< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Із декларації про державний суверенітет України

16 липня 1990 рік ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

Верховна Рада Української PCP,

ВИРАЖАЮЧИ волю народу України,

ПРАГНУЧИ створити демократичне суспільство,

ВИХОДЯЧИ з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини,

ШАНУЮЧИ національні права всіх народів,

ДБАЮЧИ про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України,

ВИЗНАЮЧИ необхідність побудови правової держави, МАЮЧИ на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,

ПРОГОЛОШУЄ

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

І. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Українська PCP як суверенна національна держава розвивається в існуючих на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.

Українська PCP здійснює захист і охорону національної державності українського народу.

Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угрупувань чи окремих осіб переслідуються за законом.

II. НАРОДОВЛАДДЯ

Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України є єдиним джерелом влади в Республіці.

III. ДЕРЖАНА ВЛАДА

Українська PCP самостійна у вирішенні будь-яких питань свого державного життя.

Українська PCP забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території.

Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову.

Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української PCP, який призначається Верховною Радою Української PCP, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний.

IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Українська PCP має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства PCP.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО

Українська PCP здійснює верховенство на своїй території.

Територія Української PCP в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Українська PCP самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок утворення національно-адміністративних одиниць.

ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ

Українська PCP самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах.

Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української PCP, природні ресурси ії континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю ЇЇ народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

Українська PCP має право на свою частку в загальному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу Республіки.

VI.ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Українська PCP самостійно встановлює порядок організації охорони природи на території Республіки та порядок використання природних ресурсів.

Українська PCP має свою національну комісію радіаційного захисту населення.

Українська PCP має право заборонити будівництво та припинити функціонування будь-яких підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці.

VII.КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК

Українська PCP самостійна у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку українсько? нації, гарантує всім національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного націонал-культурного розвитку.

IX. ЗОВНІШЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА

Українська PCP має право на власні Збройні Сили.

Українська PCP має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української PCP.

Українська PCP визначає порядок проходження військової служби громадянам Республіки.

Громадяни Української PCP проходять дійсну військову службу, як правило, на території Республіки і не можуть використовуватись у військових цілях за її межами без згоди Верховної Ради Української PCP.

Українська PCP урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках її дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

>

X. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

>

Українська PCP як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представниками, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у політичній, культурній, інформаційній, науковій, технічній та спортивній сферах.

Декларація про державний

суверенітет України.

К.: Україна, 1991.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >