< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інструменти ринку капіталів

Інструменти ринку капіталів -- це акції та боргові інструменти зі строком погашення понад один рік Вони мають далеко ширше коливання цін, ніж інструменти ринку грошей, і розглядаються як досить ризиковані інвестиції. Основні інструменти ринку капіталів подані у таблиці 3.4, як і суми цих випущених в обіг цінних паперів на кінець 70-го, 80-го та 90-го років.

Акція.

Акція - це вимога на чистий доход та активи корпорації. Вартість акцій становить понад 4 трлн. дол на кінець 1990 року, що перевищує вартість будь-якого іншого виду цінних паперів на ринку капіталів. Сума нових випущених акцій в будь-якому році, як правило, досить мала, звичайно менша, ніж 1 % сукупної вартості акцій, що обертаються на ринку. Індивідам належить понад 60 % вартості акцій, а рештою володіють пенсійні фонди, взаємні фонди та страхові компанії.

Заставні.

Заставні - це надані позички індивідам або діловим фірмам для купівлі будинків, землі чи інших реальних будов та споруд, де будова або земля служить як застава під позичку. Ринок заставних є найбільшим борговим ринком у Сполучених Штатах Америки з сумою випущених в обіг заставних під будинки (використовуються для купівлі житла), що більш ніж утричі перевищують суму випущених в обіг комерційних і фермерських заставних. Ощадні і позичкові асоціації та взаємні ощадні банки стали основними кредиторами на ринку заставних під житло, хоча комерційні банки почали енергійніше проникати на цей

ТАБЛИЦЯ 3.4. Основні інструменти ринку капіталів: суми, що перебувають в обігу.

Вид інвестицій

Сума, що перебуває в обігу (млрд. дол., на кінець року)

1970 р.

1980 р.

1990 р.

Акції корпорацій (ринкова вартість)

906

1634

4165

Заставні під житло

355

1099

2924

Облігації корпорацій

167

366

987

Цінні папери уряду США

160

407

1653

Облігації штатів та муніципалітетів

146

279

640

Цінні папери установ уряду США

51

193

412

Банківські комерційні позички

152

457

815

Споживчі позички

134

355

809

Комерційні та фермерські заставні

116

353

846

ринок. Більшість комерційних і фермерських заставних надаються комерційними банками і компаніями по страхуванню життя. Федеральний уряд відіграє активну роль на ринку заставних через три урядові агенції (FNMA, GNMA і FHLMC), що забезпечують коштами ринок заставних через продаж облігацій і використання виторгу для купівлі заставних.

Облігації корпорацій.

Довгострокові облігації випускаються корпораціями з дуже високим кредитним рейтингом. Типова облігація корпорації приносить її власнику процентний доход двічі на рік з виплатою номінальної вартості, коли наступає строк погашення облігації. Окремі облігації корпорацій, що їх називають конвертованими облігаціями, також мають ще додаткову властивість, яка дозволяє власнику облігації перетворити її у заздалегідь визначену кількість акцій у будь-який час до закінчення строку погашення облігації. Ця властивість робить ці конвертовані облігації бажанішими для майбутніх покупців, ніж облігації без цієї конвертації, і дозволяє корпорації зменшити її сплату процентів, бо ці облігації можуть подорожчати, якщо ціна акції достатньо підвищується. Оскільки сума випущених в обіг і конвертованих, і неконвертованих облігацій для будь-якої даної корпорації досить мала, то вони не є такими ліквідними, як інші цінні папери, такі, як облігації уряду США.

Хоча розмір ринку облігацій корпорацій суттєво менший, ніж ринку акцій, а сума облігацій корпорацій, що випущені в обіг, менша за 1/4 від суми акцій, сума нових випущених облігацій корпорацій кожного року значно більша за обсяг нових випусків акцій. Поведінка ринку облігацій корпорацій, можливо, далеко важливіша для прийняття фінансових рішень фірмою, ніж поведінка ринку акцій. Основними покупцями на ринку облігацій є компанії по страхуванню життя, пенсійні фонди, домогосподарства та інші великі власники.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >