< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структурний модельний доказ

Кейнсіанський підхід, що аналізувався у 26 розділі, достатньо своєрідний щодо каналів, через які пропозиція грошей впливає на ділову активність (їх називають передавальним механізмом монетарної політики). Кейнсіанці, як правило, досліджують впливи грошей на економічну активність шляхом побудови структурної моделі. Вони виявляють, як економіка функціонує через набір рівнянь, що описують поведінку фірм і споживачів у багатьох секторах економіки. Ці рівняння тоді показують канали, через які монетарна і фіскальна політика впливає на сукупний обсяг виробництва та видатки. Кейнсіанська

структурна модель, наприклад, може містити поведінкові рівняння, що описують роботу монетарної політики за такою схемою:

Ця модель показує, що передавальний механізм монетарної політики такий: пропозиція грошей (М) впливає на процентні ставки (і), які, в свою чергу, впливають на інвестиційні видатки (Г). Останні, в свою чергу, впливають на сукупний обсяг виробництва, або на сукупні видатки (У). Кейнсіанці досліджують залежність між М та У, розглядаючи емпіричні докази (структурний модельний доказ) щодо особливих каналів впливу грошей, таких, як зв'язок між процентними ставками та інвестиційними видатками.

Скорочений формальний доказ

Монетаристи, з іншого боку, не описують тих специфічних шляхів, через які пропозиція грошей впливає на сукупні видатки. Замість цього вони досліджують впливи грошей на ділову активність, вивчаючи, наскільки тісно зміни в У пов'язані (мають високу ступінь кореляції) зі змінами у М. Застосовуючи скорочений формальний доказ, монетаристи аналізують впливи М на У так, ніби економіка є чорною скринькою, в якій неможливо розгледіти її функціонування. Монетаристський спосіб аналізу даних можна подати ось такою схемою, в якій економіка зображена як чорна скринька зі знаком питання:

Тепер, коли ми побачили, як монетаристи і кейнсіанці тлумачать емпіричні дані зв'язку між грішми та діловою активністю, можна розглянути переваги і недоліки скороченого формального доказу порівняно зі структурним модельним доказом.

Переваги і недоліки структурного модельного доказу

Структурний модельний підхід, що основним чином використовується кейнсіанцями, має ту перевагу, що спрощує розуміння механізму функціонування економіки. Якщо структурна модель правильна, тобто якщо вона містить повний передавальний механізм і канали, через які монетарна і фіскальна політика може впливати на ділову активність, то за такої умови структурний модельний підхід матиме три основні переваги над скороченим формальним підходом:

  • 1. Оскільки можна окремо оцінити кожний компонент передавального механізму, щоб побачити, чи він вагомий, можна отримати точніші докази того, чи справляють гроші важливий вплив на економічну діяльність. Якщо ми знайдемо такі впливи, то отримаємо більше довір'я до того, що зміни у грошах справді спричинятимуть зміни в діловій активності. Іншими словами, ми матимемо більше довір'я щодо взаємозв'язку між М та У.
  • 2. Знання того, як зміни в грошах впливатимуть на ділову активність, може допомогти нам точніше прогнозувати впливи М на У. Збільшення пропозиції грошей, можливо, виявиться менш ефективним, коли процентні ставки низькі. Коли ж процентні ставки високі, то ми спроможні прогнозувати, чи збільшення пропозиції грошей матиме більший вплив на У, ніж у протилежному випадку низьких процентних ставок.
  • 3. Знаючи, як функціонує економіка, ми спроможні прогнозувати, як інституційні зміни в економіці можуть впливати на зв'язок між М та У. Наприклад, до 1980 року, коли регулювання (5 мало вагу, обмеження у виплаті процентів по ощадних депозитах означало, що при зростанні процентних ставок середній споживач не заробляв більше на заощадженнях. Зі скасуванням регулювання середній споживач почав заробляти більше на заощадженнях при зростанні процентних ставок. Якщо ми розуміємо, як доходи від заощаджень впливають на споживчі видатки, то, можливо, будемо спроможні сказати, що певна зміна у пропозиції грошей, яка впливає на процентні ставки, матиме інший вплив на вкладників сьогодні, ніж це було до 1980 року. Внаслідок високих темпів фінансових інновацій сучасна можливість прогнозування того, як інституційні зміни впливають на зв'язок між М та У, можливо, навіть важливіша тепер, ніж у минулому.

Ці три переваги структурного модельного підходу означають, що такий підхід кращий, ніж скорочений формальний підхід, якщо нам відома правильна структура моделі. Іншими словами, структурний модельний доказ надійний тільки тоді, коли надійна структурна модель, на якій він ґрунтується. Структурний доказ є найкращим, коли всі компоненти передавального механізму повністю відомі. Це "якщо" є значним, адже неврахування і пропуск одного або двох суттєвих компонентів передавального механізму монетарної політики в структурній моделі може спричинитися до серйозної недооцінки впливу М на У.

Монетаристов турбує, що багато кейнсіанських структурних моделей можуть залишати поза увагою передавальні механізми монетарної політики, що є дуже важливими. Наприклад, якщо найважливіший передавальний механізм монетарної політики становлять споживчі, а не інвестиційні видатки, то кейнсіанська структурна модель (подана на попередній сторінці), яка зосереджується на інвестиційних видатках як на монетарному передавальному механізмові, можливо, недооцінюватиме важливість грошей для ділової активності. Іншими словами, монетаристи відкидають тлумачення доказів з багатьох кейнсіанських структурних моделей, бо вони вважають, що канали монетарного впливу визначені надто вузько. В цьому розумінні вони обвинувачують кейнсіанців як сліпців, що не усвідомлюють всієї важливості монетарної політики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >