< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми розробки управлінських рішень

Залежно від умов розробки і реалізації управлінських рішень можуть використовуватися їх різні форми: указ, вказівка, закон, акт, наказ, розпорядження, протокол, інструкція, договір, угода, план, контракт, оферта, акцепт, положення, правила, модель.

Указ - рішення глави держави. Указ має силу закону.

Вказівка - рішення, що має методичний, технологічний характер. Вказівка реалізується у формі повчання або роз'яснення.

Закон - рішення органу вищої державної влади, що має загальнообов'язковий і непорушний характер. Наприклад, Конституція України, закони України "Про неспроможність (банкрутство)", "Про акціонерні товариства", "Про оподаткування прибутку (доходу)" та ін.

Акт - рішення широкого кола державних і суспільних організацій. Наприклад, акт про передачу будь-чого у власність. Акт може бути міжнародним.

Наказ (письмовий або усний) - рішення керівника, який має владу в організації або великому її підрозділі. Він обов'язковий для виконання його підлеглими і може готуватися з питань, що входять до компетенції керівника. Це нормативний акт, який має зберігатися в архіві. Він може бути оскаржений у вищих управлінських інстанціях або суді.

Розпорядження - рішення керівника, який не наділений адміністративними функціями. Розпорядження звичайно стосується питань технології, організації праці і техніки безпеки. Воно обов'язкове для виконання безпосередніми підлеглими керівника. Оскаржити рішення можна у лінійного керівника конкретного підрозділу або організації (лінійного - наступного за тим, що віддав розпорядження).

Протокол - рішення про відображення будь-яких подій, обставин, правил. Наприклад, протокол минулих зборів, дипломатичний протокол і т. ін.

Інструкція - рішення, що встановлює порядок і спосіб виконання будь-яких дій. Наприклад, інструкція зі складання бізнес-плану, інструкція з роботи з персоналом, посадова інструкція начальника цеху і т. ін.

Договір - рішення про проведення спільних робіт із зазначенням взаємних прав та зобов'язань у комерційних і некомерційних сферах діяльності. Наприклад, договір про портфельні інвестиції, договір кооперації із зарубіжним виробником, засновницький договір про створення компанії.

Угода - рішення, що формує загальну позитивну інфраструктуру для будь-якої діяльності. Наприклад, угода про уникнення подвійного оподаткування, угода про поділ ринків збуту, угода про квоти на експорт і т. ін.

План - рішення, що відображає цілі і конкретні завдання діяльності, засоби, методи і час їх реалізації. Наприклад, бізнес-план, план заходів щодо реформування і реструктуризації компанії і т. ін.

Контракт - рішення (звичайно комерційного характеру) про проведення спільних робіт із зазначенням взаємних прав та зобов'язань. Контракт є підвидом угоди. Наприклад, контракт на поставку товару, шлюбний контракт, контракт купівлі-продажу і т. ін.

Оферта - рішення (звичайно комерційного характеру) про пропозицію конкретній особі укласти операцію на певних умовах. Оферта є однією стороною контракту. Наприклад, оферта на оптові закупівлі товарів, оферта на оптовий продаж товару і т. ін.

Акцепт - рішення про приймання пропозиції про проведення операції на обумовлених в оферті умовах. Акцепт - це друга сторона контракту; оферта й акцепт становлять контракт.

Положення - рішення, яке є набором законів, правил та інструкцій, що розглядають будь-яку діяльність. Наприклад, положення про головного інженера, положення про відділ стандартизації і нормалізації.

Правила - рішення, що враховують традиції організації і становлять набір пропонованих для виконання встановлених норм поведінки в діяльності певних груп працівників. Наприклад, правила внутрішнього розпорядку, правила дорожнього руху і т. ін.

Модель (будь-якого процесу чи явища) - рішення, що включає сукупність певних елементів і зв'язків, які із заданою точністю відтворюють реакції реального процесу чи явища на вхідні дії. Наприклад, модель заводу містить:

  • o довідкові дані (про потенційних постачальників і їх продукцію і т. ін.);
  • o імітаційну модель організації;
  • o методики економічного розрахунку і прогнозування;
  • o набір законодавчих актів і т. ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >