< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок приймання банками готівки

Приймання готівки та цінностей в операційну касу здійснюється за прибутковими касовими документами, зразки яких визначено Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженою постановою № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р.

На рис. 3.5 відображено види прибуткових касових документів і їх застосування.

Види прибуткових касових документів та їх застосування

Рис. 3.5. Види прибуткових касових документів та їх застосування

Форми касових документів, які застосовуються при прийманні готівки, та порядок заповнення реквізитів документів повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативних актів банку.

У прибуткових касових документах працівник банку перевіряє:

 • • повноту заповнення реквізитів;
 • • наявність і тотожність підписів відповідальних працівників банку із зразками підписів (у разі прийняття заяви на переказ готівки через операційних працівників).

Приймання платежів від клієнтів може здійснюватись із застосуванням Системи автоматизації банку (САБ).

У разі використання САБ для оформлення касових документів банк визначає кількість підписів працівників банку, які оформляють, контролюють і виконують касову операцію.

Після відповідної перевірки прибуткового касового документа працівник каси приймає від клієнта (у його присутності) готівку таким чином:

 • • розсортовує її за номіналом, а готівку національної валюти, крім того, розсортовує на придатну до обігу, зношену, значно зношену;
 • • перевіряє її на справжність і платіжність;
 • • перераховує банкноти поаркушно, а монети - за кружками;
 • • звіряє суму, вказану в прибутковому документі, із сумою, фактично виявленою при перерахуванні.

Після завершення приймання готівки клієнтові видають квитанцію або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Підприємства, які одержують регулярно готівкову виручку і в значних сумах, з метою забезпечення своєчасності і безпечності її доставки в банк використовують спеціалізовану службу інкасації та перевезення цінностей. Приймання сумок (мішків) з інкасованою грошовою виручкою здійснюється працівниками вечірньої каси, які організовуються в установах банку в післяопераційний час.

Крім приймання інкасаторських сумок із готівкою, у вечірніх касах можуть виконуватися такі операції:

 • - приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;
 • - приймання платежів на погашення траншів кредиту та сплати процентів за його користування;
 • - приймання та виплата переказів без відкриття рахунку;
 • - операції в системі банківського обслуговування населення (СБОН) тощо.

З метою протидії легалізації ("відмиванню") грошей, отриманих злочинним шляхом, операційні та касові працівники зобов'язані під час приймання від клієнтів касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, перевірити належність пред'явленого клієнтом паспорта або документа, що його заміняє, і відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі (тобто здійснюється ідентифікація осіб).

У разі, якщо клієнт вносить готівку до каси установи банку за кількома прибутковими документами, то касовий працівник здійснює їх приймання за кожним документом окремо (окрім приймання національної валюти за рахунками на сплату платежів). Для забезпечення якісного обслуговування клієнтів і уникнення помилок перед касовими працівниками ставляться такі вимоги:

 • - під час приймання готівки на столі касового працівника не повинно бути ніякої іншої готівки, крім тієї, що в даний час приймають від клієнта;
 • - уся прийнята раніше готівка має зберігатися в шухлядах стола (металевих шафах, сейфах), які повинні замикатися на ключ.

Після закінчення обслуговування клієнтів касові працівники підраховують суми за всіма касовими документами і звіряють їх із даними бухгалтерського обліку та залишком готівки.

Контроль за процесом здійснення касових операцій в установах банку проводять головний бухгалтер (заступники головного бухгалтера), начальники відділів касових операцій банку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >