1

ВСЬОГО:

327,6

ВСЬОГО:

327.61

5. Грошові документи в процесі обігу.

Вони виникають з чеково-клірингового процесу, що описаний у розділі 9. Коли чек подається у ФРС для заліку взаємних банківських вимог, то ФРС передасть його банку, на який чек виписаний, і забере кошти через вирахування суми чека з депозитів цього банку (резервів) у ФРС До того, як ці кошти інкасовані, чек є грошовим документом, що перебуває в обігу, і є активом ФРС

6. Інші активи Федеральної резервної системи.

Сюди належать депозити і облігації, що поіменовані в іноземних валютах, а також такі матеріальні товари, як комп'ютери, устаткування приміщень або будівель, що перебувають у власності Федеральної резервної системи.

Пасиви

1. Федеральні резервні банкноти, що перебувають в обігу.

Це федеральні резервні платіжні засоби, що випущені ФРС.

2. Банківські депозити.

Сюди належать вклади, що банки зробили у ФРС. Ці депозити плюс готівка в касі банків становлять резерви.

3. Депозити Державної скарбниці США.

Це депозити, які Державна скарбниця зберігає у ФРС і які Скарбниця використовує для виписування всіх своїх чеків.

4. Іноземні та інші депозити.

Стаття містить депозити у ФРС, якими володіють іноземні уряди, іноземні центральні банки, міжнародні інститути (такі, як Світовий банк та Організація Об'єднаних Націй), державні агенції США (такі, як ФКСД та федеральні банки із кредитування житлового будівництва).

5. Відстрочене врахування грошових документів.

Як грошові документи в процесі обігу, так і вказані документи виникають з процесу заліку взаємних банківських вимог у ФРС. Коли чек подається у ФРС для заліку взаємних вимог, то вона не кредитує негайно банк, який надав їй чек, а обіцяє кредитувати його протягом запланованого проміжку часу, який ніколи не перевищує двох днів. Ці обіцянки є відстроченим врахуванням документів і є зобов'язаннями ФРС

6. Інші зобов'язання ФРС та рахунки руху капітальних засобів.

Ця стаття містить всі залишкові зобов'язання ФРС, що не враховані в інших статтях балансу. Майно ФРС, що куплене банками-членами, наприклад, входить до цієї категорії.

Грошова маса

Можна згадати, що грошова маса (МВ)1 відшкодовує грошові зобов'язання [гроші в обігу (С) плюс резерви (К)], які дорівнюють федеральним резервним засобам, котрі перебувають в обігу, плюс банківські депозити у ФРС, плюс платіжні засоби Державної скарбниці, які не зберігаються ФРС (платіжні засоби Державної скарбниці, що перебувають в обігу, мінус "Монети" як актив у балансі ФРС)2:

Статті, що записані у правій частині цього рівняння, вказують, як використовується грошова маса Це рівняння, на жаль, не називає нам чинників, що визначають грошову масу (джерела маси), але баланс Федеральної резервної системи у таблиці 18.1 приходить на допомогу. Як і всі баланси, він містить майно, тобто суму активів, що записані у лівій частині, які повинні дорівнювати сумі пасивів правої частини. Оскільки федеральні резервні банкноти і банківські депозити - ці статті у використанні маси є федеральними резервними зобов'язаннями - (активи) повинні дорівнювати зобов'язанням (пасивам), то цей підрозділ балансу ФРС дозволяє нам розв'язати рівняння для федеральних резервних банкнот і банківських депозитів за допомогою статей балансу ФРС, що включаються у джерела грошової маси. Зокрема, федеральні резервні банкноти і банківські депозити дорівнюють сумі всіх активів ФРС мінус всі інші пасиви ФРС.

ТАБЛИЦЯ 18.2. Підсумки: чинники, що впливають на грошову масу (кілець 1990 рр млрд. дол.)

Підсумки: чинники, що впливають на грошову масу (кілець 1990 рч млрд. дол.)

Підсумки: чинники, що впливають на грошову масу (кілець 1990 рр млрд. дол.)

Дві статті балансу, що стосуються клірингу чеків, можна об'єднати в одне поняття, яке називають "флоут". Він визначається як "грошові документи у процесі обігу" мінус "відстрочені врахування грошових документів". Тоді, підставляючи всі статті правої частини вище поданого рівняння [(федеральних резервних банкнот) + (банківських депозитів)], для базового рівняння отримуємо такий вираз, що описує джерела грошової маси:

Аналіз привів нас до дуже корисного рівняння, яке одразу встановлює дев'ять чинників, що впливають на грошову масу (таблиця 18.2). Як показують рівняння (18.1) і таблиця 18.2, збільшення значення перших шести чинників розширює грошову масу, в той час як збільшення трьох останніх звужує, тобто зменшує грошову масу

Тепер, коли виявлені ці дев'ять чинників та їхній вплив на грошову масу, пильніше придивімося, чому вони впливають на грошову масу. Для цього ми використаємо Т-рахунки.

ПОРАДА

Неважко зрозуміти, як кожний з наступних чинників впливає на грошову масу, якщо ви візьмете до уваги впливи окремої операції на Т-рахунок кожного індивіда або інституту. Зробивши це, ви знатимете, що сталося з резервами або платіжними засобами, і зможете тоді зрозуміти, що відбулося з грошовою масою. Для перевірки встановіть, що відбудеться з Т-рахунками, коли чинник зменшується, а не зростає.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >