< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проведення протипожежної профілактики

Протипожежна профілактика - це комплекс організаційних і технічних заходів з по­передження, локалізації та ліквідації пожеж, а також із забезпечення безпечної евакуації людей і матеріальних цінностей на випадок по­жежі.

Протипожежна профілактика полягає у профілактиці пожеж на етапі проектування і будівництва, застосуванні системи автоматич­ної пожежної сигналізації, використанні засобів і систем пожежога­сіння, застосуванні системи оповіщення про пожежу, відпрацьову­ванні системи дій у випадку пожежі й евакуації людей.

Профілактика пожеж на етапі проектування і будівницт­ва

Профілактика виникнення пожеж у готелі починається ще на етапі проектування і будівництва будинку готелю (СНШ 2.08.02, ВСН 62. СНШ 2.07.01). Правилами пожежної безпеки для готелю передбачається спеціальне планування будинку, створення проти­пожежних перешкод, відсіків, ізольованих негорючими конструкці­ями. За допомогою протипожежних стін, перекриттів, дверей можна в межах одного будинку або споруди ізолювати пожежонебезпечні приміщення і не допустити поширення вогню у випадку його вини­кнення.

Засоби і системи пожежогасіння

  • 1. Установка автоматичного газового пожежогасіння. При­строї газового пожежогасіння встановлюються в приміщеннях тран­сформаторної підстанції й головного розподільного щита, а також у приміщенні зберігання дизельного палива. Пристрої спрацьовують від димових і теплових датчиків, розташованих у цих приміщеннях. При цьому сигнал про пожежу надходить на пульт ЦДЛ.
  • 2. Установка автоматичного водяного пожежогасіння. Уста­новка автоматичного водяного пожежогасіння - це ціла мережа труб, заповнених водою під тиском, розташованих у всіх коридорах і приміщеннях готелю. На трубах знаходяться спринклерні голівки-розпилювачі. Основним робочим елементом є легкоплавкий замок у цій голівці, що при температурі 50 °С плавиться, і вода через розпо­дільник покриває певну площу палаючого приміщення.
  • 3. Внутрішній протипожежний водопровід. На вертикальних трубопроводах на всіх поверхах повинні бути змонтовані внутрішні пожежні крани (патрубок з вентилем), до яких приєднані пожежні рукава з патрубками. Пожежний рукав повинний бути змотаний, покладений з патрубком до чохла, що розташований у спеціальній ніші, і закритий дверцятами з умовним зображенням. Довжина кож­ного рукава - 20 м. Місця їхнього розташування в готелі повинні бу­ти зазначені на по поверхових планах евакуації.
  • 4. Водяні завіси. Для захисту від поширення полум'я при роз­виненій пожежі на всіх поверхах готелю можуть бути передбачені водяні завіси. Пуск води здійснюється вручну.

Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією

Система оповіщення гостей про пожежу і управління евакуацією є складовою частиною системи протипожежного захисту готелю. У готелях високого класу система оповіщення гостей про пожежу знаходиться на ЦДП. Після того, як бойовий розрахунок з'ясував, що причиною спрацювання пожежної сигналізації, є дійсно стала пожежа, включається система оповіщення про пожежу.

При цьому автоматично включаються дзвінки і зумери триво­ги, а також усі телевізори для гостей (або переключаються на готе­льний канал, якщо вони вже були включені). Це дозволяє більш конкретно, з урахуванням сформованої обстановки, донести інфор­мацію до гостей і запобігти паніці. На екранах телевізорів висвітлю­ється текст національною, англійською, німецькою, французькою мовами. Крім тексту, на екрані телевізорів у номерах висвітлюється план евакуації для кожного поверху. Передати необхідну інформа­цію можна також через гучномовці в номерах.

Евакуацію можна починати з поверху, на якому виникла по­жежа, з розташованих вище поверхів або з готелю в цілому (залеж­но від обстановки, що склалася в зоні горіння), використовуючи по­дачу дзвінків і зумерів тривоги. Тому перед прийняттям рішення про евакуацію гостей і персоналу необхідно знати ситуацію в зоні пожежі.

Рішення про включення системи оповіщення людей про поже­жу й евакуацію приймає черговий менеджер (начальник зміни по­жежного бойового розрахунку) або черговий по готелю.

Евакуація гостей здійснюється відповідно до наявних у всіх номерах планів евакуації, а персоналу готелю - відповідно до спеці­альних пам'яток, що наявні у всіх відділах, службах і підрозділах.

Евакуаційне освітлення і світлові покажчики напрямку евакуа­ції мають бути включені постійно, цілодобово.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >