< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Центральний інструментальний склад (ЦІС)

Основні функції ЦІС - приймання, збереження, облік і видача інструмента цехам.

Інструментально-роздавальна комора (ІРК)

Основні функції ІРК - одержання інструмента з ЦІС, його збереження й облік, видача на робочі місця, приймання з робочих місць, відправлення в переточування, ремонт, списання зношеного інструмента.

Інструментальний цех (ІЦ)

На великих підприємствах для забезпечення основного виробництва спеціальним інструментом і оснащення створюється ІЦ. Виробництво такого інструмента відноситься до одиничного і дрібносерійного типу. Це істотно впливає на структуру цеху, що складається з великої кількості ділянок: заготівельного, механічного, слюсарного, ковальського, термічного, штампів і прес форм, модельного й ін.

У процесі самостійного вивчення теми студентам необхідно ознайомитися з складом та основними завданнями енергетичного господарства.

Енергетичне господарство підприємства постачає його виробничі і господарсько-побутові служби усіма видами енергії (електроенергія, теплова енергія палива, пари, гарячої води) і енергоносіями (пара, стиснене повітря, гаряча вода) [25].

Схема управління енергетичним господарством представлена на рис 9.4.

Слід зазначити, що найбільш досконалою й економічною системою енергопостачання є централізована, коли підприємство одержує енергоносії з боку. Ефективність такої системи забезпечується надійністю і безперебійністю джерел постачання, а також зниженням витрат виробництва і капітальних витрат, пов'язаних з одержанням необхідних підприємству видів енергії.

Планування, організацію і управління енергогосподарством на великих підприємствах здійснює служба головного енергетика. На невеликих підприємствах енергетичне господарство значно спрощується і перебуває у віданні головного механіка.

Подальша самостійна робота над засвоєнням даного питання повинна бути спрямована на розгляд мети та завдань транспортного господарства.

Слід зазначити, що завдання транспортного господарства реалізують підрозділи, цехи, ділянки, що спеціалізуються, як правило, по видах транспортних засобів - залізничний, безрейковий і ін. (табл. 9.1). До складу цих підрозділів входять транспортні засоби, під'їзні колії і дороги, ремонтні й екіпірувальні пункти [25;29].

Схема управління енергетичним господарством великого підприємства

Рис 9.4. Схема управління енергетичним господарством великого підприємства

Таблиця 9.1. Класифікація транспортних засобів

Вид транспорту

Вид транспортних засобів

Зовнішній міжцеховий

внутрішньо цеховий

Залізничний

Тепло-, електровози, вагони, напіввагони. платформи і т.п.

Вагонетки вузької колії

Безрельсовий

Автомобілі, тягачі, трактори і причепи до них

Ручні тележки на автошинах

Електротранспорт

Електро-, автокари, електро-, автовантажники

Водний

Буксир, баржі

-

Для ґрунтовнішого розуміння структури транспортного варто звернути увагу на сутність організації міжцехових перевезень.

Слід зауважити, що розрізняють дві основні системи перевезення вантажів: маятникову і кільцеву.

Маятникова система (рис 9.5), це система перевезення, що передбачає зв'язок між двома пунктами. При цьому можливі наступні варіанти повернення транспорту [25; 1071:

Маятникова система перевезення вантажів

Рис. 9.5. Маятникова система перевезення вантажів [25; 107]

Кільцева система (рис 9.6) це система перевезення, що припускає послідовну доставку вантажів з одному пункту в іншій уз наступним поверненням транспорту в початковий пункт.

Можливі також два варіанти:

> зростаючий вантажопотік (рис 9.6, а);

> загасаючий вантажопотік (рис 9.6, б).

Кільцева система перевезення вантажів

Рис 9.6. Кільцева система перевезення вантажів[25;107]

Слід зазначити, що вибір системи маршрутів залежить головним чином від структури вантажопотоків і територіального розташування об'єктів підприємства, що обслуговуються, а вибір типів транспортних засобів для обслуговування вантажопотоків визначається родом вантажів, обсягом вантажопотоку, відстанню перевезення, характером і режимом роботи ділянки виробництва, що обслуговується, а також ступенем оснащеності його технічними засобами для необхідних вантажно-розвантажувальних операцій.

Самостійну роботу над темою належить продовжити, спрямовуючи зусилля на з'ясування систем складування і розміщення запасів.

Операції системи складування

Рис 9.7. Операції системи складування

Склад - це споруда, що призначена для приймання і зберігання різних матеріальних цінностей, підготовки їх до виробничого споживання та безперебійного постачання споживачів.

Складське господарство є оперативним підрозділом комерційної служби промислового підприємства, що покликане забезпечувати безперебійну роботу виробничих цехів.

Слід зазначити, що основні складські операції виконуються в системі складування (рис 9.7).

Подальша робота над засвоєнням даного питання повинна бути спрямована на розгляд класифікації складів [25;291

Таблиця 9.2. Класифікація матеріальних складів

Класифікаційна ознака

Види матеріальних складів

За основним призначенням

  • 1. Постачальницькі склади
  • 2. Виробничі склади
  • 3. Збутові склади

За матеріалами, що переробляються

  • 1. Спеціалізовані
  • 2. Універсальні

Для поглибленого вивчення організації транспортно-складського матеріалопотоку, розрахунку деяких показників роботи складу студентам рекомендується підручник СД. Ільєнкової [17, с. 255-276; с. 285-301].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >