< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діловий туризм

Діловий туризм - один з найперспективніших напрямів сучасного туризму. Високі темпи його розвитку визначають, в першу чергу, глобалізація світової економіки і "стирання кордонів". Бізнесмени все частіше шукають і знаходять ділових партнерів за кордоном. Але, рушаючи в подібну подорож, вони хочуть не просто побувати на виставці, семінарі, конференції - вони їдуть за новими можливостями для свого бізнесу.

Топ-5 країн - лідерів ділового туризму:

 • - США;
 • - Німеччина;
 • - Іспанія;
 • - Велика Британія;
 • - Франція.

Топ-5 міст - лідерів ділового туризму;

 • - Відень;
 • - Сінгапур;
 • - Барселона;
 • - Берлін;
 • - Гонконг.

Екзотичний туризм

Екзотичний туризм (нетрадиційний туризм) - це такий різновид туристично-рекреаційної діяльності, який не типовий для даної місцевості.

Екологічний туризм (туризм орієнтований на природні туристські ресурси, природний туризм

Екологічний туризм (туризм орієнтований на природні туристські ресурси, природний туризм) - це різновид туризму спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність, протягом якої мандрівник вивчає навколишнє середовище, де природа є головною цінністю.

Основна причина виникнення екологічного туризму у невідрегульованості відносин у системі "суспільство-природа", або в туристичній інтерпретації - "туризм-екологія". Численні опитування туристів свідчать, що серед провідних мотивів туристських подорожей на перший план все більше виступає прагнення людей до спілкування з природою. Звідси походження близьких за змістом понять "м'який туризм" (soft tourism, або розширений варіант nature tourism with a soft touch - дослівно: природний туризм із м'яким дотиком до природи), "зелений туризм" тощо.

Природа - головне джерело задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Усвідомлення цього очевидного факту неминуче ставить людину на позиції любові й поваги до природи. Але це тривалий процес. До того ж відбувається він не автоматично. Потрібно цілеспрямовано формувати дбайливе ставлення до природи, виховувати в людях почуття вдячності до неї за те, що вона дає їм, за її роль у житті нинішнього й прийдешніх поколінь. Щодо цього екологічний туризм має реальні ресурси - невичерпні, як і сама природа.

Люди, через зміни умов життя у великих містах-мегаполісах, усе далі відходять від природи. Незмінними супутниками проживання в таких містах є ізольованість людини, почуття самотності, надмірні навантаження па нервову систему, що породжують постійне психологічне напруження і призводять до стресів. Мешканці великих міст усе частіше потерпають від нервових розладів та захворювань нервової системи. У них з'являється природне і цілком зрозуміле бажання виїхати на природу, щоб у спілкуванні з нею звільнити свою нервову систему від навантажень, що накопичилися в умовах міського проживання.

Екологічний туризм з його величезними рекреаційними і пізнавальними можливостями покликаний сформувати суспільну свідомість щодо охорони та раціонального використання природних багатств.

Екологічний туризм обов'язково має містити в собі елементи усвідомленого позитивного ставлення до навколишнього природного середовища, а не тільки його використання, нехай навіть в активних формах.

Необхідно зазначити, що внаслідок понятійної плутанини багато експертів із туризму відмовилися від використання терміну, тому що він трактується різними групами споживачів по-різному. Звідси і висновок міжнародного товариства екотуризму (TIES) про те, що ще довго не буде чіткого розмежування між туризмом і екотуризмом.

 • 10 заповідей екотуриста, сформульованих (TIES):
  • - пам'ятати про вразливість Землі;
  • - залишати тільки сліди, забирати з собою тільки фотографії;
  • - пізнавати світ, у який потрапив: культуру народів, географію;
  • - шанувати місцевих мешканців;
  • - не купувати вироби, що піддають небезпеці навколишнє середовище;
  • - завжди ходити тільки протоптаними стежками;
  • - підтримувати програми захисту навколишнього середовища;
  • - де можливо, використовувати методи зберігання навколишнього середовища;
  • - підтримувати (патронувати) організації, що сприяють захисту природи;
  • - подорожувати з фірмами, що підтримують принципи екотуризму.

З цих позицій екологічний туризм можна вважати головною концептуальною ідеєю сталого розвитку туристичної індустрії у XXI сторіччі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >