< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік власного капіталу

Склад та характеристика власного капіталу

Власний капітал бюджетних установ є основою для початку і продовження фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, оскільки:

 • 1) розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності бюджетних установ;
 • 2) власний капітал перебуває в розпорядженні бюджетних установ необмежено довго й виконує, по суті, функцію довгострокового фінансування.

Власний капітал бюджетних установ складається із сум їхніх фондів і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки.

Завдання бухгалтерського обліку власного капіталу такі:

 • o контроль за формуванням фондів за джерелами утворення і їх зменшенням за напрямками та причинами;
 • o визначення результатів виконання кошторису за бюджетний

рік;

o забезпечення різних рівнів управління інформацією про наявність та рух власного капіталу.

Фонди бюджетних установ - це суми вкладень до фонду основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з урахуванням зносу, а також суми вкладень до фонду МШП, термін яких не перевищує одного року.

Фінансовий результат діяльності за минулі бюджетні роки - це фінансовий результат виконання кошторису установи за минулий рік у частині загального і спеціального фондів.

Облік фондів у необоротних активах

Для обліку фондів бюджетних установ призначені пасивні фондові рахунки 40 "Фонд у необоротних активах" (субрахунок 401 "Фонд у необоротних активах за їхніми видами") і 41 "Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах" (субрахунок 411 "Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їхніми видами").

Для обліку фонду необоротних активах призначено пасивний рахунок 40 "Фонд у необоротних активах", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 32.1.

Таблиця 32.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 40 "ФОНД У НЕОБОРОТНИХ АКТИВАХ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

Обліковуються вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи

2

402

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

обліковуються витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

За кредитом цих рахунків (субрахунків) у кореспонденції із субрахунками різних класів відображається вартість придбаних необоротних активів і МШП та безкоштовно отриманих, а за фондом - на суму вибулих, ліквідованих і безкоштовно переданих необоротних активів і МШП, а також нарахованого зносу необоротних активів.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за дебетом субрахунку класу 1 "Необоротні активи" та кредитом субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" та класу 6 "Поточні зобов'язання".

Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 "Витрати".

Кореспонденцію рахунків з обліку фонду у необоротних активах відображено в табл. 32.2.

Таблиця 32.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФОНДУ У НЕОБОРОТНИХ АКТИВАХ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

Фонд у необоротних активах за їх видами

1

Оприбуткування необоротних активів (вартість без ПДВ та сум без копійок)

 • o що сплачені шляхом попередньої оплати
 • o що сплачені після їх отримання

101 - 122 101 - 122

364 675

Водночас проводить другий запис (сума без ПДВ)

 • o при оплаті коштами загального фонду
 • o при оплаті коштами спеціального фонду

801, 802 811 - 813

 • 401
 • 401

Сума ПДВ:

o при оплаті коштами загального фонду

801, 802

364, 675

1

o при оплаті коштами спеціального фонду

 • o якщо ПДВ не включено до податкового кредиту
 • o якщо ПДВ включено до податкового кредиту

811 - 813 641

364, 675

2

Списання сум копійок з придбаних основних засобів

80, 81

364, 675

3

Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрівідомчої передачі матеріальних цінностей в межах головного розпорядника бюджетних коштів

Водночас проводить другий запис

101 - 122 812

 • 364 або 712
 • 401, 131 -
 • 133

4

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрівідомчої передачі матеріальних цінностей я в межах головного розпорядника бюджетних коштів

101 - 122

 • 401, 131 -
 • 133

5

Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня

401

131 - 133

6

Списання необоротних активів, які стали непридатними на підставі виправдних документів, та у разі реалізації

401, 131 - 133

103 - 122

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

1

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

141 - 143

402

2

Прийняття в експлуатацію об'єктів капітального будівництва на підставі акта

103 - 122

401

Водночас списують суми за незавершеним капітальним будівництвом

402

141 - 143

При правильності здійснення записів по субрахунку 401 і рахунках обліку необоротних активів свідчить наступна рівність:

Кт 401 = сумі залишків на рахунках Дт 10, 11, 12 і Кт 13

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >