< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відкриття рахунків в органах казначейства

Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

Державна казначейська служба України на початку нового бюджетного року централізовано відкриває бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Інформація про відкриті рахунки доводиться до територіальних органів казначейства для подальшого інформування органів та інших органів, які здійснюють контроль за справлянням платежів до бюджетів, а також відповідних фінансових органів і виконавчих органів відповідних рад за їх зверненням.

Управління (відділення) казначейства на підставі інформації про відкриті рахунки та даних, отриманих від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають головним управлінням казначейства службові записки щодо відкриття (закриття) бюджетних рахунків за надходженнями з переліком надходжень державного та місцевих бюджетів, які справляються на відповідній території, у розрізі бюджетів із зазначенням їх назви. Головними управліннями казначейства проводиться блокування рахунків за тими надходженнями, які не справляються на відповідній території (крім рахунків за надходженнями, згідно з законодавством складають кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів).

Головні управління формують справи з юридичного оформлення рахунків на управління казначейства, які містять службові записки щодо відкриття (закриття) бюджетних рахунків за надходженнями, перелік видів надходжень, що справляються на відповідній території, та картку зі зразками підписів осіб, яким згідно з розпорядчими документами органів казначейства надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних документів, та відбитка печатки.

Структурні підрозділи Державної казначейської служби України та головних управлінь казначейства для відкриття рахунків за надходженнями подають службові записки щодо відкриття рахунків. На відповідні структурні підрозділи формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять службові записки щодо відкриття (закриття) бюджетних рахунків, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних документах, або картки зі зразками підписів та відбитка печатки.

У разі якщо на початок бюджетного періоду відкриваються рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду, службові записки щодо відкриття таких бюджетних рахунків за надходженнями не складаються.

Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ відкриваються на ім'я бюджетних установ у розрізі кодів класифікації доходів бюджету згідно із законодавством. Зазначені рахунки відкриваються одночасно з відкриттям відповідних спеціальних реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам.

Управління (відділення) казначейства на підставі заяв бюджетних установ щодо відкриття (закриття) рахунків подають головним управлінням казначейства службові записки щодо відкриття (закриття) бюджетних рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ. Після відкриття (закриття) рахунків головне управління повертає один примірник службової записки з переліком відкритих рахунків відповідному управлінню (відділенню) казначейства. Ці службові записки додаються до справ з юридичного оформлення рахунків, сформованих на кожного клієнта.

Структурні підрозділи Казначейства та головних управлінь казначейства відкривають бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ на підставі заяв про відкриття рахунків, наданих розпорядниками бюджетних коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >