< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Встановлення цін за географічним принципом

Фірма повинна також ухвалити рішення про встановлення різних цін для клієнтів, що проживають в різних частинах країни або в інших країнах світу. Чи повинна туристична фірма ризикувати своїм обслуговуванням віддалених клієнтів, призначаючи вищі ціни, щоб покрити транспортні витрати? Або туристична фірма повинна встановити однакову ціну для всіх клієнтів незалежно від їх місцеположення? Розглянемо п'ять стратегій встановлення ціни за географічним принципом стосовно наступної гіпотетичної ситуації.

Встановлення єдиної ціни з включеними в неї витратами по трансферту - стратегія встановлення ціни за географічним принципом, при якій туристична фірма призначає єдину ціну, включаючи в неї однакову для всіх клієнтів суму транспортних затрат незалежно від місця їх розташування.

Встановлення цін, орієнтованих на міжнародні ринки

Фірмам, що діють на міжнародних ринках, необхідно враховувати особливості ринків тих країн, в яких вони продають свої турпродукти, і відповідним чином корегувати свої початкові ціни. У ряді випадків туристична фірма може встановити єдину ціну для всіх своїх ринків. Наприклад, туристична фірма Airbus продає свої реактивні лайнери приблизно за однією і тією ж ціною в Сполучених Штатах Америки, Європі та в країнах третього світу. Проте більшість фірм коректують свої ціни стосовно умов місцевих ринків, а також з урахуванням різниці у витратах, обумовлених діяльністю на цих ринках.

Ціна, за якою туристична фірма пропонує свої турпродукти на ринку певної країни, залежить від багатьох факторів, до яких відносяться економічні умови, конкурентна ситуація, закони і нормативні акти, що впливають на торгівлю, а також рівень розвитку туристичної індустрії. Відмінності в цінах на турпродукти можуть бути також обумовлені відмінностями в потребах і перевагах споживачів в різних країнах, У інших випадках туристична фірма може виходити на ті або інші світові ринки, переслідуючи різні цілі, що вимагають зміни стратегії ціноутворення. Наприклад, курортний комплекс Крим може виводити новий турпродукт на зрілі ринки розвинених країн з метою швидкого завоювання частки масового ринку, що вимагатиме від нього застосування стратегії міцного впровадження на ринок. І навпаки, можна вийти на слаборозвинений ринок, орієнтуючись на невеликі, менш чутливі до ціни сегменти, - в цьому випадку доцільно використовувати стратегію зняття вершків.

Витрати також відіграють важливу роль при встановленні міжнародних цін. Іноді подібна змінна шкала цін є результатом відмінностей в стратегіях продажу або умовах індустрії туризму. Проте в більшості випадків вона просто обумовлена вищими витратами, властивими торгівлі на зарубіжних ринках, - додатковими витратами на модифікацію турпродукту, вищими витратами на трансферт і страхування туристів, візовий режим, витратами, пов'язаними з коливаннями курсів валют, і дорожчими каналами просування.

Зміна цін

Розробивши власну систему цін і стратегії ціноутворення, фірми стикаються з обставинами, що вимагають зміни цін або за власною ініціативою фірми, або у відповідь на цінові зміни, що проводяться конкурентами.

Ініціативна зміна цін. У ряді випадків туристична фірма може вважати доцільним виступити ініціатором зниження або підвищення цін на свої турпродукти. Як при рішенні про ініціативне зниження, так і при рішенні про ініціативне підвищення цін туристична фірма повинна оцінити можливу реакцію на цінові зміни з боку покупців і конкурентів.

Ініціативне зниження цін. На думку про зниження цін фірму може наштовхнути ряд обставин. Одна з них - недостатній обсяг використання номінальних потужностей туристичної фірми. В цьому випадку фірмі потрібно збільшити свій оборот, а добитися цього за рахунок інтенсифікації торгових зусиль, вдосконалення турпродукту та інших заходів вона не може. Вона може відмовитися від політики ціноутворення за принципом "проходження за лідером" (тобто встановлення приблизно таких же цін, як і у її провідного конкурента) і зайняти агресивнішу позицію - понизити ціни, щоб збільшити просування і продаж турпродукту. Проте недавній досвід діяльності авіакомпаній, фірм по створенню і наданню турпродукту і підприємств суміжних з туризмом галузей переконливо продемонстрував, що спроби зниження цін в галузі, обтяженій недовантаженими потужностями, можуть призвести до цінових воєн, оскільки конкуренти прагнуть утримати свою частку ринку.

Ще однією обставиною, що призводить до зниження цін, с скорочення частки ринку в результаті жорстокої цінової конкуренції. Фірма може виступити ініціатором зниження цін і в тих випадках, коли за допомогою низьких цін добивається домінуючого положення на ринку. Для цього вона або відразу виходить на ринок з цінами нижче, ніж у конкурентів, або першою знижує ціни, розраховуючи в перспективі захопити таку частку ринку, яка забезпечить зниження витрат за рахунок зростання обсягу продажів (маркетингова стратегія просування і продажу тур продукту).

Ініціативне підвищенім цін. Останніми роками багато фірм, навпаки, змушені були підвищувати ціни на свої турпродукти. Вони роблять це усвідомлюючи те, що зростання цін може викликати незадоволеність споживачів, посередників і навіть їх власного торгового персоналу. Проте успішне підвищення цін може призвести до значного зростання прибутків фірми. Наприклад, якщо норма прибутку фірми складає 3% від об'єму продажів, то підвищення ціни всього на 1 % дозволить при незмінному обсязі просування і продажу турпродукту збільшити розмір прибутку на 33%.

Основною причиною підвищення цін є систематичне збільшення витрат на створення турпродукту. Зростання витрат призводить до зниження норми прибутку і змушує фірми регулярно підвищувати ціни. Часто туристичні фірми в очікуванні подальшої інфляції підвищують ціни до рівня, який перекриває зростання витрат. Ще одним фактором, що викликає підвищення цін, є надмірний попит: коли туристична фірма не в змозі задовольнити потреби своїх клієнтів в повному обсязі, вона може підвищити ціни, ввести нормований продаж турпродуктів клієнтам або вдатися до того й до іншого одночасно.

Існує декілька способів підвищення цін, які можуть застосувати фірми, щоб ціни не відставали від витрат, що ростуть. Ціни можна підняти практично непомітно, відмінивши знижки і поповнивши асортимент дорожчими варіантами турпродукту, а можна зробити це і у відкриту. Коли туристична фірма ставить споживачів перед фактом підвищення цін, вона повинна прагнути до того, щоб уникнути звинувачень в нечесності. Повідомлення про підвищення цін повинно супроводжуватися спеціальною програмою, направленою на роз'яснення споживачам причин підвищення цін, а торговий персонал фірми повинен надавати споживачам допомогу у пошуках шляхів економії.

Перш ніж підвищувати ціни, туристична фірма повинна розглянути всі можливості, які дозволили б покрити збільшені витрати або задовольнити підвищений попит, не вдаючись до підвищення цін. Замість підвищення цін туристична фірма може, наприклад, просто продавати турпродукт в менших кількостях, що часто практикують заклади харчування. Фірма може також замінити дорожчі компоненти турпродукту менш дорогими, відмовитися від використання в туристичних продуктах деяких деталей оформлення, дизайну турпродукту або виду обслуговування. Вона може "розібрати" турпакет, який звичайно пропонується покупцю як одне ціле, прибрати деякі елементи і призначати на кожний з них окрему ціну (наприклад, послуги з перевезення і відпочинок).

Реакції споживачів на зміну цін. Будь-яка акція, пов'язана з підвищенням або зниженням ціни, напевно торкнеться інтересів покупців, конкурентів, посередників і постачальників, а також може викликати інтерес з боку державних установ. Споживачі не завжди однозначно тлумачать зміну цін. На зниження ціни вони можуть дивитися по-різному.

Підвищення ціни, в результаті якого повинно спостерігатись падіння просування і продажу турпродукту, може справити також на споживачів позитивне враження.

Реакція конкурентів на зміну цін. Фірма, що ухвалює рішення про зміну цін, повинна враховувати не тільки реакцію покупців, але і конкурентів. Найімовірніше, реакція з боку конкурентів буде в тих випадках, коли число туристичних фірм невелике, коли їх турпродукти схожі між собою і коли покупці добре інформовані.

У тому випадку, коли у фірми є один крупний конкурент, який схильний реагувати на зміну цін певним чином, його реакцію легко передбачити. Проте якщо конкурент сприймає будь-яку зміну цін як новий виклик і реагує виходячи їх своїх власних інтересів, фірмі необхідно точно визначити, в чому ж полягають зараз її інтереси.

Оскільки конкурент, подібно до покупців, може тлумачити зміну ціни по-різному, проблема представляється досить складною. Так, наприклад, зниження ціни фірмою може бути розцінено конкурентом як прагнення захопити велику частку ринку, або як спроба фірми поправити свої справи і підвищити обсяг просування і продажу турпродукту, або як спроба змусити всю індустрію туризму знизити ціни і збільшити таким чином сукупний попит.

За наявності у фірмі декількох конкурентів їй потрібно передбачити можливу реакцію кожного з них. Якщо всі конкуренти поводяться однаково, завдання зводиться до аналізу поведінки деякого типового конкурента. Навпаки, якщо конкуренти поводяться по-різному, наприклад унаслідок відмінностей в розмірах фірм, величині займаної частки ринку або характері ринкової політики, що проводиться, необхідний аналіз можливої реакції кожного конкурента окремо. Слід, відмітити, що якщо деякі з конкурентів відреагують на зміну ціни аналогічним чином, є всі підстави чекати, що інші наслідуватимуть їх прикладу.

Реакція фірми на зміну цін конкурентами. Спочатку необхідно визначити з якою метою конкурент змінив ціну - для завоювання більшої частки ринку, для використання не реалізованих потужностей, приведення ціни у відповідність з витратами або для того, щоб покласти початок зміні цін в індустрії туризму в цілому; чи носить зміна цін тимчасовий або постійний характер; що відбудеться з часткою ринку фірми і її доходами, якщо вона не буде вживати відповідних заходів; чи вживатимуть у відповідь заходи інші фірми; як можуть відреагувати конкуренти та інші фірми.

Крім розгляду цих питань, туристична фірма повинна провести і глибший аналіз. Необхідно визначити етап життєвого циклу свого турпродукту, значення цього турпродукту в рамках номенклатури фірми, наміри і ресурси конкурентів, а також можливі реакції споживачів на зміну цін. Проте туристична фірма не завжди може провести охоплюючий аналіз альтернатив під час зміни цін. Конкурент, швидше за все, досить довго готувався до рішення про зміну цін, а фірмі необхідно відреагувати на цей крок протягом декількох годин або днів. Практично єдиний спосіб скоротити час ухвалення рішення у відповідь на заходи - наперед спрогнозувати можливі цінові маневри конкурента і завчасно підготувати можливі у відповідь заходи відносно кожного з них.

Якщо туристична фірма встановила, що конкурент знизив свою ціну і що цей ціновий маневр, швидше за все, негативно позначиться на рівні просування і продажу її турпродукту і прибутку, туристична фірма може просто ухвалити рішення про утримання ціни і норми прибутку на поточному рівні. Фірма може припустити, що, залишивши ціну на колишньому рівні, вона не втратить значну частку ринку або ж, що знизивши свою ціну, вона позбудеться значної частини прибутку. Фірма може зайняти очікувальну позицію, відклавши вживання відповідних заходів до того моменту, коли вона володітиме більшою інформацією про результати цінового маневру конкурента. У цей момент туристична фірма може бути готова піти на те, щоб залишити за собою вигідніших клієнтів, поступившись менш спроможними конкуренту. Основним аргументом проти застосування подібної стратегії утримання служить те, що за час "вичікування" конкурент у міру зростання його просування і продажу турпродукту може укріпити свої позиції і стане діяти впевненіше, тоді як туристична фірма упустить момент для вживання у відповідь заходів.

Якщо туристична фірма приходить до висновку, що ухвалення ефективних заходів можливо і необхідно, їй слід застосувати один з чотирьох варіантів заходів у відповідь.

  • - Знизити ціну. Лідер може знизити свою ціну до рівня ціни конкурента. Фірма може вирішити, що ринок чутливий до ціни і що, утримуючи ціну, вона поступиться значною часткою ринку конкуренту, що пропонує нижчу ціну. Або вона може вирішити, що повернення втраченої частки ринку обійдеться фірмі дуже дорого. Зниження ціни призводить до короткострокового падіння прибутків, тому деякі фірми з метою утримання норми прибутку на колишньому рівні йдуть на зниження якості своїх турпродуктів, рівня обслуговування і ринкових зв'язків, що зрештою негативно позначається на частці ринку фірми в довгостроковій перспективі. Тому при зниженні цін туристична фірма повинна прагнути до того, щоб підтримувати якість своїх турпродуктів на високому рівні.
  • - Підвищити сприйману якість турпродукту. Фірма може утримувати ціну на колишньому рівні, але добитися того, щоб пропонований нею турпродукт, сприймався споживачами як якісніший. Фірма може посилити вплив на споживачів, постійно підкреслюючи якісну перевагу свого турпродукту над дешевшим туристичним продуктом конкурента. Фірма може виявити, що для неї вигідніше вкласти гроші в підвищення споживчої цінності турпродукту, чим знизити ціну і одержувати у результаті нижчий прибуток.
  • - Підвищити якість, одночасно підвищивши ціну. Фірма може підвищити якість і підняти ціну, перевівши таким чином свою торгову марку в розряд дорожчих. Вища якість служить виправданням вищої ціни, яка, у свою чергу, забезпечує вищі прибутки. Фірма може не змінювати ціну на даний продукт, а вивести на ринок нову торгову марку, що займає вищу цінову позицію.
  • - Вивести на ринок дешеву "бойову марку". Часто якнайкращою відповіддю виявляється поповнення асортименту недорогим варіантом турпродукту або просто створення окремої недорогої торгової марки. У разі, коли сегмент ринку, який фірма може втратити, виявляється чутливим до ціни і не сприйнятливий до доводів з приводу підвищення якості турпродукту, подібні у відповідь заходи стають просто необхідними.

Стратегія і тактика ціноутворення - важливі Компоненти маркетингового комплексу фірми. Перш ніж ухвалити рішення про вибір ціни, яка могла б забезпечити значну конкурентну перевагу в рамках певного цільового ринку, фірмам необхідно ретельно проаналізувати величезне число внутрішніх і зовнішніх факторів. Проте фірми не можуть призначати довільну ціну. Діяльність фірм у сфері ціноутворення регулюється рядом законів, крім того, на ухвалення тих або інших цінових рішень впливає ряд чинників морального порядку. Стратегія і тактика ціноутворення залежать також і від того, яким способом споживачі платять за турпродукти. З часом їх витрати все менше залежать від кількості грошей, що є у них, і від заробітної платні.

Ціноутворення - процес дуже динамічний. Фірми розробляють методику ціноутворення, що охоплює всі їх турпродукти. Час від часу вони змінюють цю методику і корегують її так, щоб врахувати відмінності в категоріях покупців і різних ситуаціях.

У міру переходу турпродукту з одного етапу життєвого циклу на іншій змінюється і стратегія ціноутворення. Фірми можуть скористатися однією з декількох стратегій, що визначають співвідношення між ціною і якістю. При встановленні ціни на достовірно новий турпродукт туристична фірма може використовувати стратегію зняття вершків, суть якої полягає у встановленні високої первинної ціни на турпродукт, щоб "зняти" максимально можливий прибуток з різних сегментів ринку. Іншим підходом до встановлення ціни на достовірно новий турпродукт є використання стратегії міцного впровадження на ринок, суть якої полягає в тому, щоб встановити низьку первинну ціну на турпродукт з метою завоювати велику частку ринку.

У тих випадках, коли турпродукт є частиною турпакета, туристична фірма повинна використовувати систему цін, яка дозволила б максимізувати прибуток від турпакета в цілому. При цьому туристична фірма ухвалює рішення про вибір цінових інтервалів між туристичними продуктами, що входять в турпакет, і про встановлення цін на додаткові турпродукти, обов'язкове приладдя.

Щоб врахувати відмінності між споживачами, які становлять різні сегменти ринку, та інші чинники, туристична фірма може скористатися рядом стратегій корегування цін. При використанні першої з цих стратегій - встановлення цін зі знижками і заліками - туристична фірма ухвалює рішення про встановлення знижок за платіж готівкою, знижок за кількість придбаного турпродукту, функціональних і сезонних знижок або заліків. При використанні другої стратегії - встановлення дискримінаційних цін - туристична фірма ухвалює рішення про продаж турпродукту за двома або декількома різними цінами з урахуванням різновидів покупців, варіантів турпродукту, місцезнаходження або часу. Для того, щоб врахувати не тільки економічний, але і психологічний аспекти ціни, фірми використовують стратегію встановлення цін з урахуванням психологічних факторів, при цьому ціна виступає індикатором якості або цінності турпродукту. При використанні стратегії встановлення цін для стимулювання просування і продажу турпродукту туристична фірма ухвалює рішення про використання збиткових лідерів, цін для особливих випадків і різних знижок. Ще одна стратегія регулювання цін - встановлення цін, орієнтованих на значущість, - заснована на пропозиції споживачам розумного поєднання якості і хорошого обслуговування за прийнятною ціною. При встановленні цін за географічним принципом фірми ухвалюють рішення про встановлення різних цін для клієнтів, розташованих в різних географічних пунктах. При цьому підході існує ряд альтернативних варіантів вибору ціни, зокрема встановлення єдиної ціни з включенням в неї витрат по перевезенню; встановлення зональних цін; встановлення цін стосовно базисного пункту і встановлення цін з ухваленням на себе витрат по перевезенню. І нарешті, суть стратегії встановлення цін, орієнтованих на міжнародні ринки, полягає в регулюванні початкових цін так, щоб вони відповідали умовам і тенденціям, властивим різним світовим ринкам.

У тих випадках, коли туристична фірма ухвалює рішення про ініціативну зміну цін, вона повинна брати до уваги можливі реакції з боку споживачів і конкурентів. Реакція покупців на зміну цін залежить від того, яка мета даних цінових змін. А реакції конкурентів на зміни цін залежать від прийнятої ними політики або конкретного аналізу ситуації. Фірма, виступаюча ініціатором зміни цін, повинна також передбачати можливі реакції з боку постачальників, посередників і державних органів.

Фірма, що зіткнулася з ціновими змінами конкурента, повинна з'ясувати наміри конкурента, можливі наслідки і термін дії змін цін. Якщо ситуація вимагає негайного вживання у відповідь заходів, туристична фірма повинна наперед спрогнозувати можливі цінові маневри конкурентів і завчасно підготувати у відповідь заходи відносно кожного з них. У відповідь на цінові зміни конкурентів туристична фірма не може ніяк відреагувати, утримуючи ціну на колишньому рівні. Тому іноді слід понизити ціну на свій турпродукт; добитися сприйняття турпродукту споживачами як якіснішого; підвищити якість, одночасно підвищивши ціну; пустити в хід "бойову" марку.

Роль ціни в теорії і практиці конкуренції. Політика цін розглядається як вирішальний інструмент маркетингу. Рівень цін вважається надійним індикатором функціонування конкуренції. Цінова конкуренція виникає не тільки між конкурентами, але і між творцями турпродукту і посередниками (турагентами і туроператорами). Виробник хотів би контролювати дві ціни: оптову ціну підприємства і роздрібну ціну, оскільки виручка його залежить від першої ціни, а друга впливає на позиціонування турпродукту. Проте в багатьох державах закон про туризм закріплює право формування роздрібної ціни на турпродукти за турагентськими підприємствами. Це обмежує можливості виробника, оскільки йому залишається тільки припускати, яку ціну призначить турагент при його оптовій ціні і звичайній торговій націнці.

До суб'єктивних відносяться такі нематеріальні витрати, як втрата часу, комфорту або поява відчуття упущеної вигоди.

Об'єктивні витрати - це власне ціна турпродукту і будь-яке додаткове відчуження грошових або інших матеріальних засобів покупця даного турпродукту, тобто це базисна ціна і ціна додаткових турпродуктів (транспортних, знижок, витрат на ремонт тощо.).

Виділяють два способи утворення базисної ціни: вільне встановлення цін і застосування прейскуранта.

З урахуванням цін інших ланок просування і продажу турпродукту ланцюга або інших економічних ступенів, розрізняють системи нетто- і брутто-ціноутворення.

Система нетто-ціноутворення означає, що турагент фіксує ціну по відношенню тільки до безпосереднього покупця.

Система брутто-ціноутворення ґрунтується на "уявному перескакуванні" через проміжні ланки встановлення цін, наприклад, виробник може визначити роздрібну ціну, яку він вважає найбільш відповідною потребам ринку, і наполягти на тому, щоб турагент продавав турпродукт за цією ціною. Конкретні форми цієї системи - вертикальне встановлення цін, що не зобов'язує рекомендації за цінами.

Вертикальне ціноутворення повинно враховувати прибуток посередницьких підприємств, що працюють з найбільшою собівартістю. Розрахунок ціни для безпосереднього покупця відбувається в цій системі у формі знижок (виражених найчастіше у відсотках) до кінцевої ціни. При визначенні розміру знижок виробник повинен розділити загальну знижку між окремими ланками системи просування і продажу турпродукту відповідно до їх внеску.

Кінцеві споживачі слабо усвідомлюють побічні витрати, які вони повинні нести разом з базовою ціною (дорожні витрати, психічні витрати, витрати часу і т.п.), погано знають ціни на порівнянні продукти, а ламані ціни (не округлені) сприймаються ними як "чесніші" і справляють на них враження виставляння цін за допомогою плакатів або знаків, або мовні позначення типу "відпускна ціна".

Під "чесною" або прийнятною ціною слід розуміти не конкретну величину, а область терпимості, тобто готовність заплатити за ціною. Зверху ця область обмежена ціною, яку споживач готовий заплатити за певний продукт, нижня визначається ціною, яка ними сприймається ще як нормальна. Все, що знаходиться зо нижчою межею, неприйнятно для нього, з позиції якості.

Під стандартною розуміється ціна, яка відноситься до сукупності порівнянних взаємозамінних продуктів.

Для кожного рівня якості й для кожної категорії продуктів є своя "стандартна ціна". Вона виникає в результаті суб'єктивної переробки інформації про ціни і може не відповідати жодній реальній ціні. Виходячи з принципу раціональності, обирається турпродукт з найбільш низькою ціною. Правда, зарозумілість примушує людей купувати дорожчі продукти.

Ціноутворення на практиці засноване не на оптимізаційних методах, а на поступовому, з використанням неповноцінної інформації, пошуку більш менш прийнятної ціни.

Проблема визначення цін в реальності розв'язується виходячи з трьох підходів:

  • 1) кожне підприємство повинно економічно забезпечити своє існування. Це означає, що ціна повинна покривати витрати, пов'язані з діяльністю підприємства (короткостроково або довгостроково);
  • 2) разом з покриттям витрат підприємство націлене на отримання максимального або достатнього прибутку. Тому необхідно перевірити, яку ціну готові прийняти окремі сегменти ринку;
  • 3) у ринковій економіці турагенти, як правило, конкурують між собою. Тому величина ціни, яку споживач готовий платити, істотно залежить від пропозиції конкурентів.

Для ухвалення рішення про ціни при постановці завдань ціноутворення визначальними величинами є витрати, поведінка споживачів і вплив конкурентів. Ціноутворення на підприємстві може бути орієнтовано на одну з цих величин.

Основна проблема калькуляційного вирівнювання

Представлені варіанти визначення цін у жодному випадку не можна розглядати як альтернативні, взаємовиключні один одного. Існує метод, що зв'язує ці три форми ціноутворення, - метод калькуляційного вирівнювання. Він застосовується найчастіше при одночасному призначенні цін для багатьох продуктів. Його специфіка полягає у відмові від строго орієнтованого, на витрати, ціноутворення для продуктів, які є індикаторами можливостей підприємства і для яких характерна висока обізнаність ринку.

Подібне калькуляційне вирівнювання в одному сегменті, широко вживане на підприємствах туристичної галузі, називають симультанним вирівнюванням. На відміну від цього компенсацію в часі, засновану на сезонній потребі, позначають як сукцесивне вирівнювання. Перший метод застосовується тому, що змішана калькуляція дозволяє вирівнювати доходи, які приносять продукти і групи продуктів без урахування ефектів зв'язку між ними.

Значення продуктів, що входять турпакет, неоднакове з точки зору їх впливу на кінцевий результат. Це є результатом конкретних умов конкуренції та попиту. Високі доходи, що одержуються за рахунок одних продуктів, повинні принаймні компенсувати низькі результати інших.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >