< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудит макросередовища

Економічні фактори

 • o Яким є очікуваний темп зростання ВНП або промислової продукції?
 • o Яке очікуване зростання цін?
 • o Які зміни в економіці здатні негативно вплинути на розвиток ринку та попиту?
 • o Якими повинні бути дії фірми, якщо ці зміни відбудуться?
 • o Які зміни, здатні вплинути на наш бізнес, можуть відбутися в країнах, в яких ми присутні?
 • o Як підготуватися до процесу глобалізації ринків?

Соціально-демографічні та культурні фактори

 • o Які соціально-демографічні зміни стосуються нашого бізнесу?
 • o Які очікувані наслідки цих змін?
 • o Якими можуть бути дії фірми на ці події та тенденції?
 • o Як громадськість ставиться до діяльності фірми?
 • o Як фірма має відреагувати на нововведення у сфері моральних цінностей споживачів?

Природні та екологічні фактори

 • o Які прогнози щодо вартості та доступності ресурсів, енергоносіїв?
 • o Які процеси, що застосовуються нашими постачальниками, створюють загрозу довкіллю?
 • o Як повинна діяти фірма, якщо наші постачальники будуть змушені внести зміни у свій виробничий процес?
 • o Які процеси та сировинні матеріали, що використовуються нами, становитимуть загрозу в разі необхідних змін?
 • o Чи може наша галузь стати мішенню для екологічних рухів?
 • o Як ми повинні діяти в цьому разі?

Технологічні фактори

 • o Які технологічні досягнення, що впливають на собівартість продукції, можуть з'явитися?
 • o Яких заходів слід вжити, якщо ці досягнення існуватимуть?
 • o Як розвиток технології може вплинути на попит на наші товари?
 • o Які технології можуть представляти загрозу для нашої діяльності?
 • o Які заходи дають змогу мінімізувати вплив цієї загрози?
 • o За якими напрямами розробок технологічний прорив може зачепити наш бізнес?
 • o В які терміни слід очікувати такого технологічного прориву?
 • o Яких заходів слід вжити, починаючи з сьогоднішнього дня, щоб мінімізувати ВПЛИВ подібних змін?

Політико-правові фактори

 • o Які закони та правила, що можуть бути прийняті найближчим часом, здатні вплинути на наш бізнес?
 • o Що слід робити в цьому разі?
 • o Які закони або правила можуть вплинути на наші процеси збуту, комунікації?
 • o Що слід робити в цьому разі?
 • o Які фінансові або податкові інструкції можуть вплинути на рентабельність нашого бізнесу?
 • o Чи піддається критиці з боку ассоціації споживачів наша галузь? Як нам слід на це реагувати?
 • o Які зміни в технології можуть суттєво вплинути на збут наших товарів?
 • o Яких заходів слід вжити, якщо такі зміни відбудуться?

Посередники

 • o Яка частка ринку кожного каналу збуту?
 • o Які тенденції змін у кожному каналі?
 • o Наскільки значною є концентрація в системі збуту?
 • o Чи є збут інтенсивним; селективним; ексклюзивним?
 • o Яку частку реклами беруть на себе посередники?
 • o Які зміни спостерігаються щодо асортименту?
 • o Які сегменти споживачів обслуговує цей канал?
 • o Які збутові витрати в кожному каналі?
 • o Які торгові націнки в кожному каналі?
 • o Які типові торгові пільги та знижки?
 • o Наскільки важливим є кредит, що надається постачальником?
 • o На яку підтримку з боку фірми розраховують оптові та роздрібні торгівці? Які перспективи для фірми та торгових фірм відкриває прямий маркетинг?

Постачальники

 • o Чи забезпечується безперебійність поставок?
 • o Чи є ми Імпортерами сировинних матеріалів або компонентів? Якщо так, яка економічна стабільність у країнах-імпортерах?
 • o Які кроки слід здійснити в разі різкого припинення поставок?

Аудит цілей і стратегії маркетингу

 • o Наскільки чітко визначена місія фірми?
 • o Наскільки чітко визначені цілі фірми, маркетингові цілі?
 • o Чи відповідають маркетингові цілі можливостям, ресурсам і реальному конкурентному становищу фірми?
 • o Які складники маркетингової стратегії?
 • o Наскільки маркетингова стратегія відповідає визначеним цілям?
 • o Чи достатній маркетинговий бюджет для проведення маркетингових заходів?
 • o Як розподіляється бюджет маркетингу за територіями, сегментами, продуктами?
 • o Наскільки ефективними є маркетингові товарна та цінова стратегія щодо просування товарів? Наскільки ефективними в стратегічні рішення щодо розподілу товарів?
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >