< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Судові органи зарубіжних країн

Судоустрій Великої Британії

Судоустрій Великої Британії

Судоустрій Шотландії

Судоустрій Шотландії

Магістратські суди - основна ланка судової системи Великої Британії. Розглядають більш як 95% кримінальних справ. Застосовують штраф або позбавлення волі на строк до 6 місяців. Якщо магістрати приходять до висновку, що обвинувачений заслуговує більш тяжкого покарання, вони передають справу до Суду корони. Магістратські суди проводять також попереднє слухання в справах стосовно злочинів, що переслідуються за обвинувальним актом. Вирішують питання щодо достатності доказів для віддання обвинуваченого до Суду корони.

Суди графств - основні органи цивільного судочинства. Розглядають близько 90% усіх цивільних судових справ. Це позови стосовно виконання умов угоди, вилучення землі у судовому порядку, майнові спори на суму до 5000 фунтів стерлінгів; цивільні порушення, банкрутство, делікти адміралтейської юрисдикції - до 15000 ф. ст.; спори щодо довірчої власності, іпотеки, партнерства - до 30000 ф. ст. Якщо сума перевищує встановлений ліміт, то позов передається до Високого суду.

Суд корони - кримінальний суд. Розглядає по першій інстанції за участю присяжних справи щодо найсерйозніших злочинів. Кількість присяжних від 10 до 12. Виправдувальні вироки, винесені судом присяжних, апеляційному оскарженню не підлягають.

Апеляційний суд має цивільне і кримінальне відділення. До складу суду входять лорд-канцлер, колишні лорд-канцлери, лорд - головний суддя, який очолює цивільне відділення, а також до 18 лордів апеляційного суду. Апеляції на судові вироки розглядаються не менше як трьома суддями . Проміжні апеляції можуть розглядатися одним чи двома суддями.

Відділення королівської лави Високого суду розглядає у першій інстанції найскладніші цивільні справи й апеляції на вироки магістратських судів з кримінальних справ. На правах складових частин цього відділення функціонують: Суд адміралтейства, в якому розглядаються спори з морських перевезень, зіткнення суден і відшкодування, пов'язаних з цим збитків тощо; Комерційний суд, якому підсудні спори торговельного характеру.

Канцлерське відділення Високого суду розглядає як суд першої інстанції цивільні справи, пов'язані з банкрутствами, управлінням майна, довірчою власністю, діяльністю компаній тощо. На правах однієї зі складових частин цього відділення функціонує Патентний суд, який розглядає клопотання генерального контролера з питань патентів, дизайну та торгових марок.

Сімейне відділення Високого суду розглядає скарги на судові рішення магістратських судів з питань сімейних відносин (розлучень, виплати аліментів, опіки та піклування).

Спеціалізовані суди відрізняються один від одного своїм складом, ефективністю, формальностями та процесуальними нормами, якими вони керуються. Деякі з них називаються трибуналами, що розглядають менш складні, другорядні справи.

Суд коронера.

Коронер - посадова особа, обов'язком якої є проведення дізнання щодо нещасних випадків з летальним кінцем або смерті за неясних обставин. Під час проведення розслідування здійснює огляд трупа, опитує свідків, проводить розшук підозрюваної особи, може заарештувати її без санкції суду. Коронер скликає спеціальне журі присяжних, які мають визначити причини смерті, спираючись на докази, встановлені коронерським дізнанням та зафіксувати її відповідним вердиктом. Якщо коронерське журі дійде висновку, що смерть була природною або внаслідок випадку чи неспровокованого самогубства, то на підставі вердикту справа закривається. За встановлення обставин, які свідчать щодо насильницької смерті чи спровокованого самогубства, ухвалюється вердикт для суду, але дізнання коронера не має закінчуватися висновком щодо винуватості когось у вчиненні злочину чи остаточним висновком щодо причини насильницької смерті. Цей вердикт разом із матеріалами дізнання направляється до суду чи до прокурора, який проводить повне розслідування. Суд і органи обвинувачення не пов'язані вердиктом коронерських присяжних і проводять слухання у звичайному порядку, де коронер може виступати як свідок.

Суд у справах щодо порушення свободи підприємництва.

До його складу входять 3 судді Високого суду, призначених лорд-канцлером; судді Верховного цивільного суду Шотландії; судді Верховного суду Північної Ірландії та не більше 10 непрофесійних членів, призначених королевою за рекомендацією лорд-канцлера. Розглядає спори, пов'язані з угодами щодо цін і умов поставок товарів; скарги щодо порушення правил сумлінної торгової практики; прохання щодо звільнення від сплати податків з міркувань громадського інтересу тощо. Справи розглядаються суддею і двома непрофесійними членами. Апеляції на судові рішення подаються до Апеляційного суду, Верховного цивільного суду Шотландії або до Апеляційного суду Північної Ірландії, залежно від судової справи.

Церковні суди.

Синод Англіканської церкви має право ухвалювати приписи стосовно будь-якого питання діяльності церкви. Припис щодо юрисдикції в церковних справах 1963р. після отримання королівської санкції набув силу закону. У кожній єпархії є консисторський суд, суддя якого є канцлером єпархії, призначеним єпископом. Юрисдикція церковних судів поширюється, головним чином, на заяви щодо непристойної поведінки священнослужителів і невиконання ними своїх обов'язків; справи, пов'язані з "обрядовим або формальним догматом". Найважливішими церковними судами є Суд архієпископа Кентерберійського та суд архієпископа Йоркського. Ці суди є апеляційними інстанціями щодо судових рішень консисторських судів. Нагляд за діяльністю церковних судів здійснює Відділення королівської лави Високого суду.

Лицарський суд.

Вирішує суперечки щодо користування геральдичними девізами та гербами. Розв'язує конфлікти стосовно права на використання символіки, емблем та прапорів. Головує в суді граф-маршал (головний церемоніймейстер і голова геральдичної палати).

Військові суди здійснюють правосуддя у Збройних Силах Великої Британії. Розглядають справи щодо серйозних порушень військового права. Однак справи щодо навмисного вбивства, зради та зґвалтування, вчинені в межах Сполученого Королівства, розглядаються судами звичайної юрисдикції. Військовий апеляційний суд розглядає апеляції на рішення судів першої інстанції. Скарги на рішення Військового апеляційного суду можуть подаватися до Суду Палати лордів.

Трибунали з питань трудових відносин (промислові трибунали).

Розглядають суперечки між робітниками й підприємцями щодо звільнення, відмови в допомозі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, перекваліфікацією, щодо допомоги у разі безробіття та ін. Розглядають справу три члени суду, один з яких професійний суддя, а два інші - представники конфліктуючих сторін. Рішення трибуналу може бути оскаржене до Апеляційного трибуналу з трудових спорів. До його складу входять судді Високого або Апеляційного суду і додаткові члени трибуналу - фахівці чи представники роботодавців і робітників. Цей трибунал розглядає також скарги на рішення адміністративних органів стосовно реєстрації профспілок та з інших питань трудових відносин.

Існує багато інших трибуналів, зокрема з питань соціального забезпечення, земельних спорів, податків, компенсації, відомчі трибунали.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >