< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародне культурне співробітництво.

Зв'язки із закордонним українством

До стратегічних пріоритетів держави належить сприяння розширенню участі України в європейському та світовому культурному співробітництві, інтеграції української культури до світового культурного простору. Ці пріоритети можуть бути реалізовані шляхом здійснення таких ключових завдань: удосконалення системи культурного співробітництва України із зарубіжними країнами шляхом укладання міжнародних договорів та прямих зв'язків між культурно-мистецькими установами інших країн; надання державної підтримки реалізацій найбільш значущих культурних ініціатив міжнародного характеру, що дасть змогу підвищити авторитет України у світі, сприятиме налагодженню порозуміння між народами; проведення за кордоном, з метою ознайомлення населення зарубіжних країн з культурним надбанням українського народу, заходів за участю

українських мистецьких колективів, виставок українського мистецтва, фестивалів українського кіно, "круглих столів"; сприяння участі представників України у міжнародних виставках і конкурсах, завдяки чому можна представити самобутню українську культуру та найновіші культурні досягнення світовій громадськості; проведення культурно-мистецьких заходів у місцях компактного проживання українців заради задоволення їх культурних потреб; сприяння роботі культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ України; поглиблення співпраці у сфері культури з міжнародними організаціями; завершення створення бази даних про втрачені та незаконно переміщені з України культурні цінності, роботу по їх поверненню.

Нині значна увага приділяється виконанню Державних програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004— 2007 роки.

Великого резонансу набули проведені останніми роками Рік України в Польщі, Рік Грузії в Україні, Рік України в Грузії, Дні культури "Французька весна в Україні", Дні культури України в Словаччині, Дні культури України в Австрії, Місяць культури України в Японії та Японії в Україні, культурно-дипломатичні раути "Мистецтво без кордонів".

Відбуваються культурно-мистецькі заходи в Культурному центрі України в Москві: День Соборності України; День Конституції України; День української писемності; День Збройних сил України; День Незалежності України; заходи, присвячені Шевченківським дням.

Певна робота проводиться щодо розширення та вдосконалення договірної бази співробітництва в галузі культури з іноземними державами. Наслідком цього стало підписання лише у 2006 р. таких міжнародних документів:

  • • Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі туризму;
  • • Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Чехія про співробітництво в галузі туризму;
  • • Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі туризму;
  • • Меморандуму про співробітництво у сфері культури між Міністерством культури і туризму України та Міністерством культури, спорту і туризму Республіки Ірландія;
  • • Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про співробітництво у галузі культури;
  • • Угоди про співпрацю у сфері культури між Міністерством культури і туризму України та Міністерством культури і масових комунікацій Російської Федерації.

Ведеться активна робота над реалізацією проекту "Київська ініціатива" — для розвитку культур Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови і України. Зокрема, восени 2006 р. відбулося офіційне відкриття цього проекту. Рада Європи підтримує співпрацю в рамках проекту "Київська ініціатива", про що свідчить запрошення країн-учасниць проекту взяти участь у різноманітних семінарах, які організовує Рада Європи (як спостерігачів). Зокрема, у вересні 2006 р. представники України взяли участь у семінарі "Удосконалення системи збереження та управління об'єктами культурної та природної спадщини як фактор для забезпечення стабільного розвитку" в Белграді (Сербія).

Ведеться підготовка забезпечення участі України у програмі ЄС "Культура -2007". Лише у Києві організовано та проведено понад 40 зустрічей з представниками посольств іноземних держав в Україні та іноземними делегаціями, на яких були розглянуті питання співпраці в галузі культури та мистецтва, туризму, кіновиробництва, переміщення культурних цінностей через державний кордон, охорони культурної спадщини. Наслідками цих зустрічей стало проведення низки культурно-мистецьких заходів, що представили мистецтво України за кордоном, проведення засідань робочих груп та організація переговорів з проблемних питань у сфері культури і туризму.

Одним зі шляхів налагодження та подальшого розвитку культурного співробітництва з іноземними державами є участь українських урядових структур у роботі близько ЗО двосторонніх міждержавних комісій. Зокрема, протягом 2006 р. проведено перше засідання Робочої групи з питань співробітництва у гуманітарній сфері Спільної українсько-грузинської комісії, організаційно-установче засідання комітету з питань культури, освіти та національних меншин української частини Українсько-Румунської президентської комісії, робочої групи з питань культури Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва У країнсько-Російської міждержавної комісії.

Не менш важливим напрямом є забезпечення культурних зв'язків з українцями, які проживають поза межами своєї країни. Адже з різних причин майже третина українців опинилася поза своєю історичною батьківщиною. Забезпечення міцних і постійних культурних зв'язків із закордонним українством є одним із найважливіших чинників зміцнення авторитету України у світі, інтеграції нашої країни у світове співтовариство.

Загалом організація культурної співпраці із закордонним українством відбувається у таких основних напрямах: проведення культурологічних і культурно-мистецьких заходів в Україні та забезпечення участі у цих заходах офіційних делегацій, митців, творчих мистецьких колективів, окремих виконавців, що представляють культурницьку діяльність української діаспори. Культурно-мистецька палітра таких заходів різноманітна та представляє весь спектр жанрових різновидів (зокрема, у 2006 р. відбулися фестивалі театральних, хорових та хореографічних колективів, форум творчої молоді закордонного українства "Свято талантів", мистецький пленер професійних художників "Україно моя, Україно", семінар-прак-тикум та майстер-класи для керівників хорових, музичних та хореографічних колективів тощо); забезпечення участі офіційних делегацій, творчих працівників, науковців, мистецьких професійних і аматорських колективів у заходах українських громад за кордоном.

З метою врегулювання статусу українців, які проживають за кордоном, полегшення їх контактів з Україною прийнято Закон України "Про правовий статус закордонного українця". Статус закордонного українця надається Національною комісією з питань закордонного українства при МЗС України. У 2006 р. посвідчення закордонного українця отримали близько 1000 осіб.

Кабінетом Міністрів України у 2006 р. затверджено Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року. Для фінансового забезпечення культурної співпраці із закордонним українством діє бюджетна програма 1801270 "Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою". У 2006 р. за цією програмою в Державному бюджеті передбачалися кошти у сумі 5,1 млн грн, що дало можливість запланувати та здійснити низку вагомих культурологічних та культурно-мистецьких заходів за участю представників громад української діаспори та мистецьких колективів закордонного українства.

Вже кілька років проводяться Всесвітні форуми українців. У 2006 р. проведено четвертий такий форум. У його рамках відбулася низка цікавих культурно-мистецьких заходів, зокрема заключний концерт фестивалю мистецьких колективів закордонного українства "Український спів у світі", ряд тематичних виставок, круглих столів, концертних програм для учасників Форуму.

Державні органи також втілюють інші культурно-мистецькі та культурологічні проекти, спрямовані на забезпечення ефективних відносин із громадами закордонного українства. Зокрема, у 2006 р. Національний оркестр народних інструментів України брав участь у Шевченківських днях в Італії (Рим та Перуджа); Народний хор України ім. Г. Верьовки брав участь у 52-му Святі русинів-українців Словаччини (м. Свидник).

Важливою проблемою залишається те, що чинні процедури використання бюджетних коштів не дають змоги використовувати їх на матеріальне забезпечення діяльності громадських організацій діаспори та їхніх мистецьких колективів. Тому слід внести зміни до порядку використання коштів з метою забезпечення потреб громадських організацій закордонного українства та національних меншин України у придбанні методичної літератури, нотних матеріалів, музичних інструментів, сценічних костюмів, необхідної апаратури.

Кожна культура творить світ як неповторний, однак і як не замкнений на собі, бо культури звертаються одна до одної, вступаючи в діалог. Унікальний національний український космос, прагнучи зберегти свою самобутність, вбирає в себе водночас і спраглу до нових розумінь європейську думку, і європейський художній хист, власним генієм відгукуючись на них.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >