< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

Ключові поняття

Економічний цикл; фази економічного циклу; причини економічних циклів; робоча сила; безробіття; причини безробіття; форми безробіття: фрикційна, структурна, циклічна; природний рівень безробіття; повна зайнятість; рівень безробіття; закон Оукена; інфляція; види інфляції: помірна, галопуюча та гіперінфляція; темп інфляції; інфляція попиту; інфляція пропозиції; теорія адаптивних сподівань; теорія раціональних сподівань; методи боротьби з інфляцією: монетаристський та кенсіанський підходи.

Визначення економічного циклу

Економічний цикл

Економіці, як і іншим сферам життєдіяльності суспільства, властива наявність циклічності, тобто періодичні коливання економічної активності. Причому ці коливання відбуваються нерівномірно - піднесення та спади постійно змінюють один одного. Циклічність економіки означає, що економічний розвиток країни відбувається в рамках певного циклу. Отже, економічний цикл - це періодичні піднесення та спади рівнів економічної активності (а саме: рівня валового внутрішнього продукту, рівня зайнятості населення, рівня інфляції тощо) протягом декількох років. Кожен економічний цикл може тривати різну кількість років. Проте всі цикли мають одні й ті самі фази: піднесення; пік піднесення; спад; дно спаду (рис. 13.1).

Економічний цикл

Рис. 13.1. Економічний цикл

Проілюструємо циклічність економіки України за 1990-2009 рр. за даними табл. 12.1.

Циклічність економіки України за 1990-2009 рр

Рис. 13.2. Циклічність економіки України за 1990-2009 рр.

Рис. 13.2 видно, що в 1991-1999 рр. економіка України перебувала у фазі спаду. 1999 рік є дном спаду. Починаючи з 2000 р. ВВП України починає збільшуватися, і економіка в цей період у фазі піднесення. 2008 рік стає піком піднесення. А з 2009 р. українська економіка знов перебуває у фазі спаду.

Причини економічних циклів

Чому ж відбуваються спади та піднесення економічного розвитку країни? Різні економісти по-різному пояснюють такі коливання. Отже, до причин відносять:

  • 1) політичні та випадкові події. Так, у кінці 2004 р. в країнах Південно-Східної Азії відбулася страхітлива подія - цунамі, яка забрала життя понад 200 тис. чоловік. Звичайно, такі обставини не могли не вплинути на економічне становище цих країн;
  • 2) використання технічних нововведень. Дійсно, науково-технічний прогрес прямо впливає на коливання економічного розвитку країни. А саме: країна з високим рівнем технічної оснащеності може залучати більшу кількість інвестицій, більше експортувати товарів та послуг внаслідок зменшення витрат (тому обсяг ВВП зростає), ніж ті країни, у яких використовується менше технічних нововведень;
  • 3) інфляція. Деякі економісти вважають, що причиною циклічних коливань є ніщо інше, як інфляція. Уряд, на їхню думку, випускає занадто багато грошей. Тому товари та послуги в цій країні дорожчають;
  • 4) рівень витрат суспільства. Загальновідомо, що в період економічних криз люди схильні до заощаджень, в той час як з економічної точки зору суспільство повинно якомога більше витрачати коштів, щоб підтримувати виробництво. Однак все ж таки суспільство більш схильне до збільшення заощаджень. Тим самим економічна криза ще більш посилюється. І навпаки, в період піднесення суспільство повинно більше заощаджувати коштів, щоб економіка не "перегрівалася". Але люди в цей період схильні тратити якомога більше, в результаті настає криза перевиробництва. Таким чином економіка із фази піднесення переходить до фази спаду.

Однак, не зважаючи на те, що причини економічних циклів відомі, спрогнозувати, коли це трапиться, практично неможливо, навіть у сучасну еру використання новітніх комп'ютерів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >