< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

  • ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N29, ст. 377) ( Вводиться в дію Постановою BP N960-XII від 16.04.91, ВВР, 1991, N29, ст. 378) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N2139-XII від 19.02.92, ВВР, 1992, N20, ст.276 Постановами BP N2330-XIIeid 12.05.92, ВВР, 1992, N31, ст.442N2489-XIIвід 23.06.92, ВВР, 1992, N36, ст.534 Декретами N6-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N5, ст. 33 - втратив чинність на підставі Закону N 3898-XII від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120 N 4-93 від 11.01.93, ВВР, 1993, N12, ст.107N6-93 від 12.01.93, ВВР, 1993, N12, ст.109N15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N17, ст.184N 25-93 від 17.03.93, ВВР, 1993, N19, ст.209 Законами N3898-XIIвід 01.02.94, ВВР, 1994, N20, ст.120 N68/95-ВРвід 15.02.95, ВВР, 1995, N11, ст. 66N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N13, ст. 85N82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N14, ст. 90N90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N14, ст. 93) (Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 16-рп/98 від 26.11.98) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N335-XIVвід 22.12.98, ВВР, 1999, N7, ст.49 N1182-XIV від 21.10.99, ВВР, 1999, N 51, ст.447N1595-III від 23.03.2000, ВВР, 2000, N24, ст.186N1807-IIIвід 08.06.2000, ВВР, 2000, N38, ст.318N 2953-IIIвід 17.01.2002, ВВР, 2002, N17, ст.121 N3047-IIIвід 07.02.2002, ВВР, 2002, N29, ст.194N362-IVвід
  • 25.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст. 62 N 762-IVвід 15.05.2003, ВВР, 2003, N30, ст.247N860-IVвід 22.05.2003, ВВР, 2003, N37, ст.300N1294-IVвід
  • 20.11.2003, ВВР, 2004, N13, ст.181 N1315-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, N14, ст.197N2157-IVвід 04.11.2004, ВВР, 2005, N3, ст.78N 2709-IVвід
  • 23.06.2005, ВВР, 2005, N32, ст.422 N3078-IVeid 15.11.2005, ВВР, 2006, N5-6, ст.74N3268-IVвід 22.12.2005, ВВР, 2006, N15, ст.129N139-Vвід
  • 14.09.2006, ВВР, 2006, N43, ст.419N358-Vвід 16.11.2006, ВВР, 2007, N2, ст.15N360-Vвід 16.11.2006, ВВР, 2007, N3, ст.29N253-VIвід 10.04.2008, ВВР, 2008, N23, ст.216N 923-VIвід 04.02.2009, ВВР, 2009, N27, ст.349) ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2009 від 23.06.2009 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N2388-VIвід 01.07.2010, ВВР, 2010, N37, ст.496 N2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N29, ст.272N3610-VIвід 07.07.2011, ВВР, 2012, N7, ст.53N4436-VIeid 23.02.2012, ВВР, 2012, N42, ст.527 N 4496-VI від 13.03.2012 N 5060-VI від 05.07.2012 N 5480-VI від 06.11.2012) ( У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка", "Українська PCP ", "Уряд", "Рада Міністрів Української PCP", "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української PCP", "Державне управління митного контролю Української PCP" та "судовому або арбітражному" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство зовнішніх економічних зв 'язків і торгівлі України", "Державна митна служба України" та "судовому" у відповідних відмінках згідно із Законом N 335-XIVвід 22.12.98 ) ( У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв 'язків і торгівлі" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно із Законом N1595-III від 23.03.2000) ( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IVвід 22.05.2003)

Верховна Рада України,

виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України, Декларації про державний суверенітет України, Закону Украї-ни"Про економічну самостійність Української PCP" та загальновизнаних міжнародних норм і правил,

враховуючи, що однією з засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин,

беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних договорів України та інших угод,

( Абзац четвертий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N2157-IVвід 04.11.2004)

бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі,

маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг,

прийняла Закон про нижченаведене:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >