< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика складання форми бюджетної звітності "Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій"

Форма бюджетної звітності "Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій", складається головними розпорядниками коштів державного бюджету, що виконують програми спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

Заповнення окремих граф Довідки про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.30

Таблиця 1.30. Характеристика заповнення Довідки про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

Затверджено на звітний рік

3

наводяться суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень

Затверджено на звітний період (рік)

4

наводяться суми помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на звітний рік з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами надходжень

Залишок коштів на початок звітного року

5

у рядку за кодом 602100 "На початок періоду" наводяться суми залишку коштів на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

6

у рядку за кодом 401201 "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів, за вирахуванням сум відкритих асигнувань, направлених головними розпорядниками бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня

Направлено надходжень на здійснення видатків

7

наводяться сума коштів, що фактично надійшла на ім'я розпорядників бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки в установах банків та/або спеціальні реєстраційні рахунки в органах Казначейства, та суми залишку, що направлені на здійснення видатків у звітному періоді (код 602100)

Касові видатки за звітний період (рік)

8

у рядку за кодом програми наводиться сума проведених з початку звітного року касових видатків без розподілу за кодами доходів

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

9

у рядку за кодом програми наводиться сума залишку на кінець звітного періоду

За рядком "КПКВ" (підсумковий рядок) сума залишку на кінець звітного періоду у графі 9 дорівнює різниці між даними, наведеними у графах 7 "Направлено надходжень на здійснення видатків" та 8 "Касові видатки за звітний період (рік)".

Методика складання форми бюджетної звітності "Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" складається Фондами про отримані надходження до бюджету та видатки на забезпечення виконання покладених функцій і утримання системи Фонду згідно з кошторисом. "Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" складається з двох розділів:

I. Звіт про виконання бюджету Фонду, в якому наводиться інформація про надходження до бюджету Фонду та видатки Фонду на забезпечення утримання системи Фонду і виконання покладених функцій, залишок коштів на початок звітного року та кінець звітного періоду (року) _

II. Звіт про виконання кошторису Фонду, в якому наводиться інформація про виконання кошторису Фондом за звітний період (рік)

Заповнення рядків Розділу І Звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду здійснюється у порядку, відображеному у табл. 1.31

Таблиця 1.31. Характеристика заповнення Розділу І Звіту про виконання кошторису Фонду

Характеристика заповнення Розділу І Звіту про виконання кошторису Фонду

Заповнення граф Розділу II Звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду здійснюється у порядку, відображеному у табл. 1.32

Таблиця 1.32. Характеристика заповнення граф Розділу II Звіту про виконання кошторису Фонду

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

Затверджено на звітний рік

4

проставляється затверджена в кошторисі Фонду річна сума планового асигнування з урахуванням змін, унесених до кошторису протягом звітного періоду, на забезпечення утримання органу системи Фонду

Виконано за звітний (період) рік

5

відображається сума видатків кошторису Фонду, тобто здійснення видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків Фонду, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями

Заповнення рядків Розділу II Звіту про виконання бюджету (кошторису) здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.33.

Таблиця 1.33. Характеристика заповнення окремих рядків Розділу II Звіту про виконання бюджету (кошторису)

Показники

Код рядка

Характеристика рядка

Видатки - усього

010

наводиться загальна сума видатків на забезпечення утримання органу системи Фонду

у тому числі: Поточні видатки

020

наводиться сума поточних видатків на утримання органу системи Фонду

Капітальні видатки

340

наводиться загальна сума капітальних видатків на придбання основного капіталу та здійснення капітальних трансфертів

Рядки з 020 до 530 включно розшифровують рядок 010 і відображають у відповідних графах заплановані асигнування та здійснені касові видатки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >