< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пропозиція виробника

В цілому пропозиція — це кількість товарів та послуг, які виробники можуть доставити та реалізувати на ринку в конкретному місці та в конкретний час. Залежність між пропозицією і ціною товарів визначається законом пропозиції. Суть закону полягає в тому, що зі зростанням ціни на виріб його пропозиція на ринок з боку виробників збільшується. Це відбувається тому, що головною метою будь-якого підприємства на ринку є отримання прибутку, а за високої ціни виробник може його отримати в досить великому розмірі. Крім того, завдяки ціні виробник товару отримує інформацію про ступінь забезпеченості цим товаром попиту споживачів. Умовно залежність між пропозицією та ціною визначається на рис. 4.3.

Якщо рівень запропонованої на ринку ціни відтворює всі витрати підприємства та дає йому змогу отримати бажаний прибуток, то це є орієнтиром потрібності товару споживачам, і виробництво його потрібно продовжувати.

Описание: Графік залежності пропозиції та ціни

Рис. 4.3. Графік залежності пропозиції та ціни

Дія загального чинника пропозиції на ціну обумовлюється системою взаємодоповнюючих чинників, до яких можна віднести:

  • 1) кількість виробів, які можуть бути продані на ринку, і товарів, які може запропонувати певне підприємство;
  • 2) залишки певних товарів на підприємстві та на інших фірмах-постачальниках;
  • 3) витрати підприємства на виробництво та реалізацію певного товару;
  • 4) ціни на чинники виробництва (на всі види ресурсів) — сировину, матеріали, комплектуючі, робочу силу, капітал, тобто на все те, що використовується при виробництві виробу;
  • 5) податки, відрахування, обов'язкові платежі, мито та інші внески в різні фонди;
  • 6) розмір прибутку та розподіл його на фонд накопичення та фонд споживання;
  • 7) граничну замінність чинників виробництва новими, альтернативними видами сировини, матеріалів, комплектуючих, застосування нових технологій тощо.

Графічне поєднання кривих попиту та пропозиції утворює точку рівноважної ціни. Ця точка показує, що товар продано на ринку за звичайною ціною відповідно до попиту споживачів та пропозиції виробників, які діють на ринку. Ця точка має миттєвий характер, вона постійно змінюється, але як виробник, так і підприємство, яке реалізує виріб, мають прагнути її досягнення. Це перехрещення визначає дві області:

  • — зверху від точки перехрещення — область надлишку товарів;
  • — та, що знаходиться знизу, — область дефіциту.

Доходи населення

Дія цього чинника має прямий вплив — чим більші доходи населення, тим більша ціна на товари і вироби. Відбувається це у зв'язку з тим, що зі збільшенням матеріального добробуту споживачів змінюється їх попит на товари. Перевага надається дорожчим товарам кращої якості та з іншими властивостями. Щодо продовольчих товарів, то це продукти, більш корисні в харчовому відношенні та без шкідливих речовин. Для непродовольчих товарів насамперед модні та якісні вироби, які відповідають вимогам світових стандартів, безпечні при використанні. Також потрібно зазначити, що діє закономірність, за якої збільшення доходів впливає на зростання попиту споживачів. Але це відбувається тільки у випадку, коли збільшуються реальні, а не номінальні доходи населення.

Важливе значення має також періодичність і форма отримання доходу. Постійні доходи протягом певного часу впливають на відносну стабілізацію попиту і споживання товарів. Не рівномірно отримувані доходи впливають на нестабільність попиту, появу тимчасово не задоволеного попиту, збільшення заощаджень населення й у кінцевому підсумку зникнення попиту на окремі товари та послуги взагалі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >