< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Валютний ринок

Вивчення валютного ринку ґрунтується на теорії ринкового попиту і пропозиції. Однак стосовно валютного ринку теорія попиту і пропозиції використовується з істотними змінами, оскільки валюта є особливим товаром. Валютний ринок підкоряється законам конкуренції. Поведінка його учасників визначається бажанням максимізувати свої прибутки, граючи на різниці валютних курсів. Обсяг цих прибутків залежить від сполучення широкого кола політичних і економічних ризиків. За певних умов поведінка учасників валютного ринку призводить до значних коливань валютного курсу і дестабілізації валютного ринку.

Міжнародний валютний ринок і основні світові валюти

Національні валютні ринки, що обслуговують рух грошових потоків всередині країни, інтегровані у світовий валютний ринок, на якому здійснюються валютні операції та розрахунки, пов'язані з міжнародним рухом товарів, послуг і капіталів.

Міжнародний валютний ринок FOREX (Foreign Exchange Market) є сукупністю операцій з купівлі-продажу іноземної валюти і надання позик на конкретних умовах (сума, обмінний курс, процентна ставка) з виконанням на певну дату.

На сьогодні сформувалися такі найбільші регіональні валютні ринки:

  • - Європейський (з центрами в Лондоні, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Цюріху);
  • - Американський (з центрами в Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Монреалі);
  • - Азіатський (з центрами в Токіо, Гонконгу, Сінгапурі, Бахрейні).

Валютні операції забезпечують економічні зв'язки між учасниками різних ринків, що перебувають по різні боки державних кордонів: міждержавні розрахунки, розрахунки між фірмами з різних країн за поставлені товари та послуги, іноземні інвестиції, міжнародний туризм і ділові поїздки. Без валютообмінних операцій цих видів економічної активності могло б і не бути. Але гроші, які є тут інструментом, самі стають товаром, тому що попит і пропозиція за операціями з кожною валютою в різних ділових центрах змінюється у часі, а отже, змінюється і ціна кожної валюти, причому швидко і в непередбаченому напрямі.

Під час роботи на валютному ринку торгують безготівковою (форексом) і наявною валютами (банкнотами). Так, безготівкові активи, якими оперує валютний відділ банку, є не що інше, як залишки на рахунках в іноземній валюті. Тут потрібні платежі переводять з одного рахунку на іншій за допомогою бухгалтерських записів. За торгівлі банкнотами валюта фізично переміщується у просторі. При цьому підвищуються витрати на транспортування, охорону, страхування і збереження валюти, що збільшує спред із котирувань іноземних банкнот (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Відмінності між торгівлею безготівковою валютою і банкнотами

з/п

Критерій

Торгівля

безготівковою валютою

банкнотами

1

Спосіб здійснення угоди

Телефоном чи на підставі письмового наказу

Телефоном чи в касі

2

Постачання

Кредитування рахунку (електронний переказ)

Постачання банкнот у касу чи спеціальним кур'єром, експрес-поштою

3

Перевірка

На екрані

Перерахування банкнот

4

Збереження

Депозит, що дає процент, в іноземній валюті

Фізичне збереження у спеціальному сховищі, жодних процентів

Міжнародна валютна система сьогодні ґрунтується на режимі плаваючих валютних курсів: ціну валюти визначає насамперед ринок, попит і пропозиція валюти на валютному ринку. Тому валютний курс постійно змінюється залежно від співвідношення попиту і пропозиції: то зростає (валюта дорожчає), то знижується. Таким чином, виникає ситуація, коли валюту можна купити дешевше і через певний час продати дорожче, одержавши при цьому так званий спекулятивний прибуток.

Отже, валютний ринок - це система стійких економічних і організаційних відносин з операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах. Іншими словами, це - особливий ринок, на якому здійснюються угоди купівлі-продажу валюти, тобто обміну валюти однієї країни на валюту іншої за визначеним номінальним валютним курсом.

Номінальний валютний (обмінний) курс - це відносна ціна валют двох країн або валюта однієї країни, виражена у валюті іншої країни. Коли використовується термін "валютний курс", то йдеться про номінальний обмінний курс.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >