< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Способи припинення права власності

Способи припинення права власності, як і підстави для його набуття, — це юридичні факти, зазначені у законі. Стаття 346 ЦК України встановлює підстави припинення права власності. До них належать:

 • 1) відчуження власником свого майна;
 • 2) відмова власника від права власності;
 • 3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;
 • 4) знищення майна;
 • 5) викуп пам'яток історії та культури;
 • 6) викуп земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю;
 • 7) викуп нерухомого майна з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;
 • 8) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;
 • 9) реквізиції;
 • 10) конфіскації;
 • 11) припинення юридичної особи чи смерть власника.

Право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених законом.

Захист права власності

Захист відносин власності в Україні здійснюється на підставі загальних засад, визначених ст. 386 ЦК України та ст. 48 Закону України "Про власність", серед яких слід зазначити:

 • 1) рівний захист усіх суб'єктів права власності;
 • 2) неможливість позбавлення особи права власності протиправним шляхом;
 • 3) наявність у власника права вимагати усунення всяких порушень його права, хоча б ці порушення і не були пов'язані з позбавленням володіння, а також вимагати усунення будь-яких перешкод з боку інших осіб, пов'язаних із здійсненням ним володіння, користування або розпорядження належним йому майном;
 • 4) наявність у власника права на отримання відшкодування, завданої йому майнової та моральної шкоди;
 • 5) захист права власності здійснюється судом, господарським або третейським судом;
 • 6) наявність у власника права на відшкодування з боку держави заподіяних збитків у разі прийняття державою законодавчого акта, який припиняє права власності;
 • 7) поширення положень щодо захисту права власності на особу, яка хоч і не є власником, але володіє майном.

Система цивільно-правових засобів захисту права власності

Під заходами захисту слід розуміти встановлені законом матеріально-правові примусові заходи, завдяки яким здійснюється захист відновлення або визнання порушених чи оспорюваних прав та інтересів.

Загальний перелік заходів захисту цивільних прав міститься у ст. 16 ЦК України.

Як правило, заходи, що забезпечують захист відносин власності, поділяються на речово-правові та зобов'язально-правові.

Речово-правові заходи захищають повноваження власника на володіння, користування та розпорядження майном, яке є індивідуально-визначеним та існує у натурі за умови, що порушення права власності не пов'язано з невиконанням зобов'язань, що існували між власником та особою, яка порушила його право. До речово-правових заходів Належать: позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов), позов про захист права власності від порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов), позов про визнання права власності.

Зобов'язально-правові заходи захисту відносин власності застосовуються у випадках, коли власник пов'язаний з правопорушником зобов'язальними відносинами, що бувають, як правило, договірними. Прикладом зобов'язально-правових заходів захисту відносин власності є позов про витребування майна від особи (зберігай, орендар, перевізник), якій воно було передано за договором та яка не виконала зобов'язань щодо його повернення у встановлений договором строк. До зобов'язально-правових заходів захисту відносин власності також належать позов про відшкодування завданої власнику шкоди, позов про повернення майна, що придбане або збережене за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >