< Попер   ЗМІСТ   Наст >

"Нічні" файли В

Єдиний тип файлів СЕП, які обробляються не "день в день", а можуть переформовуватися і залишатися для оброблення в наступні банківські дні - це файли В, які не були підтверджені в день їх формування (не були підтверджені отримувачем і не були заквитовані вручну персоналом ЦОСЕП).

У день формування файла В перший символ його розширення ("підтип файла") формується рівним "0". Якщо в день формування даний файл В не був проведений за технічним коррахунком учасника (тобто учасник не надіслав квитанцію 8, і персонал ЦОСЕП не виконав ручну квитовку файла), то наступного банківського дня СЕП присвоює цьому файлу нове ім'я, яке відповідає вже новому банківському дню, і наново відправляє його учаснику-отримувачу. При цьому:

  • - склад і зміст інформаційних рядків файла (тобто електронних документів СЕП, що увійшли до нього) не змінюється;
  • - дата формування файла (місяць, день) в найменуванні файлу і в рядку заголовка файла відповідає даті банківського дня, в який цей файл переформується;
  • - до підтипу файла (перший символ розширення) в найменуванні файла додається одиниця;
  • - реквізит "найменування файла В", який міститься в інформаційних рядках файла, не змінюється, тобто в ньому залишається місяць та день первинного формування файла.

Такі файли мають умовну назву "нічні" файли В.

Переформування і розсилання "нічних" файлів виконується одночасно з розсипкою файлів К.000 учасникам. Учасник має можливість прийняти їх і підтвердити квитанцією 8 у будь-який момент упродовж всього банківського дня.

У такий спосіб непідтверджені файли В можуть відправлятися отримувачу упродовж 9 банківських днів (у день формування файла В його "підтип" дорівнює "0", у подальші дні змінюється відповідно на "1", "2",..., "9"). СЕП не зберігає файли В більше ніж 9 днів. Файли, які не підтверджені отримувачем упродовж цього терміну, мають бути примусово сквитовані персоналом ЦОСЕП.

Термін зберігання "нічних" файлів упродовж 9 днів обумовлюється суто технічною реалізацією (правилами формування найменування файла В). Проте є норми законодавства щодо термінів проходження платежів. Якщо буде прийнята відповідна нормативна база, то файли В, які знаходяться на "нічному" рахунку, будуть примусово квотуватися після вичерпання терміну проходження платежів (тобто менше ніж через 9 днів).

Рішення про те, який файл В є підтвердженим, приймає ЦОСЕП, і ця інформація надається учасникам упродовж банківського дня у файлах К і за підсумками банківського дня у виписках. Тому учасник повинен побудувати роботу з файлами В в САБ за такими принципами:

  • 1. У ході завершення банківського дня на підставі підсумкової інформації (файл -) САБ має прийняти остаточне рішення, які файли В проведено за коррахунком, а які ні (навіть якщо учасник "бачив" ці файли і відправляв на них квитанцію 8).
  • 2. Якщо у файлі - виявлено файли В, проведені за коррахунком в ЦОСЕП, проте не проведені в САБ, їх слід провести в САБ цим самим банківським днем.
  • 3. Документи СЕП з тих файлів В, які надійшли до САБ, але не проведені за коррахунком, не проводити за рахунками всередині САБ.
  • 4. Після оброблення файла - файли В, датовані цим днем (і попередніми), не повинні прийматися до САБ.
  • 5. Після відкриття нового банківського дня приймати до САБ тільки ті файли (в тому числі файли В), дата в найменуванні яких співпадає з датою поточного банківського дня.

Участь Казначейства в системі електронних платежів НБУ

Для забезпечення функціонування органів казначейства в системі електронних платежів Національний банк забезпечує їм відповідні програмно-технічні комплекси. Національний банк здійснює також захист електронного зв'язку й інформації, створює, зберігає, розподіляє і відновляє ключі криптографічного захисту.

Центральний апарат Казначейства України і головні управління казначейства в областях мають окремі незалежні програмно-технічні комплекси АРМ СЕП НБУ, засоби захисту інформації й обмінюються платіжними документами з іншими учасниками СЕП незалежно один від одного.

Уся платіжна і технологічна інформація, якою обмінюються центральний апарат Казначейства та його головні управління, обробляється в АС "Є-Казна" і надходить до неї від системи електронних платежів через АРМ-СЕП, який виконує функцію шлюзу до СЕП. Між АС "Є-Казна" та АРМ-СЕП встановлюється онлайнове з'єднання. У свою чергу, встановлюється онлайнове з'єднання з сервером застосувань ЦОСЕП, обмін інформацією з яким здійснюється у вигляді пакетів TCP/IP. Реакція СЕП на ініціалізовану певним пакетом подію (переказ коштів або технологічну дію), з точки зору користувача, відбувається миттєво, а результат її виконання оформлений технологічно як невід'ємна частина самої події. Причому між ініціалізацією події й отриманням результату не можуть бути виконані інші дії з онлайнового обміну інформацією з СЕП, які не стосуються даної події.

В онлайновому режимі на даному етапі працює тільки центральний апарат Казначейства. Платежі, які були здійснені іншими учасниками СЕП на адресу головних управлінь казначейства в онлайновому режимі, переформовуються для отримання у файловому режимі.

При офлайновому режимі взаємодії реакція СЕП на ініціалізований переказ або технологічну дію відбувається за певний проміжок часу, а отримання результату її виконання оформлене у вигляді окремої технологічної дії (файла-квитанції тощо). Файли, що були передані з АС "Є-Казна" та оброблені АРМ-СЕП, передаються до ЦОСЕП. Файли, підготовлені в ЦОСЕП, передаються до АРМ-СЕП для оброблення і подальшої передачі до АС "Є-Казна" засобами електронної пошти Національного банку (NBUMAIL).

Загальна схема функціонування органів казначейства та їх взаємодія з СЕП наведена на рисунку 9.4.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >