< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація інформаційного забезпечення

Складання бюджету має базуватись на науковому забезпеченні, тому суттєву допомогу Україні надають Економічний інститут розвитку, Об'єднаний Віденський інститут, Інститут МВФ. Серед українських наукових закладів можна відзначити Інститут економіки, Інститут економіки промисловості, Інститут економічного прогнозування, які входять до системи Національної академії наук, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, Науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів, Інститут стратегічних досліджень при Президентові України, а також низка вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Розглянемо інформаційне забезпечення окремих складових бюджетної системи.

Рахункова палата.

Усі контрольні органи, створені відповідно до законів України в системах Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України та інші державні контрольні органи, а також органи внутрішньовідомчого контролю та аудиту зобов'язані сприяти діяльності Рахункової палати, надавати за и запитами інформацію про результати перевірок та ревізій, які ними проведено.

У процесі здійснення своїх повноважень Рахункова палата зобов'язана дотримуватись професійної таємниці. Розголошення будь-яких відомостей, матеріалів, документів усними чи друкованими засобами масової інформації в першу чергу щодо посадових осіб, які ними користувались або яким вони були відомі, переслідується законом.

Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів та інші міністерства.

Ці державні органи користуються інформацією, яку вони отримують від згаданих міжнародних інституцій, українських наукових закладів, Державного комітету статистики, обласних органів державного управління. У свою чергу, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів надають необхідну інформацію Верховній Раді України, її комітетам, Рахунковій палаті, обласним, в Автономній Республіці Крим та в містах Києві та Севастополі державним органам влади.

Оскільки Україна отримує фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних фінансових організацій, то окремі макроекономічні показники та інші дані, що стосуються бюджету, на їх вимогу також повідомляються. Окремі показники розраховуються та узгоджуються з Національним банком України.

Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, Контрольно-ревізійне управління.

Ці державні органи отримують і передають відповідну інформацію, що передбачено нормативно-правовою базою їх діяльності, а також Бюджетним кодексом України.

Так, Державна податкова адміністрація на основі Закону України "Про Державний реєстр" (набув чинності з 1 січня 1999 р.) створила автоматизований банк даних, який містить відомості про фізичних осіб — платників податків (прізвище, дата і місце народження, місце основної роботи і проживання, види сплачуваних податків та інших обов'язкових платежів), інформацію про сплату податків, а також індивідуальні ідентифікаційні номери, що надаються фізичним особам і зберігаються за ними протягом усього життя. Ці відомості становлять інформаційний фонд Державного реєстру. Містяться вони у базах даних регіональних податкових адміністрацій. Ця автоматизована система унеможливлює надання одній і тій самій особі кількох ідентифікаційних номерів і має кілька ступенів захисту.

Державний комітет статистики.

На цей державний орган покладається робота щодо збирання основних статистичних даних про роботу підприємств, установ за передбачений звітний період. Більшість цих даних використовується при розробленні бюджетних показників. Так, це відомство повідомляє про індекс інфляції, який розраховується на основі динаміки індексу споживчих цін. Індекс споживчих цін відображає збільшення вартості тих товарів і послуг, які закладені в прожитковий мінімум.

Органи місцевого самоврядування.

Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування передбачено Законом

України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також Бюджетним кодексом України.

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Органи місцевого самоврядування можуть ініціювати перевірки, а також організовувати їх проведення на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Для забезпечення своєї діяльності органи місцевого самоврядування можуть використовувати інформацію місцевих статистичних органів, органів виконавчої влади, регіональних установ Національного банку України, Державної податкової адміністрації, Державного казначейства.

У свою чергу, органи місцевого самоврядування надають необхідну інформацію вищим органам. Інформація про доходи і витрати місцевого бюджету має бути опублікована в місцевих засобах масової інформації.

Висновки

  • 1. Роль інформації у функціонуванні бюджетних відносин є надзвичайно важливою, адже від достовірних даних про збирання, використання значних фінансових ресурсів великою мірою залежить добробут населення.
  • 2. Організація інформаційних потоків з бюджетних питань має гарантувати безпеку не лише держави, а й господарських структур і населення.

Контрольні запитання і завдання

  • 1. Назвіть види інформації.
  • 2. Якими нормативними актами врегульовані інформаційні процеси, що стосуються бюджетної системи?
  • 3. Розкажіть про механізм інформаційного забезпечення державних органів в Україні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >