< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні підходи до оцінки фінансової стійкості проекту

Маркетинговий план проекту повинен забезпечити заплановані обсяги продажів, а також у ньому передбачається комплекс основних заходів, які мають принести проекту доходи.

Маркетинговий план розробляється за результатами досліджень двох аспектів: потенційних можливостей продажів продукції в запланованих обсягах і цінах та забезпечення проекту необхідними ресурсами, у першу чергу матеріалами: сировиною, паливом, енергією.

Основне завдання маркетингового плану проекту - прогнозування попиту і цін на продукцію, розробка заходів щодо її збуту. Прогнозування попиту на продукцію вимагає постійного корегування при реалізації проекту.

Спрогнозувати зміни в технології, доходах споживачів, цінах на сировину і матеріали можна лише орієнтовно, особливо на тривалу перспективу. Тому маркетинговий план повинен мати достатній резерв при оцінюванні майбутнього попиту на продукцію для того, щоб очікувані відхилення ринкової інфраструктури не витиснули проект із запланованого рівня прибутковості.

Теж саме стосується і ринкової стратегії. Необхідно попередньо розробити заходи для нейтралізації непередбачених значних змін ситуації на ринку.

Схема аналізу маркетингового плану

Аналіз маркетингового плану здійснюється в такій послідовності:

 • 1. Опис ринкових властивостей продукції проекту:
  • o опис продукції проекту;
  • o порівняння з іншою продукцією на ринку;
  • o конкурентоспроможність продукції проекту;
  • o можливі поліпшення конкурентних властивостей продукції проекту.
 • 2. Дослідження майбутнього ринку продукції проекту:
  • o оцінка рівня конкуренції і типу ринку;
  • o учасники ринку;
  • o аналіз ситуації на ринку;
  • o динаміка цін на ринку за останні 2 роки;
  • o ціноутворюючі фактори;
  • o адміністративні елементи у функціонуванні ринку.
 • 3. Аналіз попиту на продукцію проекту:
  • o споживачі продукції;
  • o потреба в продукції;
  • o оцінка платоспроможності споживачів;
  • o експорт продукції;
  • o умови для експорту (тарифи і правила);
  • o прогнозування попиту на період реалізації проекту.
 • 4. Аналіз пропозиції продукції проекту:
  • o обсяги виробництва продукції;
  • o виробники продукції;
  • o імпортери продукції;
  • o обсяги імпорту продукції;
  • o співвідношення імпорту й обсяги внутрішнього виробництва продукції
  • o тарифи і правила для імпорту продукції;
  • o прогнози пропозиції на період реалізації проекту.
 • 5. Обгрунтування стратегії і методів реалізації продукції:
  • o канали реалізації;
  • o методи і прийоми реалізації;
  • o рекомендована цінова політика.;
  • o організація реклами;
  • o ринкова стратегія.

Аналіз комерційної реальності проекту

Аналіз комерційної реальності проекту охоплює такі аспекти:

 • o повнота і комплексність маркетингових заходів проекту;
 • o рівень розробки і привабливості продукції;
 • o репутації підприємства і продукції;
 • o правильність вибору цінової політики;
 • o план просування товару на ринок;
 • o ефективність взаємин продавця і покупця, організація роботи зі споживачами продукції проекту;
 • o організація збуту продукції;
 • o опис ринку продукції проекту і його можлива реакція на продукцію проекту;
 • o використання методів прогнозування попиту, можливої конкуренції з боку товарів-замінників;
 • o організація впливу на ринок для адаптації продукції проекту;
 • o основні фактори успіху продукції проекту (якість, організація продажу, можливі розробки нових продуктів, репутація підприємства, реклама, витрати виробництва, ціна продукції, фінансова стійкість підприємства).

Аналіз забезпеченості проекту матеріальними ресурсами

Одночасно з рішенням ринкової стратегії проекту дуже важливим є відпрацьовування питання забезпечення проекту необхідними матеріальними ресурсами.

Глибина дослідження залежить від стану відповідних регіональних ресурсних ринків. При цьому необхідно проаналізувати не тільки поточний стан цих ринків, але і можливі зміни сировинних (для проекту) ринків на період реалізації проекту.

Як і при прогнозуванні збуту продукції, для ресурсного забезпечення проекту важливо обгрунтувати прогнозування цін на необхідні матеріальні ресурси для поточної експлуатації проекту.

Помилки при оцінюванні вартості ресурсного забезпечення проекту накопичується до кінцевого етапу реалізації проекту. Тому помилки прогнозування особливо виділяються на кінцевому етапі реалізації проекту.

При аналізі чутливості проекту окремим ризикам, насамперед, необхідно оцінити очікувані ціни реалізації продукції проекту, а в другу чергу - спрогнозувати ціни на основні матеріальні ресурси.

Еластичність зміни прибутковості проекту від змін вищевикладених факторів є найбільш важливою для проекту, ніж будь-які інші фактори, що впливають на прибутковість.

Важливим моментом комерційної реальності проекту є співвідношення цін ресурсного забезпечення і збуту продукції проекту. Воно формує резерв прибутковості продукції. Це ж саме стосується співвідношення тенденцій зміни цін продажу і цін ресурсів. Бажано, щоб прогнозовані ціни продажів продукції зростали більш швидкими темпами, ніж ціни на ресурси. Це створює визначений запас фінансової міцності проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >