< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік нематеріальних активів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні документи з надходження нематеріальних активів.

Обліково-економічна характеристика рахунку 12 "Нематеріальні активи". Основні бухгалтерські проведення з обліку нематеріальних активів. Облік зносу та відновлення нематеріальних активів. Економічна сутність зносу. Норми зносу та порядок його нарахування. Обліково-економічна характеристика субрахунку 133 "Знос інших нематеріальних активів". Основні бухгалтерські проведення з обліку зносу.

Облік вибуття нематеріальних активів. Ліквідація, реалізація й безоплатне передавання. Документація з вибуття нематеріальних активів. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів".

Облік запасів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку запасів. Оцінка в поточному обліку. Види оцінки: первісна, справедлива та відновлювальна вартість. Переоцінка запасів. Документація та оперативний облік надходження запасів. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів. Облік запасів на складах та його зв'язок із обліком у бухгалтерії. Методи обліку запасів за ґатунком. Синтетичний облік запасів. Обліково-економічна характеристика рахунків 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі", 23 "Матеріали і продукти харчування", 24 "Готова продукція", 25 "Продукція сільськогосподарського виробництва". Основні бухгалтерські проведення з обліку руху запасів. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів". Облік продуктів харчування. Первинні документи з обліку продуктів харчування. Меню-вимога. Обліково-економічна характеристика субрахунку 232 "Продукти харчування". Основні бухгалтерські проведення з обліку продуктів харчування. Меморіальні ордери 11 "Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування", 12 "Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування". Облік медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного призначення. Класифікація лікувальних засобів. Облік лікувальних засобів в аптеках установи. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи. Предметно-кількісний облік медикаментів. Обліково-економічна характеристика субрахунку 233 "Медикаменти та перев'язувальні засоби". Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів.

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП). Особливості передавання в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. Обліково-економічна характеристика рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Основні бухгалтерські проведення з обліку МШП. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів".

Облік виробничих витрат

Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами із замовниками. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання.

Склад і класифікація витрат на НДР. Прямі й накладні витрати. Порядок списання та розподілу накладних витрат. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР. Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат на НДР. Організація аналітичного обліку витрат.

Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані роботи. Обліково-економічна характеристика субрахунків 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті", 635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами", 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи", 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами", 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами", 824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв".

Облік витрат і продукції виробничих майстерень. Методика калькулювання продукції виробничих майстерень. Обліково-економічна характеристика субрахунків 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень", 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень", 826 "Видатки до розподілу", 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень".

Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств. Методика калькулювання продукції підсобних сільських господарств. Обліково-економічна характеристика субрахунків 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі", 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств", 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств" 825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів", 722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств".

Облік власного капіталу

Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку.

Облік результатів переоцінок. Обліково-економічна характеристика рахунку 44 "Результати переоцінок". Основні бухгалтерські проведення з обліку результатів переоцінок.

Облік фондів

Облік фонду в необоротних активах. Обліково-економічна характеристика рахунку 40 "Фонд у необоротних активах". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів".

Облік фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах. Обліково-економічна характеристика 41 "Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах". Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів".

Облік результатів виконання кошторису

Облік результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами. Обліково-економічна характеристика рахунку 43 "Результати виконання кошторисів". Основні бухгалтерські проведення з обліку результатів виконання кошторису. Порядок заповнення меморіального ордеру форми 274 (бюджет).

Інвентаризації в системі бюджетних установ

Місце та роль інвентаризації в діяльності установи. Порядок проведення інвентаризації. Терміни проведення інвентаризації. Інвентаризація об'єктів обліку. Інвентаризація необоротних активів. Інвентаризація запасів. Інвентаризація грошових коштів та бланків суворої звітності. Інвентаризація заборгованості. Інвентаризація позабалансових статей. Перевірка та оформлення результатів інвентаризації. Порядок регулювання інвентаризаційних різниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >