< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чому ми вивчаємо фінансові ринки?

Фінансові ринки допомагають переміщати кошти від тих, хто має їх у надлишку, до тих, хто відчуває в них нестачу. Фінансові ринки, такі, як ринки облігацій і акцій, можуть бути важливими у спрямуванні коштів від тих, хто не використовує їх продуктивно, до тих, хто це буде робити, внаслідок чого досягається вища ефективність економіки. Діяльність на фінансових ринках також безпосередньо впливає на наші статки і на поведінку ділових фірм.

Ринок облігацій

Ринок облігацій є особливо важливим для економічної активності, поза як на ньому визначаються процентні ставки. Оскільки різні процентні ставки мають властивість змінюватися в одному напрямку, економісти часто розглядають процентні ставки в цілому і посилаються на поняття "процентна ставка". Проте, як можна побачити з графіка 1.6, процентні ставки по декількох видах облігацій іноді істотно різняться між собою. Процентна ставка на тримісячні векселі Державної скарбниці США, наприклад, коливається більше, ніж інші процентні ставки, і ставка на облігації корпорації Ваа (облігації середньої корпорації) є вищою в середньому за інші процентні ставки, і розрив між нею та іншими ставками став більшим у 1970-і роки.

Ми з'ясуємо, як у цих процентних ставках відбуваються зміни і чому процентні ставки на різні облігації відрізняються.

Ринок акцій

Значення цього ринку випливає з того факту, що до нього прикладається просто слово "ринок". На ринку акцій іде торгівля вимогами на доходи корпорацій (пай у капіталі). Цей ринок є найпоширенішим фінансовим ринком США. Великі коливання у курсах акцій на фондовій біржі також займають багато місця у випусках вечірніх новин. Люди часто висловлюють свою думку з приводу того, куди прямує ринок, і часто можуть розказати вам про свої останні великі здобутки (хоча ви рідко зможете почути про їхні великі найсвіжіші втрати). Увагу, яку привертає до себе цей ринок, можна найкраще пояснити одним простим твердженням: це місце, де люди можуть швидко розбагатіти.

Як видно з графіка 1.7, курси акцій були надзвичайно мінливими. Вони суттєво зросли у 1950-і роки і досягли піку у 1966 році. Далі коливалися в той чи інший бік аж до 1973 р. і цього ж року різко

Процентні ставки па вибрані облігації: 1950-1990 pp.

Графік 1.6. Процентні ставки па вибрані облігації: 1950-1990 pp.

впали. Курси акцій суттєво зросли на початку 1980-х років під час бурхливого піднесення на ринку акцій, коли індекс Доу-Джонса 25 серпня 1987 року сягнув піку-2722 пунктів.

Після 17 %-го падіння протягом наступних півтора місяців ринок акцій зазнав найстрімкішого одноденного падіння, яке ввійшло в історію під назвою "чорного понеділка", 19 жовтня 1987 p., коли індекс Доу-Джонса впав більш як на 500 пунктів, тобто відбулося 22 %-не падіння. Ці значні коливання в курсах акцій відбилися на добробуті людей і, як наслідок, на їхній готовності до витрачання.

Ринок акцій є також важливим фактором інвестиційних рішень фірм, тому що курси акцій впливають на суму коштів, котру можна мобілізувати через продаж нових випущених акцій для фінансування інвестиційних видатків. Вища ціна на акції фірми забезпечує зростання суми коштів, яку можна використати для купівлі устаткування або будівель.

Ми з'ясуємо, як курси поводяться і реагують на інформацію ринку. Ми також побачимо, що монетарна політика може впливати на курси акцій, які, в свою чергу, позначаються на діловому циклі

Валютний ринок

Ціна валюти однієї країни, що виражена в іншій валюті, називається валютним, або обмінним, курсом. Графік 1.8 показує обмінний курс

Індекс Доу-Джонса

Курси акцій, виміряні індексом Доу-Джонса: 1950-1990 pp.

Графік 1.7. Курси акцій, виміряні індексом Доу-Джонса: 1950-1990 pp.

американського долара з 1970 р. по 1990 р. (виміряний як вартість американського долара через кошик іноземних валют). Коливання цін на цьому ринку також було значним. Долар значно послабився з 1971 р. до 1973 р., не набагато піднявся у вартості до 1976 р. і впав до низької позначки у 1978-1980 pp. З 1980 р. до початку 1985 р. курс долара невпинно зростав, але з того часу його вартість суттєво знизилася.

Що означали такі коливання обмінного курсу для американської громадськості і фірм? Зміна обмінного курсу мала безпосередній вплив на американських споживачів, тому що впливала на вартість іноземних товарів. Коли у 1985 році англійський фунт коштував приблизно 1,30 дол., то британські товари вартістю 100 фунтів (наприклад, шотландські светри) коштували 130 дол. 3 ослабленням долара вартість англійського фунта зросла до 1,90 долара у 1990 році, і ті самі шотландські светри вартістю 100 фунтів вже коштують 190 дол. Звідси бачимо, що слабший долар призводить до подорожчання іноземних товарів, робить відпочинок в Англії дорожчим та зменшує кількість споживання вашого

Обмінний курс долара США: 1970-1990 рр.

улюбленого імпортного французького сиру. Результатом є те, що американці зменшать купівлю іноземних товарів і збільшать споживання вітчизняних товарів (таких, як подорожі по Сполучених Штатах або американські светри).

Сильний долар, з другого боку, означає, що американські товари, які експортуються за кордон, коштуватимуть дорожче в зарубіжних країнах і іноземці купуватимуть їх менше. Експорт сталі, наприклад, різко впав, коли долар зміцнив свої позиції у 1980-1985 рр. Сильний долар був вигідним для американських споживачів, зробивши іноземні товари дешевшими, але пошкодив американським фірмам, скоротивши кількість робочих місць і зменшивши продаж своїх товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках. Недавнє послаблення долара справило протилежний вплив: зробило іноземні товари дорожчими, але конкурентоспроможність американських фірм зросла. Коливання на зовнішніх валютних ринках мають важливі наслідки для американської економіки.

Ми вивчимо, як обмінні курси визначаються на зовнішніх валютних ринках, на яких долари купуються і продаються за іноземну валюту. Нарешті, ми побачимо, як обмінний курс може впливати на пропозицію грошей у Сполучених Штатах і як монетарна політика США може впливати на обмінний курс.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >